Mxmebomjkzug2siri1wf

Lunchseminarium: Trygg är ingen vara

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 07:00 CET

Påtvingad flytt som en följd av renoveringsprojekt, är det allvarligt? Varför engagerar sig Svenska kyrkan? Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta har bjudit in sin förbundsordförande Marie Linder, och arrangerar tillsammans med Svenska kyrkan Vaksala församling och konstprojektet Våra hem ett seminarium som lyfter fram hyresgästers perspektiv på storskaliga ombyggnadsprojekt.

Media-no-image

Rekordstrandning av hyresförhandling för privata hyreslägenheter

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 10:00 CET

Hyran för 7 000 privata hyreslägenheter i Uppsala kommer att avgöras i hyresnämnden. Det är den största strandningen av privata hyresvärdar i Sverige någonsin.

De privata hyresvärdarna i Uppsala har i 2015 års hyresförhandlingar kommit med rejäla höjningsyrkanden, ofta med hänvisning till den överhettade bostadsmarknaden i Uppsala.

Hyresgästföreningen i Uppsala har gått in i förhandlingarna med ambitionen att verka för stor återhållsamhet med hänsyn till rådande ekonomiska förutsättningar. Det faktum att Uppsalahem och Studentstaden, med sammanlagt 15 000 lägenheter, avstår från hyreshöjning fram till 1 juli 2016 talar också för det. De privata hyresvärdarna Rikshem, Stena och Heimstaden, som tillsammans äger ca 7 000 lägenheter i Uppsala, har dessvärre inte visat motsvarande ansvarstagande utan väljer att stranda förhandlingarna och går direkt till hyresnämnden.

Hyresgästföreningen bedömer att risken att även Fastighetsägarföreningen, som företräder de mindre privata fastighetsägarna i Uppsala, med ca 3 000 lägenheter, också kommer att stranda förhandlingarna är stor och det av samma skäl som de stora fastighetsägarna. Strandningen har enligt Hyresgästföreningen föregåtts av ett närmast kartelliknande förfarande från Fastighetsägarföreningen och de stora privata fastighetsägarna ovan.

-Som hyresgäst är det väldigt svårt att förstå varför Stena inte kan nöja sig med det bud de fått när Uppsalahem inte anser sig behöva höja hyran alls, säger Stephen Pettersson som är hyresgäst hos Stena.

-Det känns som att de privata hyresvärdarna försöker tjäna pengar på bostadsbristen i Uppsala, tillägger Johan Wallin, vice ordförande i Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder.

Rikshem kom med sin årsrapport för 2014 den 9 februari och den visar på mycket goda siffror. Fastigheter är också mycket heta på börsen och branschindex visar att Uppsala ligger på tredje plats i riket enligt NAI Svefa Fastighetsindex.

-Vi tycker det är uppenbart att ett år med obefintlig ränta och låga kostnadsökningar i övrigt så bör och kan de privata fastighetsägare vara återhållsamma med hyreshöjningar, säger Lena Jansson Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen, och hon förväntar sig stöd för detta i hyresnämnden.

Kontaktpersoner på Hyresgästföreningen Region Aros Gävle:

Helena Åhlberg, 0709-75 90 18, förhandlare

Lena Jansson Nordin, 072-714 58 16, förhandlare

Claes Pile, 0703-24 51 29, bostadspolitisk utredare

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Hyran för 7 000 privata hyreslägenheter i Uppsala kommer att avgöras i hyresnämnden. Det är den största strandningen av privata hyresvärdar i Sverige någonsin.

Läs vidare »
Aixbihrgs5vtzz2u5imf

Uppsala bygger mest men inte tillräckligt

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 09:44 CET

Uppsala län bygger mest i landet i förhållande till sin befolkning. Trots det möter inte nyproduktionen av bostäder behovet. Hyresgästföreningen vill se ökat byggande av hyresrätter med rimliga hyror.

Ag8x99xttddpakiois7h

Byggandet av hyresrätter ökar i Västerås

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 08:40 CET

Bostadsbyggandet ökar i Västerås. Trots det möter inte nyproduktionen av bostäder behovet. Hyresgästföreningen vill se ökat byggande av hyresrätter med rimliga hyror. Nu visar ny statistik att andelen hyresrätter ökar.

Ws1zvs5rl26dlvkpgqat

Kraftig ökning av Rot-avdrag i Uppsala län – noll kronor till hyresrätten

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 09:01 CET

​År 2013 betalade staten ut 527 miljoner kronor i Rot-avdrag för renovering av ägda privatbostäder i Uppsala län. Det är en ökning med över 50 miljoner kronor jämfört med året innan. Nu visar färsk statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) att kostnaderna för avdraget fortsatte att öka i samma takt även under 2014.

Khnssryw5ppzsogpudmf

Kraftig ökning av Rot-avdrag i Gävleborg – noll kronor till hyresrätten

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 09:00 CET

​År 2013 betalade staten ut 371 miljoner kronor i Rot-avdrag för renovering av ägda privatbostäder i Gävleborgs län. Det är en ökning med över 20 miljoner kronor jämfört med året innan. Nu visar färsk statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) att kostnaderna för avdraget fortsätter att öka kraftigt.

B3xa6a01s3muqv4bj3dp

​Kraftig ökning av Rot-avdrag i Västmanland – noll kronor till hyresrätten

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 09:00 CET

År 2013 betalade staten ut 329 miljoner kronor i Rot-avdrag för renovering av ägda privatbostäder i Västmanland. Det är en ökning med över 30 miljoner kronor jämfört med året innan. Nu visar färsk statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) att kostnaderna för avdraget fortsätter att öka kraftigt. Samtidigt uteblir efterlängtat stöd för att renovera hyresrätter.

Media-no-image

Hyresgästföreningen i Uppsala kritiska till prioriteringar av bostadsbygge

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 10:18 CET

Enligt Boverkets senaste prognos ökar bostadsbyggandet i storstadsregionerna. Samtidigt visar rapporten att mycket av byggandet sker i relativt attraktiva områden. Detta kommer att resultera i  dyra bostäder i slutändan.

- Jag måste hålla med den analys som Hans Lind ,bostadsforskare på KTH i Stockholm,gör att de främst byggs för välbärgade och att man lämnar de med lägre inkomster därhän. Detta är helt fel väg att gå då vi vet att det är de med lägst inkomst som har det allra svårast på bostadsmarknaden idag, säger Jens Nilsson, bostadspolitisk talesperson för Hyresgästföreningen i Uppsala.


- Bostadsbristen är generellt sett akut, men bristen på hyresrätter med hyror som breda inkomstgrupper har råd med är än värre. Det är såklart positivt med ökat bostadsbyggande i allmänhet. Vi vill samtidigt understryka vikten att bygga bostäder med rimliga hyror och att också bygga mer varierande bostadsområden än vad som görs idag, säger Jens Nilsson.

För mer information

Kontakt:

Elin Carlsson, bostadspolitisk utredare/pressekreterare Hyresgästföreningen Uppsala,

018 18 93 28

Jens Nilsson, bostadspolitisk talesperson Hyresgästföreningen Uppsala, 073 643 00 85

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Enligt Boverkets senaste prognos ökar bostadsbyggandet i storstadsregionerna. Samtidigt visar rapporten att mycket av byggandet sker i relativt attraktiva områden, Det kommer att resultera i dyra bostäder i slutändan. Detta oroar Hyresgästföreningen i Uppsala.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyregästföreningen uppmanar Uppsalahem att bygga hyresrätter med rimliga hyror

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 14:28 CET

Under fredagen togs första spadtaget för Uppsalahems nya hyresrätter i Industristaden. Totalt ska 212 nya bostäder byggas. Detta glädjer Hyresgästföreningen med tanke på den bostadskris som råder men påminner om vikten av rimliga hyror som breda inkomstgrupper har råd med.

- Bostadsbristen är generellt sett akut, men bristen på hyresrätter med hyror som breda inkomstgrupper har råd med är än värre. Det är därför positivt att Uppsalahem nu investerar i nya hyresrätter men vi vill samtidigt understryka vikten att bygga bostäder med rimliga hyror, säger Jens Nilsson, bostadspolitisk talesperson för Hyresgästföreningen i Uppsala.

- De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen, såsom Uppsalahem, måste ta ett särskilt ansvar för att det byggs hyresrätter med rimliga hyror i de fall andra aktörer inte vill satsa. Det ligger i deras uppdrag som långsiktig aktör med allmännyttigt syfte, säger Jens Nilsson.

För mer information

Kontakt:

Elin Carlsson, bostadspolitisk utredare/pressekreterare Hyresgästföreningen Uppsala,

018 18 93 28

Jens Nilsson, bostadspolitisk talesperson Hyresgästföreningen Uppsala, 073 643 00 85

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Under fredagen togs första spadtaget för Uppsalahems nya hyresrätter i Industristaden. Totalt ska 212 nya bostäder byggas. Detta glädjer Hyresgästföreningen med tanke på den bostadsbrist som råder men påminner om vikten av rimliga hyror som breda inkomstgrupper har råd med.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresförhandlingarna för 2015 i Sala avbryts.

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 08:44 CET

Det kommunalägda fastighetsbolaget Salabostäder begär 1,75 procent i årets hyresförhandlingar. Hyresgästföreningens motbud är på 0,4 procent. Salabostäder har avbrutit förhandlingarna och några nya kontakter är inte planerade.

- Ett år som detta med låg ränta och närmast deflation är det orimligt att ett allmännyttigt bostadsbolag som Salabostäder ska få gehör för en så stor höjning, säger Rolf Meiding, ordförande för Hyresgästföreningen i Sala-Heby.

Salabostäders budget för 2014 ser ut att hållas med god marginal och de övriga omgivningsstyrda kostnadsökningar som finns är små.

- Taxor och avgifter för nästa år, som avfallshantering, vatten och avlopp, fjärrvärme ligger stilla i Sala kommun och bidrar inte till ökade kostnader, enligt Lena Jansson Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen. Vi har inte kunnat förstå motiven bakom de höjningar som Salabostäder för fram och tycker att det är tråkigt att de inte vill fortsätta förhandla, tillägger Lena.

I och med det uppkomna läget kommer troligen hyran att slås fast i Hyresmarknadskommittén, HMK.

Kontaktpersoner:

Roger Wallin, 0224-570 10, presskontakt för Hyresgästföreningen i Sala-Heby

Lena Jansson Nordin, 0727-14 58 16, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Det kommunalägda fastighetsbolaget Salabostäder begär 1,75 procent i årets hyresförhandlingar. Hyresgästföreningens motbud är på 0,4 procent. Salabostäder har avbrutit förhandlingarna och några nya kontakter är inte planerade. - Vi kan inte förstå motiven till de höjningar som Salabostäder föreslår, säger Lena Jansson Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande
 • torbjorn.ronnkvist@hyresgastforeningen.se
 • 070-369 93 65
Ordförande för Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare/pressekreterare
 • Region Aros-Gävle
 • qrzxjopehan.lindahl@iohyxqresgastfzenzvtorrkenxginlhgeemcayvsnznn.karese
 • 018-189328
 • 072-7125129
Bostadspolitisk utredare/pressekreterare

Om Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Alla ska ha rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad!

Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle finns representerade i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län samt Norrtälje kommun. Vi företräder nästan 45 000 medlemmar i 29 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Torbjörn Rönnkvist.

Adress

 • Hyresgästföreningen Aros-Gävle
 • Storgatan 32
 • 751 41 UPPSALA
 • Vår hemsida

Länkar