Itda4jxpmdgv8uiush6x

Få hushåll har råd med nya hyresrätter

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 07:05 CEST

VÄSTERÅS. En ny granskning som Hyresgästföreningen gjort visar att inte ens hälften av hushållen har råd med en nybyggd tvårummare på 60 kvm. ”Det byggs för lite och för dyrt”, säger Hyresgästföreningens utredare Johan Lindahl. Han menar att den viktigaste utmaningen för den nya bostadsministern Peter Eriksson blir att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror.

Bicfryxv7ohi37gvdk5z

Nytt program ska stoppa utförsäljning

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 07:00 CEST

LJUSDAL. ​I ett nyligen antaget lokalt bostadspolitiskt program uppmanar Hyresgästföreningen kommunpolitikerna i Ljusdal att inte sälja eller ombilda allmännyttiga hyresrätter. ”Ljusdalshem är en bra hyresvärd och många hyresgäster är oroliga inför framtiden”, förklarar föreningens ordförande Jan Olsson.

Gysxfii2u7hyayrbogj7

Gårdsvandringar ger tryggare bostadsområden

Nyheter   •   Maj 16, 2016 12:21 CEST

Med hjälp av gårdsvandringar och ett ökat inflytande för hyresgästerna vill Hyresgästföreningen och Håbohus skapa tryggare och trivsammare bostadsområden. I samband med vandringarna 16-19 maj ges hyresgästerna möjligheten att komma in med förslag på hur utemiljön kan förbättras.

Aw642ymavftlb3e3q6s0

Högsta domstolen ger hyresgäst rätt i radonärende

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2016 10:00 CEST

​UPPSALA. Idag meddelade Högsta domstolen sin dom i det omtalade radonärende som pågått sedan 2013. "Den här domen slår tydligt fast fastighetsägarens ansvar för en god boendemiljö", säger Alexander Kuzmicki, chef för Hyresjuridiska enheten i Region Aros-Gävle och Mitt.

Sdtfhvjsymhsibiyscis

Inte olagligt att hyra utan godkännande

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2016 11:58 CEST

​I gårdagens UNT anklagas socialtjänsten för att betala "svarta hyror" och Uppsalahem uppmanar kommunen att dubbelkolla alla kontrakt innan de betalar en hyresgästs hyra. Men enligt Hyresgästföreningen gör varken socialtjänsten eller andrahandshyresgästen något fel.

Media-no-image

Hyresgästföreningen tecknar överenskommelse med Rikshem om ombyggnationer i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2016 19:07 CET

Hyresgästföreningen har nu tecknat en överenskommelse med Rikshem om ombyggnationshyror på området Lågberget i Eriksberg i Uppsala. Överenskommelsen innebär att hyresgästerna får möjlighet att välja på två renoveringsnivåer, en hög, vilken omfattar en totalrenovering av bostaden, samt en lägre, som inte innebär en lika genomgripande renovering. Den nya hyran kommer att successivt trappas in över tid; fem år för totalrenoverade lägenheter och tre år för övriga.

 • Förhandlingarna har pågått sen i höstas och har varit svåra, säger Lena Jansson Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen. Vi visste att vi skulle hamna på väldigt höga nivåer mot bakgrund av tidigare överenskommelser i Uppsala och hur regelverket ser ut. Vi har därför lagt mycket kraft på att få till två renoveringsnivåer och en hyfsad instegsrabatt på hyran samt att på olika sätt försöka säkerställa kvalitén i renoveringen.

Exempel på vad överenskommelsen innebär: En lägenhet på 3 rum och kök, 65 kvm, kommer efter fem år att få en ny hyra på 8 665 kr per månad om man väljer den höga renoveringsnivån. Väljer man den lägre får samma lägenhet en sluthyra på 7 659 kr per månad.

Med dagens regelverk är det nästan uteslutande hyresvärden som bestämmer hur omfattande renoveringen blir. Både enskilda hyresgästers och Hyresgästföreningens inflytande över hur stor en renovering blir är små. Här vill Hyresgästföreningen se lagändringar. Omfattningen på ombyggnationen är också det som har störst betydelse för storleken på den nya hyran.

-Våra möjligheter att påverka hyreshöjningar vid ombyggnationer är därför i realiteten begränsade, säger Lena Jansson-Nordin. I förhandlingarna om Lågberget bedömer vi att utfallet trots allt har blivit bättre för hyresgästerna, än om det hade gått till en prövning Hyresnämnden, genom att vi förhandlat fram två renoveringsnivåer och att den nya hyran trappas in över flera år, fortsätter Lena Jansson-Nordin.

Det har både i media och från våra medlemmar uppmärksammats att delar av Rikshems tidigare ombyggnationer i Uppsala varit av sämre kvalitét.

-Vi har för första gången i regionen fått med skrivelser i överenskommelsen som ska säkerställa att kvalitén på de ombyggnationer som görs blir bra och det känns tillfredsställande, avslutar förhandlare Lena Jansson-Nordin.

Kontakt: Lena Jansson-Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen Aros-Gävle, 
       072-714 58 16 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Överenskommelsen innebär att hyresgästerna får möjlighet att välja på två renoveringsnivåer, en hög och en lägre. Den nya hyran kommer att successivt trappas in över tid; fem år för totalrenoverade lägenheter och tre år för övriga. För att hyresgästerna ska få en hög kvalitét i sitt boende ingår skrivningar som ska tillförsäkra de boende det också i överenskommelsen.

Läs vidare »
Media-no-image

Ännu en överenskommelse med en privat hyresvärd i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2016 11:05 CET

Hyresgästföreningen i Aros-Gävle har tecknat en överenskommelse med fastighetsbolaget Din Bostad gällande samtliga deras 244 lägenheter i Uppsala.

Enligt överenskommelsen som gäller från den 1 maj 2016 höjs hyrorna med 0,55 procent.

 • Årets hyresförhandlingar löper på ganska bra, säger Helena Nordlund, förhandlare på Hyresgästföreningen. Men vi väntar fortfarande på att Fastighetsägarföreningen i Uppsala ska backa från sina orimliga krav och komma tillbaks till förhandlingsbordet.

Kontakt: Förhandlare Helena Nordlund, Hyresgästföreningen Aros-Gävle, 0709-75 90 18

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen träffar hyresöverenskommelse med Din Bostad i Uppsala.

Läs vidare »
Kby7fbavriiuhwx2rtwo

2015 års hyror klara efter medling

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2016 12:00 CET

​Nu är 2015 års hyror klara för hyresgästerna på Eskilsgatan och Vaksalagatan i Uppsala. ”Vi gläder oss åt ett för hyresgästerna gynnsamt utfall”, säger förhandlaren Lena Jansson Nordin. Noteras skall dock att överenskommelsen mellan Hyresgästföreningen och Rikshem inte avser 2016 utan är en bruksvärdesprövning från 2015. De årliga förhandlingarna för 2016 är fortsatt strandade.

Lj3bdae4s8bywtvusbwa

"Bygg en stad för alla"

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2016 10:28 CET

I ett uttalande från Hyresgästföreningen Uppsalas årsmöte riktar hyresgästerna en uppmaning till politikerna att bygga en stad för alla. För få har råd med nybyggda hyresrätter och även gamla lägenheter blir dyra efter renoveringar. "Nu krävs att politikerna både lokalt och nationellt tar initiativ för att skapa ett ökat byggande av goda bostäder till rimliga kostnader", skriver hyresgästerna.

Hrcqacu8y0nsprfywi4w

Högre hyror gör fler människor bostadslösa

Nyheter   •   Mar 15, 2016 09:24 CET

DEBATT. I januari påstod Fastighetsägarföreningens representanter Björn Söderholm och Hans Johansson att friare hyressättning skulle ge fler bostäder och gynna svaga grupper och flyktingar. I en senare debattartikel kallades kritiken mot detta resonemang för en ”förvirrad attack”. Nu svarar Stadsmissionen, Tillsammans gör vi skillnad, Hyresgästföreningen, Akademikerförbundet SSR och Kvinnohuset.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare/pressekreterare
 • Region Aros-Gävle
 • johan.lindahl@hyresgastforeningen.se
 • 010-45 91348
 • 072-7125129
Bostadspolitisk utredare/pressekreterare

Om Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Alla ska ha rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad!

Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle finns representerade i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län samt Norrtälje kommun. Vi företräder nästan 45 000 medlemmar i 29 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Torbjörn Rönnkvist.

Adress

 • Hyresgästföreningen Aros-Gävle
 • Storgatan 32
 • 751 41 UPPSALA
 • Vår hemsida

Länkar