Media no image
Xjl3eum61a5onv3yxjku

Gavlegårdarna vägrar hyresgäster byte av lägenhet på felaktiga grunder

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 04:00 CET

Boende hos Gavlegårdarna vägras byte av bostad, ett kedjebyte i tre led. De faktum att det finns beaktansvärda skäl till bytet då en av de boende har MS och därför inte längre kan ta sig upp till ovanvåningen är inget som Gavlegårdarna tar hänsyn till. Istället väljer man att hänvisa till att bytet inte går att göras så som hyresgästerna vill och att det föreligger ett fall av prisdumpning. Gavlegårdarna vill inte ompröva beslutet utan hänvisar de boende till Hyresnämnden.

- Det är fel, säger Hyresgästföreningens jurist Anna Hallberg. Det finns inget som hindrar Gavlegårdarna att ompröva ärendet på nytt. Beslutet är uppenbart felaktigt av flera orsaker. Man har motiverat avslaget med att det rör sig om ett trepartsbyte där hyresgästen får en bostadsrätt. Dels är byten i flera led tillåtna enligt lag och det finns inget som hindrar att man byter till sig en villa eller en bostadsrätt. Här handlar det inte ens om en bostadsrätt utan ett friköpt radhus. Gavlegårdarna ger även uttryck för att det skulle vara ett fall av prisdumpning. Det stämmer inte heller då köpesumman ligger långt över utgångspriset.

Det bör även att understrykas att de övriga i byteskedjan, enligt lag, har så pass starka skäl att samtycke till lägenhetsbyten ska ges.

De boende förbereder nu att, med stöd av Hyresgästföreningen, vända sig till Hyresnämnden.

- Vi hoppas naturligtvis på att Gavlegårdarna ska ompröva beslutet. Det känns bisarrt att behöva gå till domstol för att få dem att följa lagen. Gavlegårdarna säger sig också misstänka att det förekommit svarta pengar. Misstänker de brott ska de göra en polisanmälan. Beskyllningen är kränkande, säger Lasse Nilsson, en av de boende.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Boende hos Gavlegårdarna vägras byte av bostad, ett kedjebyte i tre led. De faktum att det finns beaktansvärda skäl till bytet då en av de boende har MS och därför inte längre kan ta sig upp till ovanvåningen är inget som Gavlegårdarna tar hänsyn till.

Läs vidare »
V3gwpakdhhqwpsxnf1ca
Xjl3eum61a5onv3yxjku Rzuqnsl1rgvnv79qidmy

Inbjudan till temadag om systematisk hyressättning

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 14:18 CET

Hyresgästföreningen bjuder in förtroendevalda och representanter från bostadsbolag att delta vid en temadag om systematisk hyressättning.

V3gwpakdhhqwpsxnf1ca
Xjl3eum61a5onv3yxjku Rzuqnsl1rgvnv79qidmy

DEBATT: Hyressättningssystemet ska bygga på rättvisa och transparens

Nyheter   •   Mar 06, 2017 13:41 CET

Den svenska modellen, bruksvärdessystemet, går ut på att parterna på hyresmarknaden förhandlar och kommer överens om vad som är en rimlig hyra utifrån hyresgästernas värderingar. Det innebär ett stort mått av konsumentinflytande och uppväger den obalans som finns mellan enskilda hyresgäster och fastighetsägare i fråga om beroendeställning och faktiskt inflytande över husen.

D047crmya5wqrsu3rv0k
Xjl3eum61a5onv3yxjku

Så här ökar vi tryggheten i våra hus

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 09:52 CET

Nina Rung, utbildad kriminolog och genusvetare, arbetar som brottsutredare på Barnahus i Stockholm kommer till Västerås Stadsbibliotek nästa vecka torsdag för att föreläsa om hur vi ska öka tryggheten i vårt samhälle.

Lih8yvwciidjxysg6jst
Xjl3eum61a5onv3yxjku

Stort engagemang och framtidstro på Viksäng

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2017 09:22 CET

I veckan anordnades ett lyckat bostadsmöte på Regementsgatan, Viksäng, i Västerås. Närmare 50 hyresgäster deltog på mötet där det diskuterades potentiella aktiviteter för området.

P9alvklm4jj8gggi2mrh
Uzvanlnvvxizutl0nf2b Xjl3eum61a5onv3yxjku

Lutande toalett - ett fall för Hyresnämnden

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 16:47 CET

En hyresgäst boende i Enköpingstrakten har under en längre tid påtalat svåra brister i sitt boende, särskilt i toalett och duschutrymme. Bristerna består i att golvet lutar, toalettstolen är lös och lutar, golvbjälk har vittrat sönder och våtspärr saknas.

Media no image
Xjl3eum61a5onv3yxjku

Hyresgäst tvingas ta hjälp

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 11:31 CET

En bostadsrättsförening i centrala Västerås som ombildats, och har ett antal hyresgäster kvar, vägrar utföra sedvanligt underhåll vilket nu tvingar hyresgästen att vända sig till Hyresnämnden för att få fram ett åtgärdsföreläggande.

- Eftersom det bristande underhållet inte utgör något stort hinder för hyresgästen i det här fallet anser vi på Hyresgästföreningen att det blir intressant att få till en prövning, säger Håkan Forsman, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

​En bostadsrättsförening i centrala Västerås som ombildats, och har ett antal hyresgäster kvar, vägrar utföra sedvanligt underhåll vilket nu tvingar hyresgästen att vända sig till Hyresnämnden för att få fram ett åtgärdsföreläggande.

Läs vidare »
Media no image
Bqyjqoseysglu3xxpjux Xjl3eum61a5onv3yxjku

Ombildningsskandalen på 400 miljoner tar en ny vändning

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 10:01 CET

Hyresgästföreningen överväger att polisanmäla den ombildningskonsult som anlitats i samband med ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i stadsdelen Gränby i Uppsala efter gårdagens avslöjanden i P4 Uppland. I P4 framkom att det  förekommit oegentligheter utifrån ekonomiska motiv i samband med ombildningen med en köpeskilling på närmare 400 miljoner kronor. Det privata bostadsföretaget meddelar idag att de valt att bryta med den anlitade ombildningskonsulten.

- Hyresgästföreningen är starkt positiv till att Rikshem värnar om sina hyresgäster och tar fullt ansvar genom att avbryta ombildningsprocessen, säger Alexander Kuzmicki, enhetschef för juridik på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen överväger nu att polisanmäla utifrån de nya uppgifter som framkommit i ärendet.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen överväger att polisanmäla den ombildningskonsult som anlitats i samband med ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i stadsdelen Gränby i Uppsala efter gårdagens avslöjanden i P4 Uppland.

Läs vidare »
Media no image
Xjl3eum61a5onv3yxjku

REPLIK på Gavlegårdarnas utspel "Små hyreshöjningar hindrar fortsatt storsatsning på underhåll" (AB, GD 9/2)

Nyheter   •   Feb 09, 2017 15:29 CET

I ett pressmeddelande skriver Gavlegårdarna att hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen är avslutade med resultatet att den lilla hyreshöjningen är försvårande för Gavlegårdarnas planerade renoveringsarbete. Hyresgästföreningen menar att pengarna för rustning redan finns.

Efter kärva förhandlingar om hyrorna för 2017, så lämnades förhandlingen centralt för vidare beslut i Hyresmarknadskommittén. Förslaget var att hyrorna skulle höjas med 0,9 % from 1 februari. I överenskommelsen som slöts mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen lokalt höjs hyran i med 1,0 % from 1 mars, med ett spann på mellan 0-1,8%. Hyresgästföreningens motiv till att gå med på 1,0 % höjning är att det underlättar den administrativa hanteringen av hyrorna och att hyresgästerna snabbare ska få reda på vilken hyra som ska gälla under 2017. Det blir inte heller någon retroaktiv hyra för februari.

Gavlegårdarna anser att Hyresgästföreningen förhindrar upprustningen och renoveringen av lägenhetsbeståndet, vilket Hyresgästföreningen menar är att ge en felaktig bild av de möjligheter som finns. Gavlegårdarnas krav på en hyreshöjning med 2,3 % har ingen koppling till ett ökat underhåll. Tvärtom så innebär deras förslag till budget, att underhållet sänks med 14 miljoner jämfört med prognosen för 2016. I Hyresgästföreningens förslag täcks samtliga kostnadsökningar med en höjning på 0,56 % och underhållsnivån är densamma som Gavlegårdarna föreslagit.

Pengarna för en upprustning- renovering finns redan, men ägarnas avkastningskrav går före.

Hyresmarknadskommitténs överväganden visar att vår bedömning utifrån Gavlegårdarnas kostnadsökningar och det allmänna ekonomiska läget, stämmer bättre övererens med vårt budgetförslag. Höjningen med 1,0 % innebär en höjning med 0,8 % på helårsbasis att jämföra med vårt förslag på en höjning med 0,56 %.

Höjningen på 1,0 % är den näst högsta i länet. Ockelbogårdar ligger något högre på grund av en kraftig ökning av VA-taxan. Höjningen generellt i hela landet är i dagsläget ca 0,65 %.

Ett ökat underhåll, som även Hyresgästföreningen håller med om behövs, kommer  i samband med till exempel en stamrustning där ett nytt badrum ingår, ge en hyreshöjning på mellan 300-700 kr/månad. För en tvåa på 60 kvm med en hyra på 5000 kr/månad, motsvarar det en hyreshöjning på mellan 6-14 %.

Ett ökat underhåll ger ökade intäkter per automatik.

I ett pressmeddelande skriver Gavlegårdarna att hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen är avslutade med resultatet att den lilla hyreshöjningen är försvårande för Gavlegårdarnas planerade renoveringsarbete. Hyresgästföreningen menar att pengarna för rustning redan finns.

Läs vidare »
Xjl3eum61a5onv3yxjku
Ndrbzdzxghvurdzm5qmt Xjl3eum61a5onv3yxjku

Roslagsbostäder och Hyresgästföreningen överens om 2017 års hyror

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 09:39 CET

Efter utdragna förhandlingar är nu Hyresgästföreningen och Roslagsbostäder överens om 2017 års hyror. Orsaken till den utdragna förhandlingen är att parterna inte varit överens om vad bolaget behöver i hyrespåslag. Hyrorna kommer att höjas med 0,65 procent från 1 mars och ingen retroaktivitet för januari och februari,

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • enhetschef Juridik, Region Aros-Gävle och Mitt
 • Juridik
 • cfayalexerifcbjlanpnder.cwkuzmoqicuokiuo@hrawjyresjjgatystforeningen.se
 • 0104591338

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare/pressekreterare, Region Aros-Gävle
 • Press och bostadspolitik
 • vicktoria.bagi@hyresgastforeningen.se
 • 072-7125129

 • Presskontakt
 • Förhandlingschef, Region Aros-Gävle
 • marten.gulin@hyresgastforeningen.se
 • 010 - 459 13 15

 • Presskontakt
 • Regionchef, Region Aros-Gävle
 • johan.pelling@hyresgastforeningen.se
 • 010-4591363

 • Presskontakt
 • Regionordförande, Region Aros-Gävle
 • 070 - 684 96 82

 • Presskontakt
 • Pressekreterare & bostadspolitisk utredare, Region Aros-Gävle
 • johakavqcvn.lindyaahl@hytjrebysgastforeceninmsgmgegndmn.hywtse
Föräldraledig till maj 2017.

Om Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Alla ska ha rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad!

Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle finns representerade i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län samt Norrtälje kommun. Vi företräder nästan 45 000 medlemmar i 29 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Torbjörn Rönnkvist.

Adress

 • Hyresgästföreningen Aros-Gävle
 • Storgatan 32
 • 751 41 UPPSALA
 • Vår hemsida

Länkar