Media-no-image

Hyresgästföreningen i Uppsala kritiska till prioriteringar av bostadsbygge

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 10:18 CET

Enligt Boverkets senaste prognos ökar bostadsbyggandet i storstadsregionerna. Samtidigt visar rapporten att mycket av byggandet sker i relativt attraktiva områden. Detta kommer att resultera i  dyra bostäder i slutändan.

- Jag måste hålla med den analys som Hans Lind ,bostadsforskare på KTH i Stockholm,gör att de främst byggs för välbärgade och att man lämnar de med lägre inkomster därhän. Detta är helt fel väg att gå då vi vet att det är de med lägst inkomst som har det allra svårast på bostadsmarknaden idag, säger Jens Nilsson, bostadspolitisk talesperson för Hyresgästföreningen i Uppsala.


- Bostadsbristen är generellt sett akut, men bristen på hyresrätter med hyror som breda inkomstgrupper har råd med är än värre. Det är såklart positivt med ökat bostadsbyggande i allmänhet. Vi vill samtidigt understryka vikten att bygga bostäder med rimliga hyror och att också bygga mer varierande bostadsområden än vad som görs idag, säger Jens Nilsson.

För mer information

Kontakt:

Elin Carlsson, bostadspolitisk utredare/pressekreterare Hyresgästföreningen Uppsala,

018 18 93 28

Jens Nilsson, bostadspolitisk talesperson Hyresgästföreningen Uppsala, 073 643 00 85

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Enligt Boverkets senaste prognos ökar bostadsbyggandet i storstadsregionerna. Samtidigt visar rapporten att mycket av byggandet sker i relativt attraktiva områden, Det kommer att resultera i dyra bostäder i slutändan. Detta oroar Hyresgästföreningen i Uppsala.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyregästföreningen uppmanar Uppsalahem att bygga hyresrätter med rimliga hyror

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 14:28 CET

Under fredagen togs första spadtaget för Uppsalahems nya hyresrätter i Industristaden. Totalt ska 212 nya bostäder byggas. Detta glädjer Hyresgästföreningen med tanke på den bostadskris som råder men påminner om vikten av rimliga hyror som breda inkomstgrupper har råd med.

- Bostadsbristen är generellt sett akut, men bristen på hyresrätter med hyror som breda inkomstgrupper har råd med är än värre. Det är därför positivt att Uppsalahem nu investerar i nya hyresrätter men vi vill samtidigt understryka vikten att bygga bostäder med rimliga hyror, säger Jens Nilsson, bostadspolitisk talesperson för Hyresgästföreningen i Uppsala.

- De allmännyttiga kommunala bostadsföretagen, såsom Uppsalahem, måste ta ett särskilt ansvar för att det byggs hyresrätter med rimliga hyror i de fall andra aktörer inte vill satsa. Det ligger i deras uppdrag som långsiktig aktör med allmännyttigt syfte, säger Jens Nilsson.

För mer information

Kontakt:

Elin Carlsson, bostadspolitisk utredare/pressekreterare Hyresgästföreningen Uppsala,

018 18 93 28

Jens Nilsson, bostadspolitisk talesperson Hyresgästföreningen Uppsala, 073 643 00 85

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Under fredagen togs första spadtaget för Uppsalahems nya hyresrätter i Industristaden. Totalt ska 212 nya bostäder byggas. Detta glädjer Hyresgästföreningen med tanke på den bostadsbrist som råder men påminner om vikten av rimliga hyror som breda inkomstgrupper har råd med.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresförhandlingarna för 2015 i Sala avbryts.

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 08:44 CET

Det kommunalägda fastighetsbolaget Salabostäder begär 1,75 procent i årets hyresförhandlingar. Hyresgästföreningens motbud är på 0,4 procent. Salabostäder har avbrutit förhandlingarna och några nya kontakter är inte planerade.

- Ett år som detta med låg ränta och närmast deflation är det orimligt att ett allmännyttigt bostadsbolag som Salabostäder ska få gehör för en så stor höjning, säger Rolf Meiding, ordförande för Hyresgästföreningen i Sala-Heby.

Salabostäders budget för 2014 ser ut att hållas med god marginal och de övriga omgivningsstyrda kostnadsökningar som finns är små.

- Taxor och avgifter för nästa år, som avfallshantering, vatten och avlopp, fjärrvärme ligger stilla i Sala kommun och bidrar inte till ökade kostnader, enligt Lena Jansson Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen. Vi har inte kunnat förstå motiven bakom de höjningar som Salabostäder för fram och tycker att det är tråkigt att de inte vill fortsätta förhandla, tillägger Lena.

I och med det uppkomna läget kommer troligen hyran att slås fast i Hyresmarknadskommittén, HMK.

Kontaktpersoner:

Roger Wallin, 0224-570 10, presskontakt för Hyresgästföreningen i Sala-Heby

Lena Jansson Nordin, 0727-14 58 16, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Det kommunalägda fastighetsbolaget Salabostäder begär 1,75 procent i årets hyresförhandlingar. Hyresgästföreningens motbud är på 0,4 procent. Salabostäder har avbrutit förhandlingarna och några nya kontakter är inte planerade. - Vi kan inte förstå motiven till de höjningar som Salabostäder föreslår, säger Lena Jansson Nordin, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen: Majoritetens budget inte tillräcklig för att bekämpa den akuta bostadsbristen

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 14:43 CET

Hyresgästföreningen är positiva till många av de förslag den rödgröna majoriteten presenterade i sin budget. Exempelvis ställer sig Hyresgästföreningen positiva till förslaget om att inrätta en kommunal bostadsförmedling. Men med tanke på den akuta bostadssituation som råder i Uppsala hade Hyresgästföreningen önskat ett ännu större fokus på bostadsfrågan.

- Bostadsbristen är generellt sett akut, men bristen på hyresrätter med hyror som breda inkomstgrupper har råd med är än värre. Den rödgröna majoriteten avsätter pengar till ökat bostadsbyggande, vilket är bra. Men det räcker inte med att bara bygga, det behöver byggas mer varierat och fler hyresrätter. Detta borde den rödgröna majoriteten tydliggöra, säger Cecilia Staland, ordförande i Uppsala-Knivsta hyresgästförening,

Att få bukt på bostadsbristen är inte bara en fråga om att ge alla människor en bostad till en rimlig kostnad, utan det handlar också om hur Uppsala kan bli en hållbar kommun att bo och verka i.

- Bostadsbristen i Uppsala gör att människor avstår från att flytta hit för att jobba, studera eller driva företag. Det är problematiskt och hotar Uppsalas tillväxt i framtiden.  Att bygga fler hyresrätter ger en större flexibilitet på bostadsmarknaden men också på arbetsmarknaden. Vi anser därför att  bostadsfrågan borde få större uppmärksamhet från den rödgröna majoriteten, säger Johan Pelling, regionchef för Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.


För mer information

Elin Carlsson
Pressekreterare
elin.carlsson@hyresgastforeningen.se
018-18 93 28

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen är positiva till många av de förslag den rödgröna majoriteten presenterade i sin budget. Men med tanke på den akuta bostadssituation som råder i Uppsala hade Hyresgästföreningen önskat ett ännu större fokus på bostadsfrågan.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen reagerar på orealistiska hyreshöjningskrav i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 12:05 CEST

Hyresgästföreningen har mottagit Fastighetsägarnas bud i de årliga hyresförhandlingarna i Uppsala. Parterna är överens om två frågor - att förhandlingarna ska vara klara under 2014 och att det är bruksvärdet som styr hyressättningen.

-  En mer konsumentorienterad hyressättning innebär inte automatiskt höjda hyror överallt, vilket Fastighetsägarnas minimiyrkande på 1,7 procent innebär. Eventuella hyresförändringar måste baseras på förändringar i bruksvärdet och ha en rättvis hyra som mål, säger Hyresgästföreningens förhandlingschef Mårten Gulin.

Fastighetsägarna kräver höjningar på mellan 1,7 och 3,7 procent med högst höjning i vissa lägen. Redan idag är hyrorna olika höga i olika lägenheter beroende på skillnader i bruksvärdet, där läge är en faktor. Bruksvärdet har sedan många år utgjort grunden för hyrorna i Uppsala.

Den allmänna prisutvecklingen och räntorna ligger på mycket låga nivåer och beräknas att göra så även 2015. Inflationen var noll procent 2013 och hamnar även 2014 på noll procent enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos. Låga räntor och gynnsam kostnadsutveckling i övrigt ger bostadsföretagen små kostnadsökningar.

-  Den för företagen gynnsamma utvecklingen tillsammans med behovet av att stärka hyresrättens och hyresgästernas ställning på bostadsmarknaden innebär att det finns starka skäl till en mycket återhållsam hyresjustering i Uppsala, säger Mårten Gulin.

I flera år har hyrorna ökat betydligt mer än inflationen. Mellan 2011 och 2014 har de höjts 7,74 procent. Många bostadsföretag går alltså in i 2015 med en för företaget gynnsam ekonomisk ställning.

-  Det är lönsamt att äga hyresbostäder. Sett över tid har bostäder gett drygt sju procent totalavkastning per år, trots finanskris och lågkonjunktur. Och det är hyresgästernas hyror som betalar detta, säger Mårten Gulin.


Mer information

Mårten Gulin, förhandlingschef Hyresgästföreningen region Aros-Gävle, 070 688 12 49


Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har mottagit Fastighetsägarnas bud i de årliga hyresförhandlingarna i Uppsala. Parterna är överens om att förhandlingarna ska vara klara under 2014 och att det är bruksvärdet som styr hyressättningen. Men Hyresgästföreningen reagerar på kraven på hyreshöjningar. - Den finns starka skäl till en mycket återhållsam hyresjustering, säger Mårten Gulin, förhandlingschef.

Läs vidare »
Media-no-image

Ett glas vatten i Hofors – 92 % dyrare på fem år

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 09:30 CEST

Efter chockhöjningen mellan 2009 och 2010 har Gästrike Vatten fortsatt att i rask takt höja VA-avgiften i Hofors. Efter årets höjning med 8,2 procent har VA-avgiften i Hofors ökat med 92 procent mellan 2009 och 2014, något som också syns på hyresavierna hos de boende i Hoforshus.

-   Det är uppenbarligen en av orsakerna till att hyrorna hos Hoforshus höjts med över 17 procent samma tid, säger Reima Wårwik, ordförande i Hyresgästföreningen i Hofors.

Vid en jämförelse mellan alla kommunala bostadsbolag i Sverige kom Hoforshus på en föga hedrande fjärdeplats när det gällde hyreshöjningar mellan 2009 och 2014. Ofta har problemet med tomma lägenheter i Hofors angetts som orsak men ökande VA-kostnader drar uppenbarligen ytterligare ett strå till en redan överlastad hyresstack.

Hofors kommun bör som delägare i Gästrike Vatten verka för en stabilisering av VA-priserna och kommunfullmäktige har ett ansvar att verkligen granska underlagen inför beslut om taxehöjningar.

- Det är också ett krav vi för fram i Hyresgästföreningens bostadspolitiska program för Hofors, tillägger Reima Wårwik.

Uppgifterna om VA-höjningen kommer från den årliga Nils Holgersson-rapporten som är gemensamt framtagen av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Mer material finns på www.nilsholgersson.nu

Kontaktpersoner: Reima Wårwik 076-863 59 19, ordförande Hyresgästföreningen Hofors och Claes Pile 0703-24 51 29, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle


Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Efter årets höjning med 8,2 procent har VA-avgiften i Hofors ökat med 92 procent mellan 2009 och 2014, något som också syns på hyresavierna hos de boende i Hoforshus.

Läs vidare »
Fosg9dnwtyu6qikmm1ae

Konst om renovräkning på Kulturnatten

Pressmeddelanden   •   2014-09-12 13:19 CEST

Under Kulturnatten visas Renovera Radera Rasera Hem, konstgruppen Våra Hems utställning i Uppsala. Galleri Åhuset, Sysslomansgatan 1. Omkring en halv miljon lägenheter i Sverige är i behov av upprustning. Våra Hem vill vara del av diskussionen om hur detta ska gå till. Ekonomi och teknik är inte nog, i husen bor människor! Vernissage: Kulturnatten 13 september kl 12-24.

Fosg9dnwtyu6qikmm1ae

Konstutställning i Gottsunda om renovräkning

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 11:35 CEST

I stadsdelen Gränby i Uppsala pågår renovräkning – miljonprogrammet renoveras och de som inte har råd med den nya, högre hyran tvingas flytta. Konstutställningen RenovRadRasEra Hem gestaltar hur det känns för den enskilda människan. Välkommen på invigning av RenovRadRasEra Hem, konstgruppen Våra Hems första utställning i Uppsala.

Media-no-image

Gävle sjunker som en sten

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 14:28 CEST

För tre år sedan gav Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) grönt ljus till Gävle för tillgången till studentbostäder. I årets undersökning får Gävle rött ljus vilket innebär att nya studenter inte kan garanteras boende på hela höstterminen. Gävles bostadsgaranti uppfyller heller inte SFS kriterier för vad som kan anses vara en bostadsgaranti för studenter.

-  Problemen med boende gäller också för de gymnasiestudenter som vill flytta till Gävle för att kunna gå den utbildning de önskar. Läget är allvarligt och lösningen är bara att bygga mer, till rimliga priser, säger Claes Pile, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen lyfter i sitt bostadspolitiska program för Gävle fram behovet av boenden för studenter både på gymnasie- och högskolenivå. Vi vill se långsiktiga och tydliga initiativ från Gävles politiker – även de som sitter i riksdagen - efter valet.


Mer information:
Claes Pile, bostadspolitisk utredare, 026 15 81 31

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen reagerar på Gävles underkända bostadsbetyg. För tre år sedan gav Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) grönt ljus till Gävle för tillgången till studentbostäder. I årets undersökning får Gävle rött ljus vilket innebär att nya studenter inte kan garanteras boende på hela höstterminen.

Läs vidare »
Media-no-image

”Hyresgästföreningen polisanmäler personangrepp på medarbetare

Pressmeddelanden   •   2014-07-10 12:43 CEST

En av Hyresgästföreningens medarbetare, journalisten Lena
Mattsson, har blivit utsatt för personangrepp och hot på grund av en text på tidningen
Hem&Hyras blogg. Hyresgästföreningen polisanmäler nu angreppen.


-Vi tolererar inte att våra medarbetare utsätts för hot och personangrepp på det här sättet, säger Annakari Berglund, kommunikationschef i region Aros-Gävle. Det drabbar den enskilde men är också
ett angrepp på demokrati och yttrandefrihet.Nu överlämnar vi frågan till polisen för bedömning.


 För mer information kontakta kommunikationschef Annakari Berglund, 070-695 69 66


Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vi finns representerade i cirka 3 000 bostadsområden. Det finns drygt 11 000 förtroendevalda som har valt att arbeta aktivt för Hyresgästföreningen.

En av Hyresgästföreningens medarbetare och journalist har blivit utsatt för grova personangrepp på bl a sociala medier. Därför polisanmäler nu föreningen angreppen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Ordförande
 • torbjorn.ronnkvist@hyresgastforeningen.se
 • 070-369 93 65
Ordförande för Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle

 • Presskontakt
 • Bostadspolitisk utredare/pressekreterare
 • Region Aros-Gävle
 • joprhajvn.vjeifjlqmhcjznlihwpqndozfzbbahwwjul@hyfyreddgrsgastforlcghbgencvingebxlwn.se
 • 018-189328
 • 072-7125129
Bostadspolitisk utredare/pressekreterare

Om Hyresgästföreningen Aros-Gävle

Alla ska ha rätt till en bra bostad till en rimlig kostnad!

Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle finns representerade i Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län samt Norrtälje kommun. Vi företräder nästan 45 000 medlemmar i 29 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Torbjörn Rönnkvist.

Adress

 • Hyresgästföreningen Aros-Gävle
 • Storgatan 32
 • 751 41 UPPSALA
 • Vår hemsida

Länkar