​Bra ambitioner (MP) men gärna fler skarpa förslag för fler bostäder

Pressmeddelanden   •   Aug 13, 2018 12:14 CEST

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder ser fler bra ambitioner i Miljöpartiets bostadspolitiska förslag, men efterfrågar förutom investeringsstödet ett större statligt ansvar för bostadsfinansieringen.

Leif GW Persson försvarar platsen som mest önskade grannen

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2018 08:00 CEST

Leif GW Persson är den person svenskarna helst vill ha som granne. Enligt Hyresgästföreningens årliga undersökning om Sveriges önskegranne vill 23 procent av svenska folket helst bo vägg i vägg med just honom. Persson vann även förra året, även om hans popularitet har minskat till detta år. Tvåa på listan är Mia Skäringer och därefter nykomlingen på listan Ingemar Stenmark. Den tidigare vinnaren Mark Levengood är fortfarande populär med en fjärdeplats.

Kungahusets mest populära företrädare är kronprinsessan Victoria, med 12 procent av rösterna, hon är långt mer populär än sin far kung Carl Gustaf, som bara lyckas vinna förtroende hos åtta procent av de svarande. Den mest populära idrottaren är inte som tidigare Zlatan, utan vintersportarna Ingemar Stenmark och Charlotte Kalla. Generellt är kultur- och tv-personligheter uppskattade. Schlagervinnaren Benjamin Ingrosso verkar dock inte ha slagit igenom i stugorna och får blygsamma tre procent.

Män vill oftare ha Leif GW Persson och Ingemar Stenmark som granne medan Mia Skäringer, Mark Levengood och Lars Lerin är mer populära hos kvinnor. Våra mest framträdande partiföreträdare tycks inte vara så populära, samtliga ligger efter kungahuset.

Det är fjärde året för undersökningen och några av profilerna har funnits med alla år. En person som tappat popularitet är Zlatan Ibrahimovic, en annan är Camilla Läckberg. Andra som funnits med i toppen alla år är Mark Levengood och Ernst Kirchsteiger.

De svarande har fått välja mellan 37 kända svenskar och det gick att svara fler än ett namn. Novus, som har genomfört undersökningen på Hyresgästföreningens uppdrag, ställde även en öppen fråga om vilken person man helst vill bo granne med och även då låg Leif GW Persson i topp, tillsammans med Kronprinsessan Viktoria, Kungen och Barack Obama.

I undersökningen ställdes också andra frågor om grannar. De egenskaper hos en granne som är mest uppskattade är att grannen är trevlig och hjälpsam, hälsar vänligt, visar hänsyn och inte stör.

– Bra grannar är viktigt för att trivas. Bostaden kan vara jättefin, men har du problem med grannarna blir det inte lika trevligt att bo, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen som själv gärna hade haft operasångaren Malena Ernman som granne.

– Malena Ernman är inte bara en duktig artist utan har också ett stort samhällsengagemang som jag uppskattar. Jag är säker på att vi skulle ha mängder av spännande samtal om vi bodde grannar, säger Marie Linder.

De här vill svenskarna ha som granne (uttryckt i procent)

Leif GW Persson 23

Mia Skäringer 20

Ingemar Stenmark 16

Mark Levengood 16

Lars Lerin 15

Charlotte Kalla 14

Ernst Kirchsteiger 13

Tilde de Paula 12

Prinsessan Victoria 12

Jonas Gardell 12

Alicia Vikander 11

Kultur/TV-personligheter

Leif G.W. Persson 23

Mia Skäringer 20

Mark Levengood 16

Lars Lerin15

Jonas Gardell 12

Tilde de Paula 12

Alicia Vikander 11

Jenny Strömstedt 9

Maria Montezami 9

Edward Blom 8

Mikael Persbrandt 8

Nour El Refai 7

Gustav och Marie Mandelmann 6

Johar Bendjelloul 5

Camilla Läckberg 4

Sverker Olofsson 4

Politiker/makthavare

Kronprinsessan Victoria 12

Kung Carl Gustaf 8

Stefan Löfven (S) 7

Annie Lööf (C) 6

Ulf Kristersson (M) 4

Gustav Fridolin (MP) 3


Idrottsprofiler

Ingemar Stenmark 16

Charlotte Kalla 14

Sarah Sjöström 9

Zlatan Ibrahimovic 8

Frida Hansdotter 5


Musiker

Laleh Pourkarim 7

Sabina Ddumba 5

Eva Dahlgren 5

Samir Badran 4

Carola Häggqvist 4

Kicki Danielsson 4

Benjamin Ingrosso 3

Seinabo Sey 3

Ken Ring 2

Fakta om undersökningen

Novus har på uppdrag av Hyresgästföreningen genomfört en undersökning bland allmänhet som är 18 år och uppåt.

Undersökningen är genomförd med hjälp av en webbaserad enkät till ett slumpmässigt urval ur Novus telefonrekryterade Sverigepanel.

Antalet besvarade enkäter är 1 022.

Undersökningen genomfördes 24 maj – 30 maj 2018.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Leif GW Persson är den person svenskarna helst vill ha som granne. Enligt Hyresgästföreningens årliga undersökning om Sveriges önskegranne vill 23 procent av svenska folket helst bo vägg i vägg med just honom. Tvåa på listan är Mia Skäringer och därefter nykomlingen på listan Ingemar Stenmark. Den tidigare vinnaren Mark Levengood är fortfarande populär med en fjärdeplats.

Läs vidare »

Hyresgästföreningens pressjour sommaren 2018

Nyheter   •   Jul 07, 2018 08:21 CEST

Här hittar du kontaktuppgifter till Hyresgästföreningens nationella pressjour under sommaren 2018.

Hyresgästföreningen presenterar ny studie från Tyréns kring byggandet i landets kommuner

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 12:01 CEST

Tyréns har på Hyresgästföreningens uppdrag studerat Sveriges kommuners intresse av att bygga bostäder och resultaten presenteras idag under Almedalsveckan. Studien visar att kommuner med en stor andel hyresrätter är bättre på att anpassa byggandet efter befolkningsutvecklingen än kommuner där ägt boende dominerar.

Hyreskommissionen korrigerar verklighetsbilden

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 08:00 CEST

​Hyresgästföreningen välkomnar de slutsatser och förslag som Hyreskommissionen nu presenterat på debattplats i Dagens Nyheter. Förbundsordförande Marie Linder upprepar därför sin inbjudan om en träff med övriga parter på hyresbostadsmarknaden för ett samtal om förslagen från Hyreskommissionen.

​Hyresmarknadskommitténs summering av förhandlingsarbetet 2018

Nyheter   •   Jun 29, 2018 09:16 CEST

Årets hyresförhandlingar är i princip avslutade. Mer än 90 procent av totalt 630 000 lägenheter är klara med förhandlingarna och resultatet ger höjningar på mellan noll och 2,4 procent. Det ger ett snitt i landet på 0,98 procent.

Statistik förhandlingsarbetet 2018 2017
Genomsnittlig hyresjustering, procent 0,98 0,69
Genomsnittlig hyresjustering, kr/kvm 10,21 6,86
Lägsta hyresjustering, procent 0 0
Högsta hyresjustering, procent 2,40 1,63
Fleråriga överenskommelser, antal 19 44
Fleråriga överenskommelser, antal lägenheter 37 000 144 000

Den av Hyresmarknadskommittén rekommenderade tiden om tre månader för att genomföra förhandlingarna har uppnåtts av allt fler, vilket är positivt. Dock har de tvister som uppstått tagit längre tid än tidigare, då de i flera fall omfattat stora bostadsbestånd. Detta gäller bland annat region Göteborg, Stockholm och Norrland.

Totalt har det kommit in 13 ärenden till Hyresmarknadskommittén och utfallet efter medling och beslut varierar från 0,95 till 1,3 procent. Antalet medlingar som ägt rum lokalt har i år varit färre, men kommitténs avsikt är att fortsätta arbeta för att lokala förutsättningar ska vara grunden i förhandlingsarbetet.


Summering av HMKs ärenden 2017/2018 per 2018-06-18:

Ärendetyp 2018 2017
Medlingsförfarande 7 10
Avgörande i Hyresmarknadskommittén efter prövning 6 10
Återförvisning till parterna med central förhandlingsmedverkan 0 0
Återförvisning till parterna för fortsatt förhandling 0 3
Avvisat ärende 0 0

I det fortsatta arbetet med Claes Stråths förslag om utveckling av dagens förhandlingssystem har HMK för första gången prövat ett ärende angående de årliga hyresförhandlingarna med en oberoende ordförande som beslutande i kommittén. Ärendet avsåg fyra av bolagen i Stockholm, AB Stockholmshem, AB Familjebostäder, Svenska Bostäder AB och AB Stadsholmen. Som oberoende ordförande utsågs Thore Brolin av kommittén. 

HMK har för avsikt att pröva fler fall i den opartiska nämnden för prövning av presumtionshyra under 2018.

Parterna har inlett ett arbete för att digitalisera processen i HMK genom en webbaserad lösning, där de parter som tvistar kan hantera sitt ärende och följa processen på ett mer transparent sätt än vad som är möjligt idag.

Den 22 november 2018 kommer kommittén att genomföra den första av de nu beslutade årligen återkommande kunskapsdagarna. I år kommer dagen att handla om systematisk hyressättning.


Fakta HMK:

Hyresmarknadskommittén, HMK, instiftades 1957 och är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Mer frågor

Marie Linder, ordförande Hyresgästföreningen, 070 546 26 94

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen, 070 623 02 15

Årets hyresförhandlingar är i princip avslutade. Mer än 90 procent av totalt 630 000 lägenheter är klara med förhandlingarna och resultatet ger höjningar på mellan noll och 2,4 procent. Det ger ett snitt i landet på 0,98 procent. Hyresmarknadskommittén har hanterat 13 ärenden under förhandlingarna.

Läs vidare »

Från bostad till hotell – korttidsuthyrningens förutsättningar

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:00 CEST

I övriga Europa är debatten om Airbnb livlig, däremot är det tystare kring företeelsen i Sverige. Kunskapen om Airbnbs utbredning är förhållandevis låg. För att få en bättre bild och möjlighet att jämföra med andra europeiska länder har Hyresgästföreningen tagit fram en rapport kring korttidsuthyrning och dess genomslag i sex olika städer; Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Berlin och Barcelona.

Hyresgästföreningens evenemang under Almedalsveckan 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 08:30 CEST

Ett flertal av Hyresgästföreningens experter och talespersoner deltar. Bland annat finns ordförande Marie Linder och förbundschef Jonas Nygren på plats, men bland många andra kan du också möta Margareta Björkvald som är expert på förhandlingssystemet eller Kenneth Berglund, bostadspolitisk utredare med fokus på stadsbyggnad. Hyresgästföreningen anordnar 34 seminarier, de flesta i vårt tält på Hamnplan där du också kan träffa våra experter. Här är några av seminarierna, läs mer direkt i Almedalsprogrammet eller på vår webbplats.

Som deltagare på våra seminarier ser du bland andra statsråd och andra politiker, ledare för stora organisationer, näringslivsföreträdare, branschföreträdare och hyresgäster.


Liv och rörelse mellan husen

Måndag 2/7 14:00 - 14:45, Hamnplan, H210

Fler hem behövs, men det behövs mer än bostäder: Barn, unga, vuxna och äldre behöver plats att röra sig mellan husen, plats att mötas. Hur kan vi agera för mer rörelse, inkludering och gemenskap?

Medverkande bland andra: Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, Stefan Bergh, förbundschef Riksidrottsförbundet.

Hur påverkar bostadsbristen utövandet av kultur och tillväxten inom kultursektorn?

Tisdag 3/7 13:30 - 14:30, S:t Drotten kyrkoruin, Syskongatan 1

Bostadsbristen försvårar utövandet av kultur och samhällets möjlighet till utveckling och tillväxt. Hur påverkas städerna av den utbredda bostadsbristen där replokaler, utställningsytor och andra platser för kulturutövande inte längre har en naturlig plats i stadsbilden? DJ:s och artister från projektet In My Backyard innan och efter samtalet.

Medverkande bland andra: Johan Majer, chef Universal Music & Brands, Dominika Polanska, lektor Uppsala universitet.


Tryggare boende

Tisdag 3/7 14:00 - 14:45, Hamnplan, H210

Otrygga hyresförhållanden, trafikfarliga miljöer, kriminalitet i bostadsområdet, brister i fastigheten. Hur kan tryggheten kring boendet öka?

Medverkande bland andra: Helene Fritzon, biträdande justitieminister,Ilyas Hassan talesperson, Förorten mot våld.

Mammorna i Miljonprogrammet

Tisdag 3/7 15:00 - 15:45, Hamnplan, H210

Hur är det att vara kvinna och mamma i miljonprogramsområdena? Här ges en bild av kvinnor som alla bor eller har bott med sina barn i de bostadsområden som byggdes inom det så kallade miljonprogrammet.

Medverkande bland andra: Alexandra Pascalidou, författare.


Renovera mera? Miljonprogram som blev miljardprogram

Tisdag 3/7 16:00 - 16:45, Hamnplan, H210

Inom miljonprogrammet finns just nu stora behov av upprustning. Efter renovering höjs hyran i snitt med 37 procent och många har inte råd att bo kvar. Hur kan vi renovera utan att människor tvingas flytta?

Medverkande bland andra: Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen, Pedram Kouchakpour, Hyresgästföreningen Västra Sverige.

Utveckla allmännyttan – det viktigaste verktyget

Onsdag 4/7 15:00 - 15:45, Hamnplan, H210

De allmännyttiga bostadsbolagen är kommunernas kanske allra viktigaste redskap för att kunna ge alla människor ett bra hem. Hur kan allmännyttan idag utvecklas på bästa sätt?

Medverkande bland andra: Anette Sand, VD Stockholmshem, Stefan Attefall, ordförande Vätterhem, tidigare bostadsminister

Nya kooperationer framtidens hyresrätt?

Torsdag 5/7 12:00 - 12:45, Hamnplan, H210

Det är brist på hyresrätter och de som byggs är ofta orimligt dyra - samtidigt vill många helst hyra sitt hem. Kan nya former av kooperativa och kollektiva lösningar minska bostadsbristen och vara framtiden för hyresrätten?

Medverkande bland andra: Eva Nordström, VD SKB, Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen

Hur sätts framtidens bostadshyror?

Torsdag 5/7 13:15 - 14:30, Mellangatan 1

Hyreskommissionen presenterar sin rapport om hyressättning. Finns det bra system som passar hyresgäst, hyresvärd och samhälle? Hur premieras en långsiktig fastighetsförvaltning? Hur löses tvister?

Medverkande bland andra: Stefan Attefall, ordförande Hyreskommissionen, Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, Anders Nordstrand, VD SABO, Thomas Ernhagen, chefekonom Fastighetsägarna.


Den inkluderande staden – hur motverkar vi bäst segregation?

Torsdag 5/7 14:45 - 15:45 Mellangatan 1

Hur bygger man för gemenskap och skapar platser som inkluderar? Hur kan man arbeta med tidiga, koordinerade insatser?

Medverkande bland andra: Stefan Fölster, författare nationalekonom, Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen, Lisa Pelling, utredningschef Arena Idé, Macarena de la Cerda, talesperson Förorten mot våld.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Under årets Almedalsvecka är bostadsfrågan är het och Hyresgästföreningen bidrar med en mängd seminarier för att ytterligare höja frågan inför valrörelsens spurt. Välkomna!

Läs vidare »

Dags för riksdagens partier att tala klarspråk om framtidens bostadspolitik

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 15:26 CEST

​Under Hyresgästföreningens förbundsstämma i helgen uppmanade ombuden alla partier att ställa sig bakom den svenska modellen på hyresmarknaden. För att hyresgästerna ska kunna göra ett informerat val i höst behöver alla partier som söker mandat till Sveriges riksdag också tala klarspråk om framtidens hyror. Därför uppmanar Hyresgästföreningen samtliga partier att dessa ska tydliggöra var de står.

Hyresgästföreningens förbundsstämma har idag valt ny förbundsstyrelse

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2018 16:30 CEST

Den 15-17 juni håller Hyresgästföreningen förbundsstämma i Malmö. 163 ombud från hela landet samlas i helgen för att ta ställning till ett sextiotal motioner och välja ny förbundsstyrelse. En av de viktigaste frågorna under stämman är hur vi tillsammans ska skapa ett samhälle där alla har rätt till en trygg bostad, något som är mycket större än bara ett tak över huvudet.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

Jennie Zetterström är tf ansvarig för pressfrågor på Hyresgästföreningen.

  • Presskontakt
  • tf pressekreterare
  • osypkar.ajsjoblom@fdbkhymvrewlsgugasuotfqsorenhgxramincbavyviqgen.jise
  • 072-243 29 60

Om Hyresgästföreningen

Vår vision: ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.
Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Adress

  • Hyresgästföreningen
  • Norrlandsgatan 7, 4tr
  • 103 92 Stockholm
  • Vår hemsida

Hyresgästföreningens regioner: