Hlxlgof0thplydm2sk9q

Hyresgästföreningen: Stefan Attefall ska utreda hyressättningssystemet

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 06:55 CET

​Hyresgästföreningen ger Stefan Attefall uppdraget att tillsammans med sex övriga ledamöter i en Hyreskommission lägga fram förslag för hur man kan utveckla hyressättningen och hyresrätten på den svenska bostadshyresmarknaden. Detta är en unik och historisk satsning från Hyresgästföreningen som görs för att skapa långsiktiga spelregler och lösningar på bostadsbristen.

Ivdvut6scplajwjoxvrr

Regeringens besked om skärpta amorteringskrav välkommet

Nyheter   •   Nov 30, 2017 13:09 CET

Regeringen besked att de tillmötesgår Finansinspektionens förslag om skärpta amorteringskrav är välkommet. Det främsta hindret för att komma in på dagens bostadsmarknad är höga fastighetsvärden. -Det stora problemet är inte att regeringen går in och skärper amorteringskraven. Det stora problemet är i stället att samhället lät svenska folkets privata skuldsättning öka till dagens omfattning.

O0l4sw6bgnsmqmagd3dx

Förhandlingarna om 2018 års hyror fortsätter i rekordfart

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2017 08:00 CET

​Hittills har drygt 256 068 lägenheter fått sin nya hyra klar för 2018. Många av dessa överenskommelser är fleråriga avtal som slöts förra året. För de avtalen är den genomsnittliga hyreshöjningen 0,69 procent. Även de avtal som hittills tecknats i årets förhandlingsomgång är på liknande nivåer.

Wlp85hwk52ok1xketxym

Markus Selin ny valledare i Hyresgästföreningen

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2017 08:46 CET

Hyresgästföreningen har anställt en valledare som ska leda och samordna föreningens arbete inför valet 2018. Valledaren är en del i den stora satsning på opinionsbildning, påverkansarbete och extern kommunikation som Hyresgästföreningen har inlett. Markus Selin kommer närmast från Alten, en av Europas största teknik- och IT-konsultföretag, och rollen som marknadschef med ansvar för Norden.

Gabxylwsv01jzubw4h0l

Kartläggning av hyror i svenska kommuner och stadsdelar 2016 och 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 12:39 CET

För första gången presenterar Hyresgästföreningen 2016 och 2017 års hyror i kartformat. Hyresdatan är hämtad från SCBs årliga hyresundersökning. Resultaten i sammanställningen visar hur hyrorna har ökat mellan 2016 och 2017. Det ger också en bild av vilka hyresnivåer som finns i Sveriges kommuner och i storstädernas stadsdelar. Hyreskartan hittar du här http://arcg.is/1Wn58n

Media no image

Innovativa lösningar ska minska bostadssegregationen

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 14:22 CET

Hyresgäster, allmännyttan och forskningen går nu samman för att ytterligare fokusera på frågor kring ökad sysselsättning, bättre skolresultat, trygghet och stärkt samhällsservice. Med stöd från Vinnova ska projektet Allmännyttans innovationslabb utforma metoder och verktyg för framför allt bostadsbolag som vill bidra till en positiv samhällsutveckling inom dessa områden.

Projektet leds av SABO, de allmännyttiga bostadsbolagens samarbetsorganisation, och har beviljats 4,8 miljoner under två år inom ramen för Vinnovas program ”Social innovation mot segregation”.

-Vi är glada och stolta att få vara delaktiga i detta viktiga projekt, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen som är samarbetspartner i projektet.

-Vi behöver arbeta tillsammans för att åstadkomma förändringar och förflyttningar åt rätt håll i samhället. Ska vi lyckas behöver vi samarbete i många olika konstellationer och på flera olika plan. Vi behöver både fastighetsägare, hyresgäster, forskning och kommunperspektivet och det finns i detta projekt. Det känns dessutom extra roligt att Vinnova bestämt sig för att stödja projektet tillsammans med övriga samarbetsparters.

Allmännyttans innovationslabb är ett samarbete mellan SABO, Hyresgästföreningen, Malmö högskola, Sustainable Innovation, Norrköpings kommun och Hyresbostäder i Norrköping med finansiering från Vinnova. Fokus ligger på att upparbeta kunskap för att göra metoder och verktyg tillgängliga för bostadsföretag och andra som vill hitta lösningar på bostadssegregationen.

Den inventering och metodutveckling som nu startar kommer sedan vara grund för en nationell kraftsamling av inblandade parter för att bidra till minskat utanförskap i samhället.

För mer information kontakta:

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-546 26 94

Anna Wennerstrand presschef Hyresgästföreningen 076-798 08 74

Nina Rådström kommunikationschef SABO 070-752 95 51

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

​Hyresgäster, allmännyttan och forskningen går nu samman för att ytterligare fokusera på frågor kring ökad sysselsättning, bättre skolresultat, trygghet och stärkt samhällsservice. Med stöd från Vinnova ska Allmännyttans innovationslabb utforma metoder och verktyg för bostadsbolag som vill bidra till en positiv samhällsutveckling inom dessa områden.

Läs vidare »
Shw62ntmghjrzsh0s8dm

Hyresgästföreningen initierar oberoende bostadsdelegation

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 13:08 CET

Det råder bostadsbrist i stora delar av landet och situationen i de större städerna börjar närma sig kritiska nivåer. Sverige behöver en ny bostadspolitik. -För köpstarka finns det två alternativ, bostadsrätt eller dyr nyproduktion, men det finns inget alternativ för normalinkomsttagare, trots ett relativt högt bostadsbyggande, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

Fawtprivk6hmckdmblr4

Skärpt lagstiftning föreslås för att komma till rätta med svarthandel med hyreskontrakt

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 10:30 CET

​Idag lämnades utredningen Åtgärder mot handel med hyreskontrakt över till regeringen. Förslagen innebär skärpningar av lagstiftningen när det gäller bytesrätt, andrahandsuthyrning och inneboende. -Många bostadssökande befinner sig i en desperat situation och bostadsbristen utnyttjas av kriminella. Förslagen reflekterar allvaret på svartmarknaden , säger Johan Mirtorp jurist Hyresgästföreningen.

V976ybxlbpz8rtgxatjo

Regeringens utredning om stärkt skydd för hyresgäster vid brand ett viktigt steg

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2017 08:25 CET

Regeringen tillsätter nu en utredning för att se över hyresgästens rätt att flytta tillbaka till sin lägenhet efter brand. Idag upphör kontraktet utan uppsägning när en lägenhet förstörs så att den boende måste flytta, oavsett vem som orsakat branden. Det får stora konsekvenser för de som drabbas. Regeringens beslut är mycket välkommet och något Hyresgästföreningen har arbetat för i flera år.

Talklwhm2x4wduei7icr

Nils Holgersson-rapporten 2017: Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 08:00 CEST

Det skiljer hela 80 procent för priset på el, värme, avfall och vatten mellan dyraste och billigaste kommunen i Sverige. Dyraste kommunen Tanum ligger en dryg tusenlapp över landets billigaste kommun som är Luleå. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för flerbostadshus i landets alla kommuner.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

Anna Wennerstrand är ansvarig för pressfrågor på Hyresgästföreningen.

  • Presskontakt
  • pressekreterare
  • huvudansvar för sociala medier
  • erik.normark@hyresgastforeningen.se
  • 070 361 90 15
  • 010 459 24 47

Om Hyresgästföreningen

Vår vision: ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Adress

  • Hyresgästföreningen
  • Norrlandsgatan 7, 4tr
  • 103 92 Stockholm
  • Vår hemsida

Hyresgästföreningens regioner: