Hyresgästföreningen går in i trepartssamtal

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2018 10:12 CET

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) och Fastighetsägarna Sverige bjöd i juni in Hyresgästföreningen till samtal om hur parterna tillsammans ska utveckla det svenska hyressättningssystemet på ett långsiktigt hållbart sätt. Nu är parterna överens om inriktningen på arbetet och vilka arbetsfält det kommer beröra.

Lööf och Björklund kräver reform som deras egna väljare är emot

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 11:51 CET

Både Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L) har under de senaste dagarna ställt krav på friare hyressättning för att de ska släppa fram en socialdemokratisk regering. När Hyresgästföreningen undersökte stödet för fria marknadshyror inför valet visade det sig att en stor del av väljarna förkastade marknadshyror, även bland de som sympatiserar med Centerpartiet och Liberalerna.

​Caroline Thunved Hyresgästföreningens nya kommunikations- och marknadschef – Strategisk rekrytering för att stärka folkrörelsen

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 11:22 CET

I januari tillträder Caroline Thunved som kommunikation- och marknadschef till Hyresgästföreningens Riksförbund. Thunved kommer närmast från Scouterna där hon som kommunikations- och insamlingschef bland annat bidragit till framgångar för såväl varumärkeskännedom som mångfald och ökande medlemstal med sex nya scouter om dagen i fyra år.

Uppgörelser klara om hyreshöjningar på drygt en procent i genomsnitt

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 08:25 CET

Hyresförhandlingarna pågår runt om i landet och drygt 66 968 lägenheter har nu fått sin nya hyra klar för 2019. För de avtal som hittills träffats är den genomsnittliga hyreshöjningen 1,17 procent meddelar Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen oroas när sociala hyreskontrakt ökar kraftigt

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 14:24 CET

På tio år har de bostadssociala kontrakten ökat med 250 procent, visar en ny granskning från tidningen Hem & Hyra. Idag hyrs över 24 000 lägenheter ut av kommunernas socialtjänster. Utvecklingen är en konsekvens av en långtgående försvagning av den sociala bostadspolitiken under de senaste 25 åren, menar Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen efterfrågar politiska åtgärder för vikande byggmarknad

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 09:52 CEST

Hyresgästföreningen föreslår att staten går in med statliga topplån för nya hyresrätter för att balansera den kommande lågkonjunkturen. 2019 påbörjas 42 500 bostäder – ett tapp med 21 500 sedan konjunkturtoppen 2017. Det spår Sveriges Byggindustrier i höstens konjunkturprognos.

Hyreskartan 2018: Här ökar hyrorna mest

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 07:57 CEST

Hyresökningarna är som störst i Stockholms-kommunerna, jämfört med förra året. Även Svenljunga kommun i Västra Götaland har haft bland de största hyreshöjningarna i landet. Det visar Hyresgästföreningens Hyreskarta.

Skenande elpriser drar upp boendekostnaderna

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 09:09 CEST

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat tre gånger mer än den allmänna kostnadsutvecklingen det senaste året. Det beror framför allt på ökade elpriser. Dessutom fortsätter priserna att variera påtagligt mellan landets kommuner. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor i landets samtliga kommuner.

​Hyresgästföreningen tecknar första hyresavtalet för 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 10:11 CEST

Hyresförhandlingarna för 2019 års hyror har inletts och nu har den första överenskommelsen slutits. Hyresgästföreningen och Karlstad Bostads AB med 7 400 lägenheter har slutit ett nytt avtal där hyresjusteringen blir 1 procent.

Fortsatt högre hyror i nybyggda lägenheter oroar Hyresgästföreningen

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 15:39 CEST

SCB har presenterat statistisk som visar att hyror i nybyggda lägenheter fortsatt stiger. Jämfört med 2014 har hyran i nybyggda lägenheter stigit med knappt 10 procent. Hyresgästföreningen ser det som ytterligare ett bevis för behovet av en bostadspolitik som värnar hyresrätten. Sverige behöver hyresrätter med rimliga hyror som fler har råd att bo i. 

– Vi har nått en gräns där det inte längre är långsiktigt hållbara hyror. 54 procent har inte råd att ens söka de nyproducerade hyreslägenheterna i våra storstäder. Det måste byggas hyresrätter med rimliga hyror annars löser vi inte problemet, säger Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen.

Hyran för nybyggda hyreslägenheter 2017 var 1 742 kronor per kvadratmeter och år. 2016 var siffran 1 722 kr per kvadratmeter och år och 2014 var siffran 1 587 kronor per kvadratmeter. Priserna motsvarar en lägenhet med tre rum och kök. Hyresökningen i nybyggda lägenheter är knappt 10 procent jämfört med 2014.

SCB bidrar med ytterligare fakta om hyresutvecklingen under en längre period. Hyresgästföreningen menar att debatten ofta präglas av utvecklingen de senaste tre åren, men sett till en tioårsperiod har det varit en stabil hyresutveckling som överstigit inflationen. Det finns en brist på offentlig hyresstatistik. Med mer tillgänglig hyresstatistik skulle debatten bli mer nyanserad och initierad. Hyresgästföreningen har med SCB-statistik, tagit fram en digital kartjänst ”Hyreskartan”, där det går att se hyresnivåer över landet.

Med dagens skattesystem är hyresrätter kraftigt dyrare i jämförelse med bostadsrätter. Om systemet varit jämlikt hade en nybyggd trerumslägenhet kostat mellan 7 000–9 000 kronor i hyra per månad istället för dagens 10 000–12 000 kronor per månad.

– Nybyggda hyresrätter är cirka 3 000 kronor dyrare per månad än bostadsrätter med dagens skattesystem och samtidigt fortsätter hyrorna att stiga. Marknaden klarar inte att leverera det som alla är eniga om att det behövs – hyresrätter med rimliga hyror, säger Erik Elmgren.

Investeringsstödet är ett stöd för byggande av hyresrätter i områden där det är bostadsbrist. Syftet är att hyrorna ska bli lägre dessa områdena.

– Det har tagits steg i rätt riktning med investeringsstödet men det är inte tillräckligt. Kommunerna tar höga priser för att få exploatera mark. Om dessa kan minskas kan fler projekt bli verklighet och fler hyresrätter byggas. Staten behöver utveckla incitament för kommunerna att planera för fler bostäder och minska exploateringskostnaderna, säger Erik Elmgren.

SCB: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostads-och-hyresuppgifter/hyror-i-bostadslagenheter/pong/statistiknyhet/hyror-i-bostadslagenheter/

Hyresgästföreningens Hyreskarta: https://kartor.hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

SCB har presenterat statistisk som visar att hyror i nybyggda lägenheter fortsatt stiger. Jämfört med 2014 har hyran i nybyggda lägenheter stigit med knappt 10 procent. Hyresgästföreningen ser det som ytterligare ett bevis för behovet av en bostadspolitik som värnar hyresrätten. Sverige behöver hyresrätter med rimliga hyror som fler har råd att bo i.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

10 Jan 10:00

Hearing om segregationens effekter på uppväxt- och levnadsvillkor

2019-01-10, 10:00 - 16:00 CET
ABF Stockholm, Sveavägen 41, Z-salen

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig
 • pewotefrr.ylskpqeprppsrgtriqomhf@hvqyrjsespmgatmstgifoiyrecgnicjngglenzc.sjneuq
 • 0725-09 11 63
Peter Skeppström är Opinionsstrateg och ansvarig för pressfrågor på Hyresgästföreningen.

 • Presskontakt
 • Tf Pressekreterare
 • jeecnnpnietd.zzsetpatewbrstdtrbeoman@hzcyrvpeswngaezstbkfosqrezjnilwngdtenqk.smtefo
 • 070-918 81 98

 • Presskontakt
 • Tf Pressekreterare
 • teyvo.scstyhroykmdqkahvwlojestskbeqlrgbh@hkvyrtbestkgaobstfrfoncretznircngkfenub.sikehx
 • 0739-15 65 59

Om Hyresgästföreningen

Vår vision: ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Adress

 • Hyresgästföreningen
 • Norrlandsgatan 7, 4tr
 • 103 92 Stockholm
 • Vår hemsida

Hyresgästföreningens regioner: