P9alvklm4jj8gggi2mrh
Uzvanlnvvxizutl0nf2b Xjl3eum61a5onv3yxjku

Lutande toalett - ett fall för Hyresnämnden

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 16:47 CET

En hyresgäst boende i Enköpingstrakten har under en längre tid påtalat svåra brister i sitt boende, särskilt i toalett och duschutrymme. Bristerna består i att golvet lutar, toalettstolen är lös och lutar, golvbjälk har vittrat sönder och våtspärr saknas.

Media no image
Xjl3eum61a5onv3yxjku

Hyresgäst tvingas ta hjälp

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 11:31 CET

En bostadsrättsförening i centrala Västerås som ombildats, och har ett antal hyresgäster kvar, vägrar utföra sedvanligt underhåll vilket nu tvingar hyresgästen att vända sig till Hyresnämnden för att få fram ett åtgärdsföreläggande.

- Eftersom det bristande underhållet inte utgör något stort hinder för hyresgästen i det här fallet anser vi på Hyresgästföreningen att det blir intressant att få till en prövning, säger Håkan Forsman, ärendehandläggare på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

​En bostadsrättsförening i centrala Västerås som ombildats, och har ett antal hyresgäster kvar, vägrar utföra sedvanligt underhåll vilket nu tvingar hyresgästen att vända sig till Hyresnämnden för att få fram ett åtgärdsföreläggande.

Läs vidare »
Media no image
Bqyjqoseysglu3xxpjux Xjl3eum61a5onv3yxjku

Ombildningsskandalen på 400 miljoner tar en ny vändning

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 10:01 CET

Hyresgästföreningen överväger att polisanmäla den ombildningskonsult som anlitats i samband med ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i stadsdelen Gränby i Uppsala efter gårdagens avslöjanden i P4 Uppland. I P4 framkom att det  förekommit oegentligheter utifrån ekonomiska motiv i samband med ombildningen med en köpeskilling på närmare 400 miljoner kronor. Det privata bostadsföretaget meddelar idag att de valt att bryta med den anlitade ombildningskonsulten.

- Hyresgästföreningen är starkt positiv till att Rikshem värnar om sina hyresgäster och tar fullt ansvar genom att avbryta ombildningsprocessen, säger Alexander Kuzmicki, enhetschef för juridik på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen överväger nu att polisanmäla utifrån de nya uppgifter som framkommit i ärendet.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen överväger att polisanmäla den ombildningskonsult som anlitats i samband med ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter i stadsdelen Gränby i Uppsala efter gårdagens avslöjanden i P4 Uppland.

Läs vidare »
Media no image
Xjl3eum61a5onv3yxjku

REPLIK på Gavlegårdarnas utspel "Små hyreshöjningar hindrar fortsatt storsatsning på underhåll" (AB, GD 9/2)

Nyheter   •   Feb 09, 2017 15:29 CET

I ett pressmeddelande skriver Gavlegårdarna att hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen är avslutade med resultatet att den lilla hyreshöjningen är försvårande för Gavlegårdarnas planerade renoveringsarbete. Hyresgästföreningen menar att pengarna för rustning redan finns.

Efter kärva förhandlingar om hyrorna för 2017, så lämnades förhandlingen centralt för vidare beslut i Hyresmarknadskommittén. Förslaget var att hyrorna skulle höjas med 0,9 % from 1 februari. I överenskommelsen som slöts mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen lokalt höjs hyran i med 1,0 % from 1 mars, med ett spann på mellan 0-1,8%. Hyresgästföreningens motiv till att gå med på 1,0 % höjning är att det underlättar den administrativa hanteringen av hyrorna och att hyresgästerna snabbare ska få reda på vilken hyra som ska gälla under 2017. Det blir inte heller någon retroaktiv hyra för februari.

Gavlegårdarna anser att Hyresgästföreningen förhindrar upprustningen och renoveringen av lägenhetsbeståndet, vilket Hyresgästföreningen menar är att ge en felaktig bild av de möjligheter som finns. Gavlegårdarnas krav på en hyreshöjning med 2,3 % har ingen koppling till ett ökat underhåll. Tvärtom så innebär deras förslag till budget, att underhållet sänks med 14 miljoner jämfört med prognosen för 2016. I Hyresgästföreningens förslag täcks samtliga kostnadsökningar med en höjning på 0,56 % och underhållsnivån är densamma som Gavlegårdarna föreslagit.

Pengarna för en upprustning- renovering finns redan, men ägarnas avkastningskrav går före.

Hyresmarknadskommitténs överväganden visar att vår bedömning utifrån Gavlegårdarnas kostnadsökningar och det allmänna ekonomiska läget, stämmer bättre övererens med vårt budgetförslag. Höjningen med 1,0 % innebär en höjning med 0,8 % på helårsbasis att jämföra med vårt förslag på en höjning med 0,56 %.

Höjningen på 1,0 % är den näst högsta i länet. Ockelbogårdar ligger något högre på grund av en kraftig ökning av VA-taxan. Höjningen generellt i hela landet är i dagsläget ca 0,65 %.

Ett ökat underhåll, som även Hyresgästföreningen håller med om behövs, kommer  i samband med till exempel en stamrustning där ett nytt badrum ingår, ge en hyreshöjning på mellan 300-700 kr/månad. För en tvåa på 60 kvm med en hyra på 5000 kr/månad, motsvarar det en hyreshöjning på mellan 6-14 %.

Ett ökat underhåll ger ökade intäkter per automatik.

I ett pressmeddelande skriver Gavlegårdarna att hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen är avslutade med resultatet att den lilla hyreshöjningen är försvårande för Gavlegårdarnas planerade renoveringsarbete. Hyresgästföreningen menar att pengarna för rustning redan finns.

Läs vidare »
Xjl3eum61a5onv3yxjku
Ndrbzdzxghvurdzm5qmt Xjl3eum61a5onv3yxjku

Roslagsbostäder och Hyresgästföreningen överens om 2017 års hyror

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 09:39 CET

Efter utdragna förhandlingar är nu Hyresgästföreningen och Roslagsbostäder överens om 2017 års hyror. Orsaken till den utdragna förhandlingen är att parterna inte varit överens om vad bolaget behöver i hyrespåslag. Hyrorna kommer att höjas med 0,65 procent från 1 mars och ingen retroaktivitet för januari och februari,

T3n80a9yo3lrle15u6di
Bqyjqoseysglu3xxpjux Xjl3eum61a5onv3yxjku

Tvivelaktiga metoder i samband med ombildning av hyresrätter

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 07:41 CET

Stadsdelen Gränby i Uppsala står i begrepp att ombilda ett stort antal hyreslägenheter till bostadsrätter. Flera hyresgäster vittnar om partisk information från den ombildningskonsulent som anlitats i samband med ombildningen där köpeskillingen är närmare 400 miljoner.

Xjl3eum61a5onv3yxjku
Bqyjqoseysglu3xxpjux Xjl3eum61a5onv3yxjku

Beslut fattat om Kvarnen

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 13:49 CET

Fastighetsbolaget Kvarnengallerian har ansökt om Hyresnämndens tillstånd att utföra en omfattande ombyggnad av bostadslägenheterna i affärscentret Kvarnen i Uppsala. Hyresgästföreningen har företrätt 12 hyresgäster i Hyresnämnden. Det beslutades att hyresvärden till största delen får genomföra ombyggnaden men att bolaget inte får installera diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare som standard.

Media no image
Bqyjqoseysglu3xxpjux Xjl3eum61a5onv3yxjku

Flogstastudenterna får oskäliga hyreshöjning utan prövning

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 16:37 CET

   

  Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder går i ett brev ut till sina medlemmar boende hos Heimstaden där man uppmanar de boende att betala den gamla hyran från 2016 och inte den nya högre hyran eftersom förhandlingarna om den nya hyran har strandat.

  Hyresgästföreningens jurist Björn Collin som är involverad i ärendet tycker att det orättfärdigt att hyresvärden ensidigt bestämmer hyrorna. - Heimstaden vägrar att förhandla hyrorna trots att det finns en förhandlingsordning. Om Hyresvärden och Hus inte kommit överens borde frågan lämnas över till Hyresnämnden så att hyresgästerna åtminstone får en rättssäker prövning där man jämför hyran med andra förhandlade hyror för liknande bostäder. Det är så systemet är tänkt att fungera och det är svårt att förstå varför Heimstaden anser sig ha en särställning. HUS yrkanden har utgått från andra förhandlade hyror men Heimstaden nöjer sig inte med detta. Det oklart varför Heimstaden påstår att alla studenter som betalat anser att deras hyror är skäliga. Flera hyresgäster har dessutom betalat den högre hyran på grund av rent misstag men Heimstaden vägrar att betala tillbaka pengarna. Det är helt oacceptabelt! säger Björn Collin

  Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder bjuder in de berörda medlemmar, onsdagen den 25/1 kl.18:00-19:00 i samlingslokalen på Sernadersväg 2, till ett informationsmöte om den strandade hyresförhandlingen

  -Tråkigt att Heimstaden använder sig av direktaviserade hyror, ett direkt försök att förstöra förhandlingsordningen. Försvårande är också att man valt att göra det innan jul då det av förklarliga skäl var svårt att nå ut med information, säger Petter Ersbo, ordförande Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder HUS.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder går i ett brev ut till sina medlemmar boende hos Heimstaden där man uppmanar de boende att betala den gamla hyran från 2016 och inte den nya högre hyran eftersom förhandlingarna om den nya hyran har strandat.

Läs vidare »
Ionmy2vm7frcocvhdeyh
Xjl3eum61a5onv3yxjku Tqd2b1pmbvrvqnmcflvf

Tillsammans för Bomhus

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 14:39 CET

Som hyresgäst i Bomhus ska man känna styrkan och kraften i att var del i ett nätverk, där engagemanget och viljan från de boende ska styra. Målet med Bomhusprojektet, som drivs av Hyresgästföreningen i samverkan med IK HUGE och fritidsgården Legenden, är att skapa en tydlig länk mellan hem, idrott och fritid. Målgruppen är de boende i Bomhus.

W8hxra2nmxldzw9larv5

Heimstaden lurar hyresgäster med bluffakturor

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 14:59 CET

​Hyresgästföreningen region Aros-Gävles regionchef Johan Pelling varnar hyresgäster för att betala de bluffakturor som Heimstaden skickat ut. Han vänder sig också mot den hotfulla ton som organisationen har mot hyresgästerna.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • enhetschef Juridik, Region Aros-Gävle och Mitt
 • Juridik
 • alexander.kuzmicki@hyresgastforeningen.se
 • 0104591338

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare/pressekreterare, Region Aros-Gävle
 • Press och bostadspolitik
 • vicktoria.bagi@hyresgastforeningen.se
 • 072-7125129

 • Presskontakt
 • Förhandlingschef, Region Aros-Gävle
 • marten.gulin@hyresgastforeningen.se
 • 010 - 459 13 15

 • Presskontakt
 • Regionchef, Region Aros-Gävle
 • johatsn.penmllinonnftilzdag@hylxreugsgqoivastrtfryoreningen.dwse
 • 010-4591363

 • Presskontakt
 • Regionordförande, Region Aros-Gävle
 • 070 - 684 96 82

 • Presskontakt
 • Pressekreterare & bostadspolitisk utredare, Region Aros-Gävle
 • smjohaaln.lifgtendahhml@emovrcxmhyrmjsresgcbbeastforeningen.se
Föräldraledig till maj 2017.

Om Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Alla ska ha rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad!

Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle finns representerade i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län samt Norrtälje kommun. Vi företräder nästan 45 000 medlemmar i 29 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Torbjörn Rönnkvist.

Adress

 • Hyresgästföreningen Aros-Gävle
 • Storgatan 32
 • 751 41 UPPSALA
 • Vår hemsida

Länkar