Nya ungdomsambassadörer på Pettersberg – treårigt avtal skrivet

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2019 13:18 CET

Nu finns sju nya, peppade ungdomsambassadörer på plats på Pettersberg. De ska vara bra förebilder för andra ungdomar och bidra till ett tryggare bostadsområde. Det lyckade projektet är nu också tryggat för en lång tid framöver, då Hyresgästföreningen har skrivit ett treårigt avtal tillsammans med övriga fyra aktörer.

​Nya hyror hos Hebygårdar klara

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 09:03 CET

Nu är förhandlingarna om 2019 års hyror hos Hebygårdar klara.

Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med mellan 1,2 och 1,7 procent och snittar på 1,5 procent. Fastigheterna på Stationsvägen, Tegelmästaren 1 och 2, undantas dock från höjning med anledning av den pågående renoveringen.

Höjningen träder i kraft den 1 februari.

-Vi har haft en bra dialog med Hebygårdars företrädare. Deras yrkande var i och för sig väldigt högt, men de hade en motivering som delvis förklarade yrkandet. Kommunen har nämligen belagt bolaget med låneförbud i samband med renoveringar och ombyggnationer, säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

- Från Hyresgästföreningens sida anser vi att det är orimligt, vilket vi också understrukit i en särskild skrivelse till kommunfullmäktiges ledamöter. Ett låneförbud som på sikt riskerar att dränera bolagets ekonomi bedömer vi inte vara ett framgångsrikt och effektivt sätt att driva ett helägt kommunbolag.

- Den aktuella hyreshöjningen innebär visserligen en kännbar hyreshöjning för många, och vi vet att det finns hyresgäster som lever på små marginaler, men höjningen ligger ändå i paritet med omgivande kommuner, säger Lena Jansson Nordin.

--------------------------------  
Kontakt: Lena Jansson Nordin, lena.janssonnordin@hyresgastforeningen.se,  072-714 58 16

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Nu är förhandlingarna om 2019 års hyror hos Hebygårdar klara. Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med mellan 1,2 och 1,7 procent och snittar på 1,5 procent, från och med den 1 februari. Fastigheterna på Stationsvägen, Tegelmästaren 1 och 2, undantas dock från höjning med anledning av den pågående renoveringen.

Läs vidare »

Lämnar kommunen Hebygårdar åt sitt öde?

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2019 15:25 CET

Öppet brev till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige Heby kommun

Lämnar kommunen Hebygårdar åt sitt öde?

Det kommunägda bostadsbolaget Hebygårdar har ett stort antal lägenheter som står inför behov av renovering/ombyggnation – i storleksordningen 400 stycken.

I skrivande stund genomgår fastigheterna Tegelmästaren 1 och 2 på Stationsvägen en omfattande och välbehövlig renovering.

Ägaren, det vill säga kommunen, har nu tagit beslut om lånestopp för bolaget. Inga fortsatta lån för renoveringar utan dessa ska fortsättningsvis enbart finansieras av bolaget.

Vi anser att det är fullkomligt orimligt att Hebygårdar ska klara dessa stora upprustningar med eget kapital. Om varje lägenhet kostar exempelvis 500 000 kronor att renovera, vilket inte på något sätt är en orealistisk summa, skulle det betyda att notan slutar på 200 miljoner kronor. Om kostnaden är 600 000 kronor per lägenhet blir totalsumman 240 miljoner. Pengar som därmed skulle dränera bolaget på det egna kapitalet, vilket skulle öka bolagets sårbarhet.

Lika orimligt är det att låta kostnaderna drabba hyresgästerna, vilket sannolikt blir fallet i och med ett lånestopp. Nuvarande hyresgäster ska inte behöva belastas med hela kostnaden för insatser som ska fördelas på de kommande 20-50 åren. Den här typen av investeringar bör fördelas på både nuvarande och kommande hyresgäster genom att amortera på lånen som tas för åtgärderna.

Väljer man istället att renovera i lägre takt innebär det kortsiktiga och kostsamma akutåtgärder. Bolaget drabbas idag av omfattande vattenskador på grund av framför allt gamla uttjänta stammar då en stor del av beståndet är byggt på 60- och 70-talet. Vattenskadorna leder till brandkårsutryckningar och är en ekonomiskt dålig affär sett på sikt. Det vore därför angeläget att bolaget har möjlighet att driva renoveringarna i den takt man förmår utifrån givna förutsättningar vad gäller tillgång till entreprenörer med mera.

Hyresgästföreningen ser det som ett märkligt och kortsiktigt kommunalt agerande att sätta stopp för upplåning, dels via kommunen och dels externt genom att neka borgen. Ökande reparationskostnader i snabb takt kan på sikt dränera bolagets ekonomi och det är svårt att se att detta skulle vara ett framgångsrikt och effektivt sätt att driva ett helägt kommunbolag. Vi anser att kommunen på detta sätt lämnar Hebygårdar och dess hyresgäster åt sitt öde.

Rolf Meiding, ordförande Hyresgästföreningen Sala-Heby

Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare

--------------------------------
Kontakt:
Lena Jansson Nordin, lena.janssonnordin@hyresgastforeningen.se
0727-14 58 16
Rolf Meiding, roffespost@gmail.com, 070-177 04 02

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Heby kommun har tagit beslut om lånestopp för bostadsbolaget Hebygårdar. Detta leder till orimliga konsekvenser för företaget som har ett stort antal lägenheter med renoveringsbehov. Lämna inte Hebygårdar och dess hyresgäster åt sitt öde på detta sätt, skriver Hyresgästföreningen i ett öppet brev till kommunfullmäktiges ledamöter i Heby.

Läs vidare »

Fira in det nya året med bibehållen grannsämja

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2018 11:19 CET

Vinka av det gamla och välkomna det nya året. För många är nyårsafton synonymt med att avfyra fyrverkerier. Då är det viktigt att ha koll på vilka regler som gäller. Viktigast att man måste vara 18 år för att få använda fyrverkerier och att de endast får skjutas under några få timmar på nyårsafton.

Stödet för renovering och energieffektivisering försvinner vid årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 11:42 CET

2016 infördes ett statligt stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden med socioekonomiska utmaningar.
Syftet var att tillhandahålla hyresbostäder med lägre hyra i renoverade och energieffektiviserade flerbostadshus.

Nu försvinner stödet den 1 januari 2019. Det är ett resultat av riksdagens rambeslut om statens budget för nästa år.

Ombyggnationer och renoveringar av hyreslägenheter leder inte sällan till rejäla påslag på hyran. Under de senaste åren har Hyresgästföreningen sett många exempel på hyreshöjningar på uppåt 60-70 procent. Detta har i sin tur fått till följd att många hyresgäster tvingats flytta från sina hem på grund av att man inte längre har råd att bo kvar. Barnfamiljer, ensamstående, äldre och sjuka hör till dom som drabbas hårdast. Barn rycks upp med rötterna, tvingas byta skola och närmiljö, ensamstående berövas grannar och social gemenskap. Detta är några exempel på den krassa verkligheten.

- Stödet har i många fall varit skillnaden mellan att tvingas flytta och kunna bo kvar och har resulterat i att vi lyckats få till en hyfsad hyresnivå i flera ombyggnationer i regionen, säger Lena Jansson Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen Aros Gävle.

- Många ombyggnationer står på tur hos oss och vi hade hoppats att hyresgästerna även fortsättningsvis kunnat få ta del av stödet. Nu ser det inte så ut och det oroar oss djupt, säger Lena Jansson Nordin i ett pressmeddelande.

Kontakt:

Lena Jansson Nordin, förhandlare, Hyresgästföreningen, Region Aros-Gävle mobil 072- 714 58 16

Vicktoria bagi, pressansvarig, Hyresgästföreningen, Region Aros-Gävle mobil: 070-278 51 01

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

2016 infördes ett statligt stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Syftet var att tillhandahålla hyresbostäder med rabatterad hyra i renoverade och energieffektiviserade flerbostadshus.

Läs vidare »

Slopat investeringsstöd äventyrar framtida lägenheter

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 12:02 CET

Från och med årsskiftet försvinner investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder. Det är en av posterna i den M+KD-budget som riksdagen klubbade igenom i onsdags. Hyresgästföreningen i Västerås känner sig oroade över vilka följdverkningar det här kan komma att innebära för planerade lägenhetsbyggen i Västerås.

Nya hyror i Tierp

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2018 11:45 CET

Den årliga hyresförhandlingen mellan Tierpsbyggen och Hyresgästföreningen är avslutad. Hyrorna höjs i snitt med 1,57% och gäller från 1 januari 2019. En lägenhet på 70 kvm som idag har en hyra på 6 191 kronor höjs med 97 kronor per månad.

Slopat investeringsstöd oroar Hyresgästföreningen i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 17:44 CET

Från och med årsskiftet försvinner investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder. Det är en av posterna i den M+KD-budget som riksdagen klubbade igenom igår, något som oroar Hyresgästföreningen i Region Aros-Gävle.

Hyresgästföreningen och Salabostäder har nått en överenskommelse

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 11:31 CET

Förhandlingen om 2019 års hyror som förts mellan Salabostäder och Hyresgästföreningen har nu avslutats. Överenskommelse som träffats ger en genomsnittlig hyreshöjning på 1,8%, vilket motsvarar 108 kronor i månaden för en lägenhet med 6000 kronor i hyra. Höjningen varierar beroende på i vilket område lägenheten finns.

Mimer yrkar på 3,8 procents höjning av hyrorna

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 15:25 CET

Det allmännyttiga bostadsbolaget Mimer som ägs av Västerås Stad inledde i måndags de årliga hyresförhandlingarna med att begära 3,8 procents höjning av hyrorna. Mimers föreslagna höjning innebär att hyran för en trerummare på 77 kvm i snitt höjs med 250 kronor i månaden.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg, Region Aros-Gävle
 • pehktrvfa.gyolrxofwtsseqonwm@hnyyrtzesuygaxystibfopvreivnifnngchenaw.skbepx
 • 070 - 975 90 15
 • 070-975 90 15

 • Presskontakt
 • Regionchef, Region Aros-Gävle
 • jobehavnn.cwpejdllklinhyg@gshyparetwsgxhaswitfduoruxendrineygexan.wusewh
 • 010-4591363
 • 070-975 90 19

 • Presskontakt
 • Regionordförande, Region Aros-Gävle
 • tolgrbqdjoztrnpv.rysonzsnkzcviixstgy@hluyrtpesfzgakcstxkfoxzrezqnijbngwcenfr.svaelw
 • 070 - 684 96 82

Om Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

Alla ska ha rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad!

Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle finns representerade i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län samt Norrtälje kommun. Vi företräder nästan 45 000 medlemmar i 29 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Torbjörn Rönnkvist.

Adress

 • Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle
 • Storgatan 32
 • 751 41 UPPSALA
 • Vår hemsida

Länkar

Koncern