Ccqso0dysyoirwyj2gaa

Uppsala: Trendbrott i hyresförhandlingarna

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 14:32 CEST

​Hyresgästföreningen och Uppsalahem har efter segdragna förhandlingar till slut kommit överens om hyrorna för de nybyggda lägenheterna i Gjutarängen i Stabby. Överenskommelsen är på många sätt ett trendbrott då parterna under en längre tid haft svårt att enas om hyresnivåerna för nybyggda lägenheter i Uppsala.

Jxrfm2gt0m1wvmxz8vnp

Uppsalahem väljer att bygga bostäder endast för de rikaste

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 09:45 CEST

Uppsalahem har återigen valt att lämna förhandlingsbordet. För fjärde gången på kort tid vägrar Uppsalahem att förhandla fram nyproduktionshyror med Hyresgästföreningen. Denna gång handlar det om Gjutarängen i Stabby.

Ukvb1q5meub3nnmscqs2
Xjl3eum61a5onv3yxjku Vmoaxyecli4fkzoxqxyr

Demokratifest och streetfotboll i Gottsunda

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 16:46 CEST

Tidigare idag presenterade rikspolischef Dan Eliasson en rapport som pekar ut Gottsunda som ett av Sveriges nya ”särskilt utsatta områden”. För att lyfta debatten om hur vi skapar goda och trygga bostadsområden har Hyresgästföreningen tagit initiativ till demokratifestivalen Mitt ord – min framtid.

Wunfabyx23qjott7x7rz
Bqyjqoseysglu3xxpjux Vmoaxyecli4fkzoxqxyr

Vad har man rätt att göra som hyresgäst? Hyresgästföreningen svarar på frågor om studsmattor, grillning och Airbnb

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 07:16 CEST

Får man röka på balkongen? Kan man grilla trots att man inte har balkongen högst upp? Och vem har egentligen ansvar för studsmattan på gården? Inför sommaren dyker det alltid upp frågor om vad man får och inte får göra som hyresgäst. enhetschefen för juridik på Hyresgästföreningen region Aros-Gävle Alexander Kuzmicki svarar på några av de vanligaste frågorna.

Wzmud1lnvxyahdyzq2xr
Xjl3eum61a5onv3yxjku Vmoaxyecli4fkzoxqxyr

Hyresgästföreningen bjuder in till en heldag om ombyggnationer

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 16:21 CEST

Hyresgästföreningen region Aros - Gävle​ bjuder in allmänheten till en heldag om ombyggnation i Uppsala. Arrangemanget går av stapeln onsdag 14 juni i Hyresgästföreningens lokaler på Storgatan 32.

Lpvqrclqqelk9fg1jnhe
Bqyjqoseysglu3xxpjux Xjl3eum61a5onv3yxjku

Hyresgäst krävdes på 58 000 kr för bristande underhåll - bristande bevis ansåg Tingsrätten

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 18:18 CEST

Hyresgäst krävdes på 58 000 kr för onormalt slitage. Tingsrätten anser att hyresvärden inte kan styrka att skadorna uppkommit under hyresgästens tid i lägenheten. Hyresgästen får därför bara betala en bråkdel av vad hyresvärden begärt.

Cuwcgbjnaohhrzuqtzrl
Xjl3eum61a5onv3yxjku

Boendeavtal ska öka hyresgästernas trygghet i Sala

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2017 14:37 CEST

Hyresgästföreningen och bostadsbolaget Salabostäder AB har slutit ett nytt boinflytandeavtal för att öka hyresgästernas trygghet, inflytande och trivsel och därmed en möjlighet att skapa nya mötesplatser för de boende hos Salabostäder

Ndrbzdzxghvurdzm5qmt
Xjl3eum61a5onv3yxjku

Efter långdragna förhandlingar: Hyresgästföreningen och Rikshem är överens om 2017 års hyror

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 05:00 CEST

Efter långdragna förhandlingar har nu en överenskommelse nåtts mellan Hyresgästföreningen Aros Gävle och Rikshem i Uppsala avseende 2017 års hyror.

Nz8zgvbwdiesfadsdq3q
Xjl3eum61a5onv3yxjku

Högst elnätsavgifter i kommuner med Vattenfall som leverantör i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 09:00 CEST

Kommunerna med Vattenfall som elnätsleverantör har de högsta elnätsavgifterna i Uppsala län och lägst avgift har Enköping och Håbo. Elnätsavgifterna i hela Uppsala län har i genomsnitt ökat med 8,2 procent sedan 2016. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner

Media no image
Xjl3eum61a5onv3yxjku

Högst elnätsavgifter i kommuner med Vattenfall som leverantör i Västmanlands län

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 09:00 CEST

Kommunerna med Vattenfall som elnätsleverantör har de högsta elnätsavgifterna i Västmanlands län och lägst avgifter har kommuner med Mälarenergi som leverantör. Elnätsavgiftern är 77 procent dyrare i kommuner som Surahammar och Norberg jämfört med bland annat Västerås. Elnätsavgifterna i hela Västmanlands län har i genomsnitt ökat med 7,1 procent sedan 2016. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

 – Skillnaderna mellan de olika kommunerna är stor och kunderna är helt i händerna på elnätsleverantörerna. Höjningarna visar tydligt att trots en skärpning av regelverket för elnätsföretagens intäktsramar så räcker det inte. I slutänden är det konsumenterna som får stå för notan, säger Jennie Wiederholm, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Prisutvecklingen i  Västmanlands län:

Under den senast femårsperioden har elnätsavgifterna i genomsnitt för riket ökat med nästan 25 procent i genomsnitt. I Västmanlands län är ökningen 22,6 procent under motsvarande period.

Under de senaste fem åren har konsumentprisindex, KPI, ökat med 1,6 procent. Det innebär att den genomsnittliga elnätshöjningen i landet är mer än 15 gånger högre än KPI. De nu gällande intäktsramarna för elnätsföretagen har beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ei för perioden 2016-2019.

– Regeringen måste säkerställa att den högsta tillåtna avkastningen blir lägre och att den inte blir föremål för domstolsprövning, vilket i praktiken sätter regelverket ur spel. Den låga risken i elnätsföretagens verksamhet, där konsumenten inte har någon valmöjlighet, ska också avspeglas i avkastningen. Det är orimligt att höjningen av elnätsavgifterna fortsätter år efter år, säger Jennie Wiederholm.

Domstolsprocesserna kring den högsta tillåtna avkastningen handlar om mycket stora ekonomiska värden för energiföretagen och den komplicerade bedömningen kräver expertkunskap.

– Oberoende ekonomiska experter borde vara med vid bedömningen i domstolsprocesserna. Ei har begärt just detta men domstolen har avslagit den begäran. Om det finns juridiska skäl till att domstolen inte får tillgång till oberoende ekonomisk expertis anser vi att regelverket bör ses över, säger Jennie Wiederholm.


Fakta:

 • Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen, Ei. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exkl. inflation).
 • För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.
 • Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och Ei har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.
 • Organisationerna bakom Nils Holgerssongruppen; Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen och SABO, har tidigare begärt att prisregleringen för elnätsavgifterna ska skärpas.

Läs hela undersökningen på www.nilsholgersson.nu

I Nils Holgerssongruppens undersökningar "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Läs mer på www.nilsholgersson.nu

Vi som står bakom rapporten:
Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen och Sabo

Presskontakter:

Vicktoria Bagi, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle: 072-712 51 29

För mer information om rapporten:

Jennie Wiederholm, ordförande Nils Holgerssongruppen, 010-459 16 14.

Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Kommunerna med Vattenfall som elnätsleverantör har de högsta elnätsavgifterna i Västmanlands län och lägst avgifter har kommuner med Mälarenergi som leverantör. Elnätsavgifterna är 77 procent dyrare i kommuner som Surahammar och Norberg jämfört med bland annat Västerås. Elnätsavgifterna i hela Västmanlands län har i genomsnitt ökat med 7,1 procent sedan 2016.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Regionchef, Region Aros-Gävle
 • lrjoljvhouzlhan.cmnzpetndhdgbbllinctg@hijfhymqresgyzikastforqqwjenipkijeinrdgen.se
 • 010-4591363

 • Presskontakt
 • Regionordförande, Region Aros-Gävle
 • kptotxonrbwdjornbdkl.rsronjankvrvistjl@hyrcrhueskpgadjiiqilkwxstjmforenitbgwngjozrjxenxqcf.suvwwkfe
 • 070 - 684 96 82

Om Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Alla ska ha rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad!

Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle finns representerade i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län samt Norrtälje kommun. Vi företräder nästan 45 000 medlemmar i 29 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Torbjörn Rönnkvist.

Adress

 • Hyresgästföreningen Aros-Gävle
 • Storgatan 32
 • 751 41 UPPSALA
 • Vår hemsida

Länkar