Media-no-image

Hyresgästföreningen reagerar på orealistiska hyreshöjningskrav i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 12:05 CEST

Hyresgästföreningen har mottagit Fastighetsägarnas bud i de årliga hyresförhandlingarna i Uppsala. Parterna är överens om två frågor - att förhandlingarna ska vara klara under 2014 och att det är bruksvärdet som styr hyressättningen.

-  En mer konsumentorienterad hyressättning innebär inte automatiskt höjda hyror överallt, vilket Fastighetsägarnas minimiyrkande på 1,7 procent innebär. Eventuella hyresförändringar måste baseras på förändringar i bruksvärdet och ha en rättvis hyra som mål, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Mårten Gulin.

Fastighetsägarna kräver höjningar på mellan 1,7 och 3,7 procent med högst höjning i vissa lägen. Redan idag är hyrorna olika höga i olika lägenheter beroende på skillnader i bruksvärdet, där läge är en faktor. Bruksvärdet har sedan många år utgjort grunden för hyrorna i Uppsala.

Den allmänna prisutvecklingen och räntorna ligger på mycket låga nivåer och beräknas att göra så även 2015. Inflationen var noll procent 2013 och hamnar även 2014 på noll procent enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos. Låga räntor och gynnsam kostnadsutveckling i övrigt ger bostadsföretagen små kostnadsökningar.

-  Den för företagen gynnsamma utvecklingen tillsammans med behovet av att stärka hyresrättens och hyresgästernas ställning på bostadsmarknaden innebär att det finns starka skäl till en mycket återhållsam hyresjustering i Uppsala, säger Mårten Gulin.

I flera år har hyrorna ökat betydligt mer än inflationen. Mellan 2011 och 2014 har de höjts 7,74 procent. Många bostadsföretag går alltså in i 2015 med en för företaget gynnsam ekonomisk ställning.

-  Det är lönsamt att äga hyresbostäder. Sett över tid har bostäder gett drygt sju procent totalavkastning per år, trots finanskris och lågkonjunktur. Och det är hyresgästernas hyror som betalar detta, säger Mårten Gulin.


Mer information

Mårten Gulin, förhandlingschef Hyresgästföreningen region Aros-Gävle, 070 688 12 49


Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har mottagit Fastighetsägarnas bud i de årliga hyresförhandlingarna i Uppsala. Parterna är överens om att förhandlingarna ska vara klara under 2014 och att det är bruksvärdet som styr hyressättningen. Men Hyresgästföreningen reagerar på kraven på hyreshöjningar. - Den finns starka skäl till en mycket återhållsam hyresjustering, säger Mårten Gulin, förhandlingschef.

Läs vidare »
Media-no-image

Ett glas vatten i Hofors – 92 % dyrare på fem år

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 09:30 CEST

Efter chockhöjningen mellan 2009 och 2010 har Gästrike Vatten fortsatt att i rask takt höja VA-avgiften i Hofors. Efter årets höjning med 8,2 procent har VA-avgiften i Hofors ökat med 92 procent mellan 2009 och 2014, något som också syns på hyresavierna hos de boende i Hoforshus.

-   Det är uppenbarligen en av orsakerna till att hyrorna hos Hoforshus höjts med över 17 procent samma tid, säger Reima Wårwik, ordförande i Hyresgästföreningen i Hofors.

Vid en jämförelse mellan alla kommunala bostadsbolag i Sverige kom Hoforshus på en föga hedrande fjärdeplats när det gällde hyreshöjningar mellan 2009 och 2014. Ofta har problemet med tomma lägenheter i Hofors angetts som orsak men ökande VA-kostnader drar uppenbarligen ytterligare ett strå till en redan överlastad hyresstack.

Hofors kommun bör som delägare i Gästrike Vatten verka för en stabilisering av VA-priserna och kommunfullmäktige har ett ansvar att verkligen granska underlagen inför beslut om taxehöjningar.

- Det är också ett krav vi för fram i Hyresgästföreningens bostadspolitiska program för Hofors, tillägger Reima Wårwik.

Uppgifterna om VA-höjningen kommer från den årliga Nils Holgersson-rapporten som är gemensamt framtagen av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Mer material finns på www.nilsholgersson.nu

Kontaktpersoner: Reima Wårwik 076-863 59 19, ordförande Hyresgästföreningen Hofors och Claes Pile 0703-24 51 29, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle


Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Efter årets höjning med 8,2 procent har VA-avgiften i Hofors ökat med 92 procent mellan 2009 och 2014, något som också syns på hyresavierna hos de boende i Hoforshus.

Läs vidare »
Fosg9dnwtyu6qikmm1ae

Konst om renovräkning på Kulturnatten

Pressmeddelanden   •   2014-09-12 13:19 CEST

Under Kulturnatten visas Renovera Radera Rasera Hem, konstgruppen Våra Hems utställning i Uppsala. Galleri Åhuset, Sysslomansgatan 1. Omkring en halv miljon lägenheter i Sverige är i behov av upprustning. Våra Hem vill vara del av diskussionen om hur detta ska gå till. Ekonomi och teknik är inte nog, i husen bor människor! Vernissage: Kulturnatten 13 september kl 12-24.

Fosg9dnwtyu6qikmm1ae

Konstutställning i Gottsunda om renovräkning

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 11:35 CEST

I stadsdelen Gränby i Uppsala pågår renovräkning – miljonprogrammet renoveras och de som inte har råd med den nya, högre hyran tvingas flytta. Konstutställningen RenovRadRasEra Hem gestaltar hur det känns för den enskilda människan. Välkommen på invigning av RenovRadRasEra Hem, konstgruppen Våra Hems första utställning i Uppsala.

Media-no-image

Gävle sjunker som en sten

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 14:28 CEST

För tre år sedan gav Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) grönt ljus till Gävle för tillgången till studentbostäder. I årets undersökning får Gävle rött ljus vilket innebär att nya studenter inte kan garanteras boende på hela höstterminen. Gävles bostadsgaranti uppfyller heller inte SFS kriterier för vad som kan anses vara en bostadsgaranti för studenter.

-  Problemen med boende gäller också för de gymnasiestudenter som vill flytta till Gävle för att kunna gå den utbildning de önskar. Läget är allvarligt och lösningen är bara att bygga mer, till rimliga priser, säger Claes Pile, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen lyfter i sitt bostadspolitiska program för Gävle fram behovet av boenden för studenter både på gymnasie- och högskolenivå. Vi vill se långsiktiga och tydliga initiativ från Gävles politiker – även de som sitter i riksdagen - efter valet.


Mer information:
Claes Pile, bostadspolitisk utredare, 026 15 81 31

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen reagerar på Gävles underkända bostadsbetyg. För tre år sedan gav Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) grönt ljus till Gävle för tillgången till studentbostäder. I årets undersökning får Gävle rött ljus vilket innebär att nya studenter inte kan garanteras boende på hela höstterminen.

Läs vidare »
Media-no-image

”Hyresgästföreningen polisanmäler personangrepp på medarbetare

Pressmeddelanden   •   2014-07-10 12:43 CEST

En av Hyresgästföreningens medarbetare, journalisten Lena
Mattsson, har blivit utsatt för personangrepp och hot på grund av en text på tidningen
Hem&Hyras blogg. Hyresgästföreningen polisanmäler nu angreppen.


-Vi tolererar inte att våra medarbetare utsätts för hot och personangrepp på det här sättet, säger Annakari Berglund, kommunikationschef i region Aros-Gävle. Det drabbar den enskilde men är också
ett angrepp på demokrati och yttrandefrihet.Nu överlämnar vi frågan till polisen för bedömning.


 För mer information kontakta kommunikationschef Annakari Berglund, 070-695 69 66


Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

En av Hyresgästföreningens medarbetare och journalist har blivit utsatt för grova personangrepp på bl a sociala medier. Därför polisanmäler nu föreningen angreppen.

Läs vidare »
Cnix3sinbf7gsymmlcpq

Uppsalabo nyvald ersättare i förbundsstyrelsen för Hyresgästföreningen

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 08:05 CEST

Jens Nilsson, från Uppsala, blev ny ersättare i förbundsstyrelsen för Hyresgästföreningen. Jens valdes på stämman som hölls i helgen i Visby. Hans Eklund från Östhammar blev omvald som ordinarie ledamot i styrelsen.

Media-no-image

Hyrorna i Uppsalahem klara

Pressmeddelanden   •   2014-06-09 09:00 CEST

Hyresgästföreningen är överens med Uppsalahem i årets hyresförändringar. Hyrorna höjs i snitt med 1,59 procent, fördelat mellan 0,5 och 2,2 procent. De lägsta höjningarna gäller nyproducerade lägenheter och de som nyligen renoverats.

-  Vi har systematiskt arbetat för att hålla tillbaka hyreshöjningarna där hyrorna redan är höga, till exempel i nyproducerade och i ombyggda lägenheter, säger Helena Åhlberg, förhandlingsledare för Hyresgästföreningen.

Uppsalahem är Uppsalas största hyresvärd och en av Sveriges största allmännyttor. Överenskommelsen gäller drygt 11 000 lägenheter i Uppsala. Bolagets utgångsbud i förhandlingarna var 2,59 procent. För en normaltrea på 77 kvadratmeter är hyreshöjningen cirka 100 kronor per månad.

-  Vi är glada att ha kunnat spara mer än åtta miljoner för hyresgästerna i Uppsalahem genom att få en lägre nivå på höjningarna, säger Helena Åhlberg.

Hyrorna börjar gälla första juli.


Mer information
Lena Jansson Nordin, förhandlare
018-18 93 07,  0727-14 58 16

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen är överens med Uppsalahem i årets hyresförändringar. Hyrorna höjs i snitt med 1,59 procent, fördelat mellan 0,5 och 2,2 procent. De lägsta höjningarna gäller nyproducerade lägenheter och de som nyligen renoverats.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt avtal för renoveringar på Södra Kvarngärdet

Pressmeddelanden   •   2014-05-23 07:16 CEST

Förhandlingarna om de nya hyrorna för renoveringarna av Rikshems fastigheter på Södra Kvarngärdet i Uppsala är nu avslutade.

-  Det är alltid en utmaning att hitta hyresnivåer som är rimliga, säger Linda Forsberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen. Men vi är mycket nöjda med en bra intrappning av hyrorna, den hittills högsta och längsta i Uppsala

Intrappningen innebär att de nu boende får hyreshöjningen stegvis. Efter sex år har den nya hyran införts helt och hållet. Rabatten kan år ett bli så hög som 2 500 kronor per månad för de större lägenheterna. En typlägenhet med tre rum och kök på 77 kvadratmeter får en hyra på 8 977 kronor per månad. Rikshem har också gått med på att hyresgäster med bostadsanpassning får hjälp med det även om de byter lägenhet inom Rikshems bestånd i Uppsala och Knivsta.

-  För oss är det viktigt att hyresgästerna ska ha råd att bo kvar, i brist på detta få tid att söka andra lösningar och då är en intrappning en god idé. Men för att hyror efter renovering ska hamna på nivåer som alla har råd med måste vi se ett politiskt ansvar för miljonprogrammen, säger Linda Forsberg.

För att minska hyreshöjningarna efter renoveringar föreslår Hyresgästföreningen bland annat att ROT-avdraget ska ges även till hyresrätter, något som exempelvis MP lovat inför valet.

Mer information
Linda Forsberg,  070 975 90 14

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Förhandlingarna om de nya hyrorna för renoveringarna av Rikshems fastigheter på Södra Kvarngärdet i Uppsala är nu avslutade. En för hyresgästerna fördelaktig intrappning av hyran innebär en rabatt som år ett kan bli så hög som 2 500 kronor per månad för de större lägenheterna.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgäster vann hyresstrid i centrala Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-04-17 10:00 CEST

Den segdragna konflikten mellan hyresvärden Sh bygg och Hyresgästföreningen om hyrorna i en fastighet på S:t Larsgatan i centrala Uppsala har nu avgjorts. Detta efter förlikningsförhandlingar i hyresnämnden. Sh bygg får nöja sig med hyreshöjningar för 2013 och 2014 med 4,8 procent.

Sh bygg krävde hyreshöjningar på drygt 22 procent. Efter att förhandlingarna med Hyresgästföreningen brutit samman gick Sh bygg till hyresnämnden för att få hyran prövad.

Hyresgästerna slipper också betala retroaktiv hyra efter att Sh bygg backat från att hyreshöjningen skulle gälla från 1 oktober 2013. Besparingen för hyresgästerna jämfört med det första budet är 450 000 kronor på ett år, eller cirka tusen kronor per månadshyra för de enskilda hyresgästerna.

-  Den hyresnivå vi nu förhandlat oss fram till är en helt annan än den som hyresvärden ursprungligen krävt. Vårt förhandlingsarbete har lönat sig och vi har sparat mycket pengar åt hyresgästerna, säger Helena Åhlberg, förhandlare på Hyresgästföreningen.


Mer information:
Helena Åhlberg, 070-975 90 18.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Den segdragna konflikten mellan hyresvärden Sh bygg och Hyresgästföreningen om hyrorna i en fastighet på S:t Larsgatan i centrala Uppsala har nu avgjorts. Detta efter förlikningsförhandlingar i hyresnämnden. Sh bygg får nöja sig med hyreshöjningar för 2013 och 2014 med 4,8 procent.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • utredare
 • jens.lundberg@hyresgastforeningen.se
 • 018-18 93 28
Presskontakt och utredare.

 • Presskontakt
 • Ordförande
 • vetorbwxjorn.ronnkvist@hjoyrynbsesgwnukrgakdlystxxycforecbniezdxnghten.sqpzne
 • 070-369 93 65
Ordförande för Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef.
 • anzonakari.bertdgluncwcyd@hycwonrecisgcadvastforeningen.se
 • 070-695 69 66
 • 0243-79 40 49
Kommunikationschef.

Om Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Alla ska ha rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad!

Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle finns representerade i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län samt Norrtälje kommun. Vi företräder nästan 45 000 medlemmar i 29 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Torbjörn Rönnkvist.

Adress

 • Hyresgästföreningen Aros-Gävle
 • Storgatan 32
 • 751 41 UPPSALA
 • Vår hemsida

Länkar