Hyreskartan 2018: Här ökar hyrorna mest

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 07:57 CEST

Hyresökningarna är som störst i Stockholms-kommunerna, jämfört med förra året. Även Svenljunga kommun i Västra Götaland har haft bland de största hyreshöjningarna i landet. Det visar Hyresgästföreningens Hyreskarta.

Skenande elpriser drar upp boendekostnaderna

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 09:09 CEST

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat tre gånger mer än den allmänna kostnadsutvecklingen det senaste året. Det beror framför allt på ökade elpriser. Dessutom fortsätter priserna att variera påtagligt mellan landets kommuner. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor i landets samtliga kommuner.

​Hyresgästföreningen tecknar första hyresavtalet för 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 10:11 CEST

Hyresförhandlingarna för 2019 års hyror har inletts och nu har den första överenskommelsen slutits. Hyresgästföreningen och Karlstad Bostads AB med 7 400 lägenheter har slutit ett nytt avtal där hyresjusteringen blir 1 procent.

Fortsatt högre hyror i nybyggda lägenheter oroar Hyresgästföreningen

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2018 15:39 CEST

SCB har presenterat statistisk som visar att hyror i nybyggda lägenheter fortsatt stiger. Jämfört med 2014 har hyran i nybyggda lägenheter stigit med knappt 10 procent. Hyresgästföreningen ser det som ytterligare ett bevis för behovet av en bostadspolitik som värnar hyresrätten. Sverige behöver hyresrätter med rimliga hyror som fler har råd att bo i. 

– Vi har nått en gräns där det inte längre är långsiktigt hållbara hyror. 54 procent har inte råd att ens söka de nyproducerade hyreslägenheterna i våra storstäder. Det måste byggas hyresrätter med rimliga hyror annars löser vi inte problemet, säger Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen.

Hyran för nybyggda hyreslägenheter 2017 var 1 742 kronor per kvadratmeter och år. 2016 var siffran 1 722 kr per kvadratmeter och år och 2014 var siffran 1 587 kronor per kvadratmeter. Priserna motsvarar en lägenhet med tre rum och kök. Hyresökningen i nybyggda lägenheter är knappt 10 procent jämfört med 2014.

SCB bidrar med ytterligare fakta om hyresutvecklingen under en längre period. Hyresgästföreningen menar att debatten ofta präglas av utvecklingen de senaste tre åren, men sett till en tioårsperiod har det varit en stabil hyresutveckling som överstigit inflationen. Det finns en brist på offentlig hyresstatistik. Med mer tillgänglig hyresstatistik skulle debatten bli mer nyanserad och initierad. Hyresgästföreningen har med SCB-statistik, tagit fram en digital kartjänst ”Hyreskartan”, där det går att se hyresnivåer över landet.

Med dagens skattesystem är hyresrätter kraftigt dyrare i jämförelse med bostadsrätter. Om systemet varit jämlikt hade en nybyggd trerumslägenhet kostat mellan 7 000–9 000 kronor i hyra per månad istället för dagens 10 000–12 000 kronor per månad.

– Nybyggda hyresrätter är cirka 3 000 kronor dyrare per månad än bostadsrätter med dagens skattesystem och samtidigt fortsätter hyrorna att stiga. Marknaden klarar inte att leverera det som alla är eniga om att det behövs – hyresrätter med rimliga hyror, säger Erik Elmgren.

Investeringsstödet är ett stöd för byggande av hyresrätter i områden där det är bostadsbrist. Syftet är att hyrorna ska bli lägre dessa områdena.

– Det har tagits steg i rätt riktning med investeringsstödet men det är inte tillräckligt. Kommunerna tar höga priser för att få exploatera mark. Om dessa kan minskas kan fler projekt bli verklighet och fler hyresrätter byggas. Staten behöver utveckla incitament för kommunerna att planera för fler bostäder och minska exploateringskostnaderna, säger Erik Elmgren.

SCB: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostads-och-hyresuppgifter/hyror-i-bostadslagenheter/pong/statistiknyhet/hyror-i-bostadslagenheter/

Hyresgästföreningens Hyreskarta: https://kartor.hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

SCB har presenterat statistisk som visar att hyror i nybyggda lägenheter fortsatt stiger. Jämfört med 2014 har hyran i nybyggda lägenheter stigit med knappt 10 procent. Hyresgästföreningen ser det som ytterligare ett bevis för behovet av en bostadspolitik som värnar hyresrätten. Sverige behöver hyresrätter med rimliga hyror som fler har råd att bo i.

Läs vidare »

Hyresgästföreningen: Bostadsbrist leder till vräkningar

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 12:00 CEST

På måndagen berättade Kronofogden att 231 barn fått uppleva att båda eller någon av föräldrarna blev av med sitt hem under årets första halvår, en ökning med 43 barn jämfört med samma tid året innan. Hyresgästföreningen vill se fler hyresrätter för att minska barns utsatthet.

– Det känns i hjärtat. Så långt det går måste vi undvika att barn vräks. Nu behöver vi få reda på varför antalet vräkningar ökar, säger Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande.

De senaste två åren har antalet barn som berörs av vräkning minskat kraftigt. Men nu ser Kronofogden ett tydligt trendbrott.

Hyresgästföreningen ser positivt på hur Kronofogden i samverkan har börjat jobba förebyggande mot vräkningar ur ett barnperspektiv. Det har gett resultat.

– Man kan nog dra slutsatsen att bostadsbristen är en grundläggande orsak till problemen. När hyresvärden vet att man kan hitta en ny hyresgäst dagen efter blir man mindre benägen att acceptera att hyresgäster har problem att betala hyran. Så det är möjligt att ökningen att antalet vräkningar framför allt rör ekonomiska problem, säger Marie Linder.

Det stämmer också med utvecklingen av sociala kontrakt i kommunerna. De har ökat från runt 10 000 till 30 000 på 10 år. Orsaken är enligt kommunerna bostadsbrist, tuffare krav från hyresvärdar och försämrad ekonomi för stora grupper – inte en ökning av hushåll med sociala problem.

– En djupare analys behöver göras så att man kan vidta förebyggande åtgärder. Men det är också både nödvändigt och kommunernas skyldighet att se till att bostadsförsörjningen i stort fungerar så att människor får rätt till ett eget hem. Det behöver helt enkelt byggas många fler hyresrätter med rimliga hyror.

Hem & Hyra listar hjälp att få

Nästan 2,2 miljoner vuxna svenskar har så små inkomster att de klassas som behövande, enligt Skatteverkets normer. Hem & Hyra listar i en unik granskning 214 ställen över hela landet där människor kan få hjälp att klara tillvaron.

Läs mer i Hem & Hyra: https://www.hemhyra.se/nyheter/har-kan-fattiga-fa-ovantad-hjalp/ 

Här finns listorna länsvis: https://www.hemhyra.se/nyheter/hela-listan-214-fonder-och-stiftelser-som-ger-hjalp-till-behovande/ 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

På måndagen berättade Kronofogden att 231 barn fått uppleva att båda eller någon av föräldrarna blev av med sitt hem under årets första halvår, en ökning med 43 barn jämfört med samma tid året innan. Hyresgästföreningen vill se fler hyresrätter för att minska barns utsatthet.

Läs vidare »

Stora kommunala prisskillnader på vatten

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2018 08:53 CEST

Vad du betalar för vattnet i kranen varierar kraftigt beroende på var i Sverige du bor. Invånarna i den dyraste kommunen, Ockelbo, betalar fem gånger mer än i den billigaste, Solna. Det visar Nils Holgersson-gruppens kartläggning av VA-priserna.

Hyresgästföreningen ställer krav på rimliga hyreshöjningar för 2019

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 13:29 CEST

Fortsatt låga räntor och gynnsam kostnadsutveckling bör innebära återhållsamma hyresjusteringar nästa år. Det konstaterar Hyresgästföreningen när nu förhandlingarna om 2019 års hyror drar igång på allvar när SABO och Fastighetsägarna gemensamt har ställt krav på hyreshöjningar på 3-4 procent.

​Väljarna ratar marknadshyror

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 12:33 CEST

Sju av tio bland allmänheten är negativa till marknadshyror. Endast en av tio är positivt inställda till marknadshyror och inte i något av riksdagspartiernas väljargrupper finns det stöd för marknadshyror. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen välkomnar åtgärder för schysta villkor på hyresmarknaden

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 11:31 CEST

Det behöver vara ordning och reda på bostadsmarknaden. Därför är det bra att regeringen lyfter en så viktig fråga som svarthandel av hyreskontrakt. Men i grunden är bostadsbristen roten till det onda. Det kommenterade Hyresgästföreningen på en pressträff i dag när regeringen överlämnade en lagrådsremiss mot handel med hyreskontrakt.

– Den svarta handeln på hyresmarknaden leder till en oacceptabel obalans på marknaden genom att människor som står i bostadskö får sämre möjlighet att skaffa sig en bostad. Det är också direkt oanständigt att någon försöker tjäna pengar på andras utsatta situation. I grunden är bostadsbristen roten till det onda och det behöver byggas fler hyresrätter med rimliga hyror, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.

Flera av förslagen innebär skärpningar av lagstiftningen när det gäller frågor kring bytesrätt, andrahandsuthyrning och inneboende.

I dag är försäljning av hyreskontrakt kriminaliserad men inte köp av hyreskontrakt. Nu föreslår regeringen att båda leden kriminaliseras. Det är rimligt och en viktig signal, men Hyresgästföreningen menar att man måste vara medveten om att det kan innebära att det blir än svårare att komma åt den olagliga verksamheten eftersom ingen av parterna har incitament att det hela uppdagas.

– Jag konstaterar att flera av förslagen i första hand är riktade till hyresgäster som ägnar sig åt olaglig verksamhet genom att sälja kontrakt. Det är bra, men samtidigt är alltför få förslag inriktade på hur hyresvärdar ska hindras från att ägna sig åt svarthandel. Här behöver fastighetsägarna själva göra ett bättre arbete, säger Marie Linder.

Hyresgästföreningen anser att många av förslagen är bra, andra mer tveksamma. Regeringen föreslår till exempel en inskränkning av hyresgästernas bytesrätt.

– Bytesrätten är viktig och ett av hyresrättens karaktäristiska drag, som bland annat ska underlätta för en rörlig arbetsmarknad. Försämringen påverkar hela bostadsmarknaden och särskilt kommer hyresgäster i nyproduktion att drabbas eftersom omsättningen där är högre under de första åren, säger Marie Linder.

– Det är bra att det tydliggörs att hyran för en hyresrätt i andrahand inte får vara högre än förstahandshyran och att man utvidgar rätten att få tillbaka för hög andrahandshyra. Men att man skulle bli av med sitt hem om man tar ut för hög andrahandshyra får orimliga konsekvenser för hyresgästen, inte minst att man med detta förslag även riskerar fängelsestraff, säger Marie Linder.

Dessutom menar Hyresgästföreningen att regelverken för andrahandshyresgästen är svåröverskådliga, vilket är ytterligare ett skäl till att konsekvenserna blir orimliga.

Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

​Det behöver vara ordning och reda på bostadsmarknaden. Därför är det bra att regeringen lyfter en så viktig fråga som svarthandel av hyreskontrakt. Men i grunden är bostadsbristen roten till det onda. Det kommenterade Hyresgästföreningen på en pressträff i dag när regeringen överlämnade en lagrådsremiss mot handel med hyreskontrakt.

Läs vidare »

​Hyresgästföreningen och LKAB överens om kompensation till hyresgäster i Malmfälten

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 11:00 CEST

Hyresgästföreningen har kommit överens med LKAB om ett avtal som innebär en förändrad ekonomisk kompensation för de hyresgäster som måste flytta i samhällsomvandlingen på grund av fortsatt gruvdrift. Avtalet innebär väsentligt lägre hyresnivåer för nyproducerade ersättnings-lägenheter, beräknat på ett genomsnitt, och så kallad trappning av hyran under åtta år. Samtliga hyresgäster erbjuds även en ökad flyttersättning. LKAB Fastigheters egna hyresgäster har förtur till en lägenhet i både det äldre beståndet eller en nybyggd lägenhet.

Avtalet är ett så kallat trepartsavtal mellan Hyresgästföreningen, moderbolaget LKAB och dess dotterbolag LKAB Fastigheter. Sammanlagt påverkas cirka 1900 hushåll i samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget. Överenskommelsen innebär att hyresnivån för nyproducerade lägenheter, i LKAB Fastigheters bestånd, som är ersättningslägenheter för de som ska rivas fastställs till 1 150 kr/kvm/år, i 2019 års hyresnivå.

– Hyresgästföreningen har under lång tid kämpat för rättvisa för de boende i Malmfälten och nu har vi kommit överens med LKAB om ett avtal som vi är nöjda med. Vår starka förhoppning är nu att bostadsbolagen i Kiruna och Gällivare, såväl privata som kommunala, följer efter och anammar samma modell. I samverkan med LKAB fortsätter vi nu att arbeta för detta samt för att samhällsomvandlingen ska kunna genomföras på ett bra sätt, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

LKAB ökar flyttersättningen från att erbjuda två månadshyror eller ombesörjd flytt till att bekosta sex månadshyror alternativt tre månadshyror inklusive ombesörjd flytt. Hyrestrappningen är samma som tidigare, det vill säga full hyra först år nio. Flyttersättningen och hyrestrappningen gäller som tidigare alla hyresgäster som måste flytta i samhällsomvandlingen och har rätt till ersättning, oavsett hyresvärd.

– Vi vill att alla hyresgäster ska känna sig trygga under omvandlingsprocessen och därför har vi höjt flyttersättningen väsentligt. Vad gäller de lägre hyresnivåerna så är det en förhandling med Hyresgästföreningen som resulterat i nya hyresnivåer i vårt nyproducerade bestånd som är ersättningsbostäder. För oss är en god dialog med hyresgästföreningen en viktig del i samhällsomvandlingarna, säger Siv Aidanpää-Edlert, vd LKAB Fastigheter.

Totalt innebär överenskommelsen en stor besparing för hyresgästerna i Malmfälten som därmed får ett ökat konsumtionsutrymme, till fördel även för det lokala näringslivet och LKAB ges möjlighet till fortsatt gruvdrift.

För mer information:

Nicklas Emmoth, ordförande Hyresgästföreningen Kiruna, 070-381 09 89

Gun Isaxon, ordförande Hyresgästföreningen Gällivare, 070-354 26 88

Siv Aidanpää-Edlert, vd LKAB Fastigheter, 0980-728 84

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Hyresgästföreningen har kommit överens med LKAB om ett avtal som innebär en förändrad ekonomisk kompensation för de hyresgäster som måste flytta i samhällsomvandlingen på grund av fortsatt gruvdrift.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

Jennie Zetterström är tf ansvarig för pressfrågor på Hyresgästföreningen.

 • Presskontakt
 • Tf Pressekreterare
 • teyuo.pistpkrobvmdluahtbloaysthqbekzrgzz@hmvyrjtesjygalosthgfommrelaniqmngdmenmq.siheaz
 • 0739-15 65 59

 • Presskontakt
 • Tf pressekreterare
 • osoekakur.mysjmeobkrlolkm@gbhyktreidsgsuasnktfixorjlenukindtgezrn.xksewi
 • 072-243 29 60

Om Hyresgästföreningen

Vår vision: ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Adress

 • Hyresgästföreningen
 • Norrlandsgatan 7, 4tr
 • 103 92 Stockholm
 • Vår hemsida

Hyresgästföreningens regioner: