Hyresmarknadskommittén summerar förhandlingsarbetet 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2019 09:59 CEST

Fler hyresrätter omfattas av fleråriga överenskommelser och en genomsnittlig hyreshöjning på 1,92% för hyresgäster i allmännyttiga bolag i hela landet. Så summerar Hyresmarknadskommittén förhandlingsåret efter att 90 % av lägenheterna i de allmännyttiga bostadsbolagen är färdigförhandlade. Hyreshöjningen motsvarar 20,1 sek/ m2 och drygt 100 sek/månad för hyresgäster i allmännyttiga bostadsbolag.

Hyresmarknadskommittén, HMK, är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

–Jag ser förstås helst att så få hyresförhandlingar som möjligt behöver stöd genom medling och tvistelösning. Men, där förhandlingarna verkligen hamnar i ett låst läge så är det bra att vi sedan en lång tid tillbaka har en etablerad process genom Hyresmarknadskommittén. Den nya möjligheten att kunna ta in en oberoende ordförande har visat sig vara ett viktigt komplement till den processen, säger Anders Nordstrand, VD Sveriges Allmännytta (tidigare SABO).

– Det är viktigt att det är de lokala parterna som tar ansvar för förhandlingarna och hyressättningen. Men där det behövs är det bra att HMK finns och kan stödja eller hjälpa de lokala parterna. Det är även i år förhållandevis få tvister 16 av 300 bostadsbolag. Det visar ändå att systemet fungerar, säger Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen.

HMK har också för avsikt att pröva fler fall i nämnden för prövning av presumtionshyra under 2019/2020. Presumtionshyror innebär i korthet att en hyresvärd och en hyresgästorganisation som är etablerad på den ort där fastigheten ligger, har rätt att träffa överenskommelse om hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna för likvärdiga hyreslägenheter. Vi, som parter vill hålla i frågan och för att utvärdera hur regeln fungerar.


Fakta:
Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation.

Förhandlingsarbetet, 2019
Årets förhandlingar är i princip avslutade. Mer än 90 % av lägenheterna är klara med förhandlingarna och resultatet är ett utfall mellan 0 % och 3,0 % vilket ger ett snitt i landet på 1,92 %, vilket motsvarar 20,1 kr/m2. Antalet fleråriga överenskommelser uppgår till 18 stycken vilket motsvarar 59 500 lägenheter.

Statistik förhandlingsarbetet 2019 2018
Genomsnittlig hyresjustering 1,92% 0,98%
Lägsta hyresjustering 0% 0%
Högsta hyresjustering 3,00% 2,40%
Fleråriga överenskommelser, antal 18 19
Fleråriga överenskommelser, antal lägenheter 59 500 37 000


I 2019 års hyresförhandlingar har de lokala parterna i flertal överenskommelser flyttat fram höjningsdatum i syfte att minska retroaktiviteten för hyresgästerna. Den genomsnittliga hyresstatistiken har inte tagit hänsyn till höjningsdatum eller hyreshöjning på årsbasis.

Totalt har det kommit in 16 ärenden till Hyresmarknadskommittén och utfallet i medling och beslut varierar mellan 2,05% och 3 %. Antalet medlingar som ägt rum lokalt har i år varit mindre men kommitténs avsikt är att fortsätta arbeta för att lokala förutsättningar ska vara grunden i förhandlingsarbetet.

I det fortsatta arbetet med Claes Stråths förslag om utveckling av dagens förhandlingssystem har HMK prövat två ärende angående de årliga hyresförhandlingarna med en oberoende ordförande som beslutande i kommittén. Ärenden avsåg Bostadsstiftelsen Signalisten i Stockholm och Växjöbostäder AB i Växjö. Utvärdering av prövningarna sker löpande.

HMK har också för avsikt att pröva fler fall i nämnden för prövning av presumtionshyra under 2019/2020.

Parterna har inlett ett arbete för att digitalisera processen i HMK genom en webbaserad lösning där de parter som tvistar kan hantera sitt ärende och följa processen på ett mer transparent sätt än vad som är möjligt idag. HMK portalen förväntas kunna användas under hösten 2019.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Fler hyresrätter omfattas av fleråriga överenskommelser och en genomsnittlig hyreshöjning på 1,92% för hyresgäster i allmännyttiga bolag i hela landet. Så summerar Hyresmarknadskommittén förhandlingsåret efter att 90 % av lägenheterna i de allmännyttiga bostadsbolagen är färdigförhandlade. Hyreshöjningen motsvarar 20,1 sek/ m2 och drygt 100 sek/månad för hyresgäster i allmännyttiga bostadsbolag.

Läs vidare »

Ekonomiska utsikter: Boverkets prognos över byggandet förstärker bilden av den avmattning som vi tidigare varnat för

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 16:08 CEST

Boverkets prognos över byggandet de kommande åren förstärker bilden av den avmattning som vi tidigare varnat för

Hyresgästföreningen: riksdagen öppnar för försämrat konsumentskydd för Sveriges hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 06:30 CEST

Regeringens proposition fler tillval för hyresgäster (2018/19: 108), som riksdagen röstade igenom igår riskerar att på sikt urholka konsumentskyddet för Sveriges hyresgäster, varnar Hyresgästföreningen.

Elnätspriserna fortsätter öka - upp 27 procent de senaste fem åren

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 09:36 CEST

Elnätspriserna har ökat med i snitt 27,4 procent sedan 2014. Under samma period har konsumentprisindex, KPI, ökat med 6,0 procent. Vattenfall & E. ON hör till de bolag som höjt mest. Sedan 2018 har elnätspriserna höjts med i snitt 3,6 procent, jämfört med KPI på 1,9 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten.

Hyresgästföreningens experter på plats i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 11:07 CEST

Våra experter finns på plats i Almedalen och är endast ett mejl eller telefonsamtal bort. Vi ser fram emot att bidra till ökad och delad kunskap!

Årlig undersökning visar fortsatt stor bostadsbrist i landet

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 13:49 CEST

Idag publicerades Boverkets bostadsmarknadsenkät där samtliga landets kommuner rapporterat in situationen på bostadsmarknaden. Totalt 240 kommuner (83 procent) anger att det råder underskott på bostäder.

Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen: Bostadsbyggandet har nått sin kulmen

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2019 11:03 CEST

Idag publicerades siffror för nybyggnation av bostäder för helåret 2018. Under året färdigställdes 42 844 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus, 12 032 i småhus och ytterligare 3 495 tillkom genom ombyggnation.

Hyresgästföreningen kritiserar renoveringar hos privata hyresvärdar

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 06:00 CEST

Privata aktörer utnyttjar marknadsläget genom att köpa upp äldre hyreshus med renoveringsbehov och genomföra ytskiktsrenoveringar när hyresgäster flyttar, enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen. Renoveringsformen kallas för Konceptrenoveringar och har anammats av ett antal privata hyresvärdar med verksamhet spridd över landet.

Rapportsläpp: Snabba cash eller långsiktiga investeringar? -Renoveras det fram en ny finanskris?

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2019 10:06 CEST

Välkommen till rapportsläpp och frukostseminarium om fenomenet konceptrenoveringar – en affärsmodell som blivit allt populärare hos privata fastighetsägare som köper miljonprogramsfastigheter i Sverige. Rapporten presenteras på ett seminarium den 7/5 kl 08:30.

Ekonomiska utsikter från Hyresgästföreningen: vårändringsbudgeten saknar modiga reformer

Blogginlägg   •   Apr 10, 2019 14:10 CEST

​Vi föreslår statliga topplån som ett sätt att förmå marknaden att fortsätta producera bostäder när konjunkturen viker. Det skulle också få effekten att priser och hyror långsiktigt pressas ned till hållbara nivåer samt att behovet av privat skuldsättning hos hushållen minskar.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • pehptefur.byskczepuupsictrbyomml@hofyrrkesetgaqcstiofouxrenlniehngzoenew.sesext
 • 0725-09 11 63
 • Nationell pressjour: 010-459 10 70
För snabb kontakt med pressavdelningen: ring gärna oss på 010-459 10 70 eller maila via press@hyresgastforeningen.se

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • soqpfieza.bjzomluailgumti@kthywirelrsghtaseotfsroricenovincjgepxn.qqseqd
 • 073-3491121
 • Nationell pressjour: 010-459 10 70
För snabb kontakt med pressavdelningen: ring gärna oss på 010-4591070 eller maila via press@hyresgastforeningen.se

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • tegko.owstgzrotumdvoahpclovystbrbeuwrghr@hmiyrmdesjugawvstfyfowlrernnimzngkzencx.sflebj
 • 0739-15 65 59
 • Nationell pressjour: 010-459 10 70
För snabb kontakt med pressavdelningen: ring gärna oss på 010-459 10 70 eller maila via press@hyresgastforeningen.se

Om Hyresgästföreningen

Vår vision: ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Adress

 • Hyresgästföreningen
 • Norrlandsgatan 7, 4tr
 • 103 92 Stockholm
 • Vår hemsida

Hyresgästföreningens regioner: