Media no image

Hyresgästföreningen kommenterar EU-kommissionens rekommendationer

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 15:52 CEST

EU-kommissionen har i sin årliga rekommendation till medlemsländer lyft fram de svenska hushållens höga skuldsättning och att motåtgärder måste vidtas i form av återinförd fastighetsskatt och utfasning av ränteavdragen.

Samtidigt rekommenderar kommissionen att den svenska regeringen gör ytterligare förenklingar av byggregler och plan- och bygglagen.

– Vi kan konstatera att kommissionens tilltro till marknadsmekanismerna på bostadsmarknaden är orubbad. Rekommendationerna handlar uteslutande om att göra kapital och boende dyrare, samtidigt som kvaliteten på det som byggs ska sänkas. Men varken regelförenklingar eller marknadshyror gör att vi får ett högt och stabilt byggande som möter behoven. Vi behöver istället en statlig finansiering som täcker upp när den privata finansieringen sinar, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen.

Även hyressättningen får kritik, där lösningen enligt kommissionen är att göra den mer flexibel.

– Hyresgästföreningen har en pedagogisk uppgift i att beskriva det svenska hyressättningssystemet. Faktum är att bruksvärdes- och förhandlingssystemet är mycket mer flexibelt än många andra länders hyressättningssystem. Jämförbara länder i Europa där det råder marknadshyror har dessutom alltid någon form av socialbostäder som riktas till låginkomsttagare, säger Erik Elmgren, förhandlingschef.

Mer information:

Martin Hofverberg, chefsekonom 070-547 87 46

Erik Elmgren, förhandlingschef 070 623 02 15

Rekommendationen:

Address risks related to high household debt by gradually reducing the tax deductibility of mortgage interest payments or increasing recurrent property taxes. Stimulate residential construction where shortages are most pressing, notably by removing structural obstacles to construction, and improve the efficiency of the housing market, including by introducing more flexibility in setting rental prices and revising the design of the capital gains tax.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

​EU-kommissionen har i sin årliga rekommendation till medlemsländer lyft fram de svenska hushållens höga skuldsättning och att motåtgärder måste vidtas i form av återinförd fastighetsskatt och utfasning av ränteavdragen.

Läs vidare »
Yydukyieuzhw0t8pqmtj

Påminnelse: Välkommen till Bostadskongressen 2018 – Sveriges arena för bostadspolitik

Nyheter   •   Maj 22, 2018 07:15 CEST

Välkommen till Bostadskongressen 2018 – Sveriges arena för bostadspolitik. Det blir en fullspäckad dag i bostadspolitikens tecken med deltagare som finansminister Magdalena Andersson, Tapio Salonen, Mohamad Hassan, Inger Ashing och många fler. Det äger rum onsdagen den 23 maj 2018 klockan 09.00-16.00 i Eric Ericson-hallen i Stockholm. Moderatorer är Nisha Besara och Victor Barth-Kron.

Kbp07kcrjgtkqwbl2had

Hyresrätten är dörren till ett integrerat Sverige: ny rapport från Hyresgästföreningen

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 06:45 CEST

​En unik kartläggning på kommunnivå, stadsdelsnivå och bostadsområdesnivå visar att mångfalden finns där utbudet av hyresrätter är stort. Låg mångfald finns i innerstäderna där bostadsrätten är dominerande upplåtelseform liksom i villaförorter. Södermalm i Stockholm, Majorna-Linné i Göteborg och Innerstaden i Malmö är de stadsdelar som har lägst mångfald i sina respektive städer.

Media no image

Hyresgästföreningen inleder samarbete med Järvaveckan och The Global Village

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 17:34 CEST

Järvaveckan arrangeras av den ideella föreningen The Global Village och lanserades juni 2017 som en mötesplats för politiker, medborgare och näringsliv.

Hyresgästföreningen har valt att ingå samarbete med The Global Village för 2018 och den ömsesidiga ambitionen är ett fördjupat och långsiktigt samarbete kring samhällsutvecklingsfrågor.

-Järvaveckan har potential att bli den riktigt stora folkliga mötesplats och smältdegel för politiska samtal som i dag saknas i det svenska politiska samtalet, säger Jonas Nygren, förbundschef för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har de senaste månaderna presenterat några av sina mål, satsningar och metoder inför valet den 9 september. Ett av målen är att utvecklingen av samhället och bostadsbyggandet ska ske hållbart vilket innefattar både ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Valarbetet innebär även att öka både kunskap och intresse och få fler medlemmar och hyresgäster att gå och rösta.

-Hyresgästföreningen är inte bara en av Sveriges största folkrörelser utan även en långsiktig aktör med bredd och kompetens. Den här stöttningen är just vad The Global Village behöver, säger Ahmed Abdirahman, initiativtagare till Järvaveckan.

Järvaveckan genomförs 9-17 juni 2018 i och kring Spånga idrottsplats och välkomnar alla som arbetar med integration, mångfald, social hållbarhet och jämställdhet.

För mer information kontakta

Jonas Nygren förbundschef Hyresgästföreningen 070-688 11 81

Ahmed Abdirahman initiativtagare till Järvaveckan och ordförande för The Global Village 073-907 75 09

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

​Järvaveckan arrangeras av den ideella föreningen The Global Village och lanserades juni 2017 som en mötesplats för politiker, medborgare och näringsliv. Hyresgästföreningen har valt att ingå samarbete med The Global Village för 2018 och den ömsesidiga ambitionen är ett fördjupat och långsiktigt samarbete kring samhällsutvecklingsfrågor.

Läs vidare »
Owxqwekf7bzgadjls24j

Bostadsbranschen kräver svar från energiministern om elnätsprishöjningar

Nyheter   •   Maj 21, 2018 09:16 CEST

De senaste fem åren har elnätspriserna stigit med omkring 25 procent, samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen varit mycket måttlig. Om inte dagens reglering för elnätsbolagens intäkter skärps riskerar vi fortsatt kraftiga prishöjningar. Därför kräver nu Hyresgästföreningen tillsammans med stora delar av bostadsbranschen svar från energiministern om hur regeringen tänker agera i frågan.

Ee30rzsgj05begwrgesf

Hyresförhandlingarna i hamn – ett år med utveckling och effektiviseringar

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 08:04 CEST

Det är dags att sammanfatta hyresförhandlingarna för 2018. Landets drygt 3 miljoner hyresgäster kan vara nöjda med relativt milda hyreshöjningar, som följer trenden de senaste åren att hyreshöjningarna ligger något under den generella utvecklingen av KPI. När hyresförhandlingarna för drygt en miljon bostäder inrapporterats är den genomsnittliga vägda hyreshöjningen 0,98 procent för 2018.

S7vag73jsnuoinjnv7ti

Airbnb, balkonggrillning och varmt inne – detta gäller i hyresrätt på sommaren

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2018 08:59 CEST

Får man röka på balkongen? Kan man grilla trots att man inte har balkongen högst upp? Hur varmt får det vara inomhus? Och vem har egentligen ansvar för studsmattan på gården? Inför sommaren dyker det alltid upp frågor om vad man får och inte får göra som hyresgäst. Hyresgästföreningens förbundsjurister Susanna Skogsberg och Johan Mirtorp svarar på några av de vanligaste frågorna.

Pkpjbr9mvbvsqmigotek

Påminnelse: Välkommen till Bostadskongressen 2018 – Sveriges arena för bostadspolitik

Nyheter   •   Maj 14, 2018 13:15 CEST

Välkommen till Bostadskongressen 2018 – Sveriges arena för bostadspolitik. Det blir en fullspäckad dag i bostadspolitikens tecken med deltagare som finansminister Magdalena Andersson, Tapio Salonen, Mohamad Hassan, Inger Ashing och många fler. Det äger rum onsdagen den 23 maj 2018 klockan 09.00-16.00 i Eric Ericson-hallen i Stockholm. Moderatorer är Nisha Besara och Victor Barth-Kron.

V976ybxlbpz8rtgxatjo

Ta bort bytesrätten är fel väg att gå

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2018 11:05 CEST

Idag presenterar åtta VD-ar för allmännyttiga bostadsföretag förslag för att åstadkomma mer integrerad bostadsmarknad. -I tider av enorm bostadsbrist är hyresgäster och bostadslösa som mest utsatta. Därför är att bygga nya hyresrätter med rimliga hyror både den första, andra och tredje viktigaste åtgärden för att få ett mer integrerat boende, säger Marie Linder ordförande Hyresgästföreningen

Kmlppoqqly6748rxi1bb

Bostadsförsörjningsutredningens förslag ger nödvändiga verktyg

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 13:42 CEST

​Utredningen om kommunal planering för bostäder har idag lämnat sitt slutbetänkande. Där föreslås en ny bostadsförsörjningslag där kommunerna tillsammans med regionerna och Boverket ska identifiera nuvarande och kommande bostadsbehov. – Ett stort steg framåt för alla som vill lösa bostadsbristen i Sverige, säger Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen och expert i utredningen.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

Anna Wennerstrand är ansvarig för pressfrågor på Hyresgästföreningen.

Jens Lundberg är pressekreterare med huvudansvar för sociala medier. Även behjälplig i övriga pressfrågor.

Om Hyresgästföreningen

Vår vision: ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Adress

  • Hyresgästföreningen
  • Norrlandsgatan 7, 4tr
  • 103 92 Stockholm
  • Vår hemsida

Hyresgästföreningens regioner: