Skip to main content

Nytt ombyggnadsavtal klart i Göteborg

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 09:00 CEST

Ytterligare ett ombyggnadsavtal är klart i Göteborgsregionen. Hyresgästföreningen och konsultbolaget RCB Fastighetsutveckling är överens om ett avtal som syftar till att ge hyresgäster ett reellt inflytande när deras hem ska byggas om.

I bolaget RCB Fastighetsutveckling arbetar Agneta Ranäng, Peter Cavalli-Björkman och Charlotte Andersson med strategisk och juridisk rådgivning till hyresvärdar i samband med ombyggnationer.

- Vi har i många år sett behovet av en rutin som gör att hyresgäster inte ska behöva ta ställning till ombyggnationen innan den nya hyran är framförhandlad med Hyresgästföreningen. Därför känns det fantastiskt roligt att ett avtal med Hyresgästföreningen om hela ombyggnadsprocessen och dialogen med hyresgästerna nu är på plats, säger Agneta Ranäng, ombyggnadsansvarig hos RCB Fastighetsutveckling.

Johanna Lagerborg är ombyggnadscoach hos Hyresgästföreningen och också hon välkomnar det nya avtalet.

- Det är väldigt positivt att det kommer in ytterligare en aktör som representerar privatvärdarna och som är intresserad av att utveckla hyresgästinflytandet. Det ger oss ett unikt tillfälle att utveckla ett reellt boinflytande hos fler privatvärdar än tidigare, säger Johanna Lagerborg.

Avtalet är snarlikt det som Hyresgästföreningen tidigare tecknat med HSB Göteborg. Förutom att hyresgäster ska garanteras ett reellt inflytande med start redan i projekteringsstadiet syftar det också till att kunna erbjuda olika nivåer av renovering för att undvika att människor tvingas flytta mot sin vilja.

- Enkelt uttryckt handlar det om att flytta makten över boendet till den lokala nivån, till de hyresgäster som faktiskt bor i husen, säger Johanna Lagerborg.

Avtalet kommer att följas upp med enkäter till hyresgäster om hur de upplevt den nya rutinen för ombyggnadsprocessen.

–- Vi tror att avtalet kan bli en ny viktig del av kvalitetshyressystemet som används för hyressättning i Göteborgsområdet. En garanti för att ombyggnadsprocessen går snabbare och smidigare för alla parter, säger Agneta Ranäng.

Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:

Agneta Ranäng, RCB Fastighetsutveckling tel: 010-767 51 51

Johanna Lagerborg, Hyresgästföreningen tel 010 459 24 36

Bilden: Johanna Lagerborg, ombyggnadscoach Hyresgästföreningen: Foto Emilie Asplund

Hyresgästföreningen organiserar 75 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy