Gottsunda sjuder av engagemang

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 13:04 CEST

För andra året i rad arrangerar Hyresgästföreningen demokratifest i Gottsunda. Sedan lång tid tillbaka har föreningen ett stort engagemang i Gottsunda och 5-6 juli arrangeras en streetfotboll-turnering i samarbete med Sirius och Gränslös fotboll. För att lyfta debatten om hur vi skapar goda och trygga bostadsområden har Hyresgästföreningen tagit initiativ till demokratifestivalen.

2018-års hyror klara för Uppsalahems och Studentstadens hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 06:59 CEST

2018 års hyror är nu klara för hyresgäster boende hos Uppsalahem och Studentstaden. Hyresgästföreningen och Uppsalahem/Studentstaden har enats om en höjning i flera olika nivåer som varierar mellan 0,19 och 0,95% med en genomsnittlig höjning på 0,67% för Uppsalahem och 0,84% för Studentstaden. Hyreshöjningen träder i kraft från och med den 1 juli 2018, men aviseras först på augustihyran.

Fortsatt höjning av elnätsavgifter i Västmanlands län

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 14:55 CEST

Utvecklingen med höjda elnätsavgifter fortsätter att drabba konsumenterna i Västmanlands län. Det visar den nationella Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Kommunerna med Vattenfall som elnätsleverantör har fått höjningar på 6,1 procent och i Sala är höjningen 9,2 procent, där ett kommunägt bolag står för höjningen.

Höjda elnätsavgifter drabbar konsumenterna i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:42 CEST

Utvecklingen med höjda elnätsavgifter fortsätter att drabba konsumenterna i Uppsala län. Det visar den nationella Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Enköping och Håbo som har E.ON som elnätsleverantör har de högsta höjningarna med 10,3 procent.

Vattenfall har de högsta elnätsavgifterna i Gävleborgs län

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:32 CEST

Utvecklingen med höjda elnätsavgifter fortsätter att drabba konsumenterna i Gävleborgs län. Det visar den nationella Nils Holgerssonundersökningen, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner. Kommunerna med Vattenfall som elnätsleverantör har de högsta elnätsavgifterna i Gävleborgs län. Högst höjning får Nordanstigs kommun med 9,5 procent.

Av fagra löften blev det en tummetott

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 08:02 CEST

I oktober förra året förra året gick det allmännyttiga bostadsbolaget Uppsalahem ut i media för att presentera den så kallade Eriksbergsmodellen. Stadsdelen Eriksberg i Uppsala stod inför omfattande renovering och nu skulle hyresgästerna själva få vara med och avgöra i vilken omfattning som lägenheterna skulle renoveras vilket sedan skulle ligga till grund för hur hög hyran skulle komma att bli.  ”På det här sättet vill vi ge hyresgästerna mer egenmakt”, sade Elnaz Alizadeh (S), Uppsalahems ordförande i ett uttalande.

Alla boende skulle enligt bolagets förslag behöva acceptera ett baspaket vid de kommande renoveringarna. Baspaketet var tänkt att bestå av bland annat nya vatten- och avloppsstammar, ventilation, badrum, el och spis. Utöver det skulle hyresgästerna valfritt kunna lägga till olika renoveringspaket. Det kunde handla om att byte avt köksutrustning, nya tapeter, golv och liknande.

Uppsalahem meddelade att renoveringarna i Eriksberg enligt Eriksbergsmodellen skulle medföra hyreshöjningar på ca 25 procent. Att detta löfte enbart var knutet till baspaketet redovisades inte på ett tydligt sätt och inte heller att tanken var att hyresgästerna skulle få betala extra om lägenheten hade behov av nya tapeter eller golv. Det man från Uppsalahem helt utelämnade eller glömde bort var att det finns ett avtal mellan bolaget och Hyresgästföreningen benämnt HLU (Hyresgäststyrt Lägenhets Underhåll), vilket innebär att hyresgästen redan idag, efter ett visst antal år, kan välja om man önskar nya tapeter eller golv – utan att hyran påverkas. Hyresgästföreningen påpekade vid förhandling att HLU-avtalet ger hyresgästerna rätt till underhåll. Byte av slitna gamla tapeter är rent underhåll och därmed inte hyresdrivande.

Förhandlingarna gällande ombyggnationen på Marmorvägen i Eriksberg har pågått sedan oktober förra året. Diskussionerna har handlat om huruvida 25 % verkligen är 25 % eller möjligen 30 %, för att sedan övergå till vilka som skall få del av 25-procentlöftet. Under en period diskuterades Uppsalahems plötsliga yrkande att 25-procentslöftet skulle vara tidsbegränsat och trappas upp till en betydligt högre nivå på några år. Över tid har man också förhandlat om 25-procentnivån -  var det måhända en rabatt eller inte, hur hanterar man önskemål om nytt kök och parkettgolv?

Vidare har den högsta hyresnivån förhandlats under åtskilliga möten och timmar. Från Hyresgästföreningens sida har vi gång på gång ställt frågan: Hur ser det allmännyttiga bolaget Uppsalahem på sin roll som just allmännytta och hur förhåller man sig till det bostadsförsörjningsansvar och långsiktiga bostadssociala ansvar som faktiskt är inskrivet i lag? Vad vi sett under dessa månadslånga förhandlingar är ett bolag som är mer intresserad av vinst än att måna om sina hyresgäster och kommuninvånare. Ett växande problem i Uppsala är bristen på bostäder med rimliga hyror där människor faktiskt har råd att bo. Vanliga inkomsttagare med vanliga löner, sjukskrivna och pensionärer och ensamstående med barn. Vi trodde att Uppsalahem skulle komma att stå upp för vanliga människor, men denna förhandling har gjort oss besvikna.

Nu har vi slutligen landat i en överenskommelse där hyresgäster som flyttar tillbaka till sin lägenhet får del av löftet om ca 25 procent i hyreshöjning – förutsatt att man inte vill ha några åtgärder utförda utöver basåtgärderna. Hyresgäster som kommer inflyttande från ett annat område får en betydligt högre hyra. 

Varför väljer vi då att skriva på en överenskommelse som vi inte tycker är bra?

Svaret är enkelt: Om vi inte kommer överens går Uppsalahem till Hyresnämnden för att få hyran prövad och Hyresnämnden tar varken hänsyn till fagra löften, allmännyttans bostadssociala ansvar eller hyresgästers ekonomi. Utfallet kan därmed bli ännu värre.

Så här sa man från Uppsalahem i oktober:

”Som kommunalt bostadsbolag med uppdrag att ta både affärsmässig hänsyn och ett samhällsansvar är det Uppsalahems uppgift att väga samman olika önskemål. Uppsalahems ambition är varken att ”lyxsanera” eller ”renovräka”. Vi vill skapa förutsättningarna för socialt hållbara områden där våra hyresgäster trivs och känner sig trygga även i framtiden, med fler människor i rörelse, bättre service och trygga bostäder att leva i.”

Nio månader senare kan vi på Hyresgästföreningen konstatera att tryggheten, i form av att veta att man har råd att betala hyran och därmed råd att bo kvar, den kan vi glömma.

Mikael Lindblom

Ordförande förhandlingsdelegationen för Uppsalahem

Lena Jansson Nordin

Förhandlingsledare Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

I oktober förra året förra året gick det allmännyttiga bostadsbolaget Uppsalahem ut i media för att presentera den så kallade Eriksbergsmodellen. Stadsdelen Eriksberg i Uppsala stod inför omfattande renovering och nu skulle hyresgästerna själva få vara med och avgöra i vilken omfattning som lägenheterna skulle renoveras vilket sedan skulle ligga till grund för hur hög hyran skulle komma att bli.

Läs vidare »

Nya ombyggnationshyror på Stationsvägen i Heby

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 11:46 CEST

Hyresgästföreningen har fört hyresförhandlingar med Hebygårdar gällande ombyggnation av fastigheterna Tegelmästaren 1 och 2 på Stationsvägen i Heby. Parterna har kunnat enas om hyresnivåer som, med hänsyn till graden av ombyggnation och åtgärder, får anses acceptabla.

​Familjefest med bostadsfokus i Hudiksvall

Nyheter   •   Maj 31, 2018 12:42 CEST

Lördagen den 2 juni samsas riksdagspolitiker och bostadsbolag med kolbullar och underhållning i Rådhusparken i Hudiksvall. Anledningen är Summermeeting, en familjefest med bostadsfokus.

-Vi vill lyfta den viktiga bostadsfrågan högt på dagordningen, nu när det är valår. Därför har vi bjudit in riksdagsledamöter- och kandidater för att de ska få berätta om vilken bostadspolitik deras parti vill föra framöver. Och vi gör det under lite festligare former, som en familjefest i parken, säger Monica Flöjt, ordförande i Hyresgästföreningen Hudiksvall/Nordanstig.

Konferencier under dagen är Ulrika Beijer, och evenemanget gästas också av Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.

De politiker som deltar är Caroline Schmidt, C (riksdagskandidat), riksdagsledamot Lars Beckman, M, riksdagsledamot Ulla Andersson, V, riksdagsledamot Patrik Lundqvist, S, Andrea Bromhed, MP (riksdagskandidat) och Per-Åke Frediksson L (riksdagskandidat). Deltar gör också de kommunala bostadsbolagen Aefab, Nordanstigsbostäder och Hudiksvallsbostäder.

Summermeeting är en gemensam satsning för Hyresgästföreningarna i Hälsingland; Hudiksvall/Nordanstig, Ljusdal, Söderhamn och Bollnäs-Ovanåker.

-Vi vill att det blir tydligt vad de tänker när det gäller att bygga bostäder som passar alla, säger Marlene Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen Bollnäs-Ovanåker.

-Bostadsfrågan berör oss alla, så jag hoppas att många tar tillfället i akt att lyssna på vad politikerna vill i den frågan, säger Anna-Lena Andersson, ordförande i Hyresgästföreningen Ljusdal.

Summermeeting pågår mellan kl 11 och 16. Hela programmet finns här: https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/pa-gang/00/02/summermeeting/ 

För mer information, kontakta någon i programgruppen; Marlene Johansson, Hyresgästföreningen Bollnäs-Ovanåker, 0738-19 26 92; Anna-Lena Andersson, Hyresgästföreningen Ljusdal, 0703-09 96 76; Monica Flöjt, Hyresgästföreningen Hudiksvall, 0763-361276.

Lördagen den 2 juni samsas riksdagspolitiker och bostadsbolag med kolbullar och underhållning i Rådhusparken i Hudiksvall. Anledningen är Summermeeting, en familjefest med bostadsfokus. -Vi har bjudit in riksdagsledamöter- och kandidater för att de ska få berätta om vilken bostadspolitik deras parti vill föra framöver, säger Monica Flöjt, ordförande i Hyresgästföreningen Hudiksvall/Nordanstig.

Läs vidare »

Missförstånd ger felaktiga hyresnivåer

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 16:29 CEST

Mimers hyresgäster i Kvarteret Josef i Västerås har länge levt med vetskapen att deras hus och lägenheter står inför en stor upprustning. Under vintern förhandlade Hyresgästföreningen hyrorna för Kvarteret Josef med Mimer och skrev på en överenskommelse för de nya hyrorna efter renoveringen. Hyresgästföreningen anser dock att överenskommelsen kom till på felaktiga grunder.

Bostadsbolag har allt att vinna på socialt engagemang

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 10:17 CEST

Vissa av de kommunala bostadsbolagen tolkar in sociala frågor i sitt allmännyttiga uppdrag, andra inte, rapporterade SVT Västmanland häromdagen.

-Vi på Hyresgästföreningen ser att bostadsbolag har allt att vinna på att tolka in även socialt engagemang i sitt allmännyttiga uppdrag. Det finns en mängd goda exempel på trygghets- och trivselskapande aktiviteter i områden där bostadsbolagen och Hyresgästföreningen samarbetar med så kallade boinflytandeavtal, säger Katharina Bäcklin Arvidsson, tf verksamhetschef på Hyresgästföreningens kontor i Västerås.

Några exempel på aktiviteter som sker inom boinflytande är så kallade trygghetsvandringar. Där går boende, Hyresgästföreningen och bostadsföretag tillsammans ut och inspekterar bostadsområdet för att se på vilka sätt tryggheten kan ökas. Det kan handla om att byta ut trasiga gatlampor eller ta ned buskage som kan var mörka och skrämmande på kvällstid. Det finns också olika integrationsprojekt med till exempel språkcaféer. Den naturliga mötesplatsen i många bostadsområden är kvarterslokalen, som den lokala hyresgästföreningen har hand om.

-Kvarterslokalerna är otroligt värdefulla! De möjliggör att människor i området samlas, umgås, har möten och aktiviteter. En mötesplats som verkligen ger förutsättningar för ett levande och tryggt område, säger Katharina Bäcklin Arvidsson.

Hyresgästföreningen har i dag tio boinflytandeavtal med allmännyttiga bostadsbolag i Västmanland, och arbetar kontinuerligt för att utveckla verksamheten. 

-Vi ser i undersökningar att hyresgäster blir mer nöjda med sitt boende i helhet om de upplever att de har inflytande över både sin egen lägenhet och de gemensamma utrymmena, säger Katharina Bäcklin Arvidsson.

-Det finns en väldig styrka i att vi är tre parter som samarbetar; hyresgästerna själva som är experter på sitt boende och sitt område, bostadsbolaget som äger fastigheterna och sköter förvaltningen och Hyresgästföreningen som företräder hyresgästerna och deras intresse. Vi agerar för att underlätta en dialog på lika villkor mellan hyresgäster och bostadsbolag. Vi har hundra års erfarenhet av hyresgäst-engagemang bakom oss, och vi vågar tänka hundra år framåt – och vi välkomnar alla allmännyttiga bostadsbolag att göra den resan tillsammans med oss och hyresgästerna!

---------------------

För mer information: Katharina Bäcklin Arvidsson, tfn 072-224 77 57, katharina.backlinarvidsson@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Vissa av de kommunala bostadsbolagen tolkar in sociala frågor i sitt uppdrag, andra inte, rapporterade SVT Västmanland häromdagen. -Vi ser att bostadsbolag har allt att vinna på att tolka in även socialt engagemang i sitt uppdrag. Det finns många goda exempel där vi och bolagen samarbetar med så kallade boinflytandeavtal, säger Katharina Bäcklin Arvidsson, tf verksamhetschef, Hyresgästföreningen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Pressansvarig, Region Aros-Gävle
 • vicktoria.bagi@hyresgastforeningen.se
 • 070 - 278 51 01

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg, Region Aros-Gävle
 • petra.olofsson@hyresgastforeningen.se
 • 070 - 975 90 15
 • 070-975 90 15

 • Presskontakt
 • Regionchef, Region Aros-Gävle
 • johan.pelling@hyresgastforeningen.se
 • 010-4591363
 • 070-975 90 19

 • Presskontakt
 • Regionordförande, Region Aros-Gävle
 • torbjorn.ronnkvist@hyresgastforeningen.se
 • 070 - 684 96 82

Om Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Alla ska ha rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad!

Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle finns representerade i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län samt Norrtälje kommun. Vi företräder nästan 45 000 medlemmar i 29 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Torbjörn Rönnkvist.

Adress

 • Hyresgästföreningen Aros-Gävle
 • Storgatan 32
 • 751 41 UPPSALA
 • Vår hemsida

Länkar