Media-no-image

Hyrorna klara med AB Kvidingebyggen

Pressmeddelanden   •   2016-02-01 08:30 CET

Hyresgästföreningen region norra Skåne och AB Kvidingebyggen har kommit överens om en höjning av hyrorna för 2016 och 2017. Utfallet för 2016 blev 5,33 kronor per kvadratmeter och år. Den nya hyran gäller från 1 juli 2016. Höjningen motsvarar 0,58 procent utslaget på hela 2016.

För år 2017 blir höjningen 2,48 kr per kvadratmeter och år från 1 januari 2017, vilket motsvarar en ökning på 0,27 procent.

- De låga hyreshöjningarna beror på låga räntor, låg inflation, måttliga taxehöjningar och mildra vintrar, säger Björn Agertoft, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

- Vi är glada att hyresgästerna hos AB Kvidingebyggenfår en så pass låg hyreshöjning vilket motsvarar det gynnsamma läget över tiden och det går i linje med det vi sagt, närmast kommande år är hyresgästernas år, säger Björn Agertoft.

För mer information: Björn Agertoft, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne, tel: 010-453 17 05

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Hyresgästföreningen region norra Skåne och AB Kvidingebyggen har kommit överens om en höjning av hyrorna för 2016 och 2017. Utfallet för 2016 blev 5,33 kronor per kvadratmeter och år. Den nya hyran gäller från 1 juli 2016. Höjningen motsvarar 0,58 procent utslaget på hela 2016. För 2017 blir höjningen 2,48 kr per kvadratmeter och år fr 1 januari 2017, vilket motsvarar en ökning på 0,27 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

​​Strandade förhandlingar för 2000 lägenheter i Landskrona

Pressmeddelanden   •   2016-01-21 14:00 CET

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen region norra Skåne och Kanslihuset - som agerar ombud för fastighetsägarna Heimstaden, HSB, Paulssons Fastigheter och Brinova i Landskrona - har strandat. De avbrutna förhandlingarna omfattar ungefär 2000 lägenheter, vilket är en femtedel av Landskronas hela lägenhetsbestånd. Fastighetsägarna skickar nu avier med den nya hyran, som är höjd fyra gånger så mycket som för andra fastigheter i Landskrona.

- Kanslihuset kräver 1,2 procent i höjning, vilket är avsevärt mycket mer än den höjning Hyresgästföreningen kommit överens om för övriga privata fastighetsägare i Landskrona., säger Peter Olsén, förhandlare vid Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Den överenskommelse som Hyresgästföreningen tecknat med Fastighetsägarna Syd för övriga privata fastigheter i Landskrona är på i snitt 0,33 procent, vilket betyder att Kanslihuset kräver en nästan fyra gånger så stor hyreshöjning. Strandningen kommer även i slutskedet av förhandlingssäsongen när nästan 80 procent av hyresgästerna har fått en ny hyra.

- Vi uppfattar fastighetsägarnas agerande som oseriöst och det bryter mot en lång tradition av att sätta hyror i en förhandling. Vi har inte heller fått några egentliga skäl till varför just dessa fastighetsägare tycker sig behöva få den högsta höjningen i Landskrona. Vi vill uppmana hyresgästerna att inte betala den nya hyran, säger Peter Olsén.

För mer information:

Peter Olsén, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne, tel: 010-459 17 38

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen norra Skåne och Kanslihuset - ombud för fastighetsägarna Heimstaden, HSB, Paulssons Fastigheter och Brinova i Landskrona - har strandat. De avbrutna förhandlingarna omfattar ca 2000 lägenheter. Fastighetsägarna skickar nu avier med den nya hyran, som är höjd fyra gånger så mycket som för andra fastigheter i Landskrona.

Läs vidare »
Media-no-image

Färdigförhandlade hyror i Osby – höjning med 0,35 procent

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 11:00 CET

Nu är hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Osbybostäder klara. Från och med den 1 januari 2016 höjs hyrorna med 0,35 procent för Osbybostäders alla 663 lägenheter, förutom den senaste nyproduktionen. För Osbybostäders snittlägenhet innebär det att hyran höjs med cirka 17 kr per månad.

- Vi är nöjda med att kunna göra ytterligare en låg uppgörelse. Det känns bra att vi kunde komma fram till en nivå som vi är nöjda med, säger David Hörgerud, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

För mer information: David Hörgerud, förhandlande Hyresgästföreningen region norra Skåne, 010-4591749

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Nu är hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Osbybostäder klara. Från och med den 1 januari 2016 höjs hyrorna med 0,35 procent för Osbybostäders alla 663 lägenheter, förutom den senaste nyproduktionen. För Osbybostäders snittlägenhet innebär det att hyran höjs med cirka 17 kr per månad.

Läs vidare »
Media-no-image

​​Hyresgästföreningen region norra Skåne har sparat nästan en miljon kronor åt medlemmarna

Pressmeddelanden   •   2016-01-19 10:00 CET

965 407 kr. Så mycket pengar har den juridiska enheten hos Hyresgästföreningen region norra Skåne sparat åt medlemmar i södra Halland och norra Skåne under 2015. Genom att driva juridiska ärenden på medlemmars uppdrag har dessa på olika sätt fått minskade kostnader för sitt boende.

- Vi är glada att ha kunnat hjälpa våra medlemmar. Detta visar att vi gör skillnad för hyresgästerna när det uppstår tvister, säger juristen Lillemor Nordhöj.

Under förra året registrerades 1578 ärenden. Förkortad uppsägningstid, ersättning för brister i lägenheten och minskat eller slopat krav på skadestånd efter avflyttning är olika exempel där man nått framgång.

- I Kristianstad fick tre hyresgäster tillbaka mellan 30 och 50 procent av sin hyra efter att ha varit utsatta för svåra störningar under sex månaders tid, säger Lillemor Nordhöj.

För mer information:

Lillemor Nordhöj, jurist Hyresgästföreningen region norra Skåne, te: 010-4591737

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

965 407 kr. Så mycket pengar har den juridiska enheten hos Hyresgästföreningen region norra Skåne sparat åt medlemmar i södra Halland och norra Skåne under 2015. Genom att driva juridiska ärenden på medlemmars uppdrag har dessa på olika sätt fått minskade kostnader för sitt boende.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna klara i Örkelljungabostäder

Pressmeddelanden   •   2015-12-17 11:00 CET

Hyrorna för 123 lägenheter i Örkelljungabostäder är klara för 2016, efter att en överenskommelse träffats mellan företaget och Hyresgästföreningen region norra Skåne. Hyrorna höjs med 0,3 procent, vilket för en normal lägenhet i Örkelljunga med en hyra på 5000 kr innebär en höjning med 15 kr.

- Vi har hela tiden hävdat att 2016 måste vara hyresgästernas år. Föregående års låga räntor, låga inflation, måttliga taxehöjningar och milda vintrar har gett företagen ett visst överskott. Det måste spegla av sig på hyreshöjningarna, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

För mer information kontakta:
Evalena Agertoft, Enhetschef, Juridik och förhandling, Hyresgästföreningen region norra Skåne, tel: 010-459 17 06
Peter Olsén, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne, tel: 010-459 17 38

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Hyrorna för 123 lägenheter i Örkelljungabostäder är klara för 2016, efter att en överenskommelse träffats mellan företaget och Hyresgästföreningen region norra Skåne. Hyrorna höjs med 0,3 procent, vilket för en normal lägenhet i Örkelljunga med en hyra på 5000 kr innebär en höjning med 15 kr.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna klara för nära 2 500 lägenheter i Kävlinge

Pressmeddelanden   •   2015-12-14 11:00 CET

Hyrorna för 2 482 lägenheter i KKB Kävlinge är klara för 2016. Detta efter att en överenskommelse träffats mellan företaget och Hyresgästföreningen region norra Skåne. Hyrorna höjs med 0,3 procent.

- Vi har hela tiden hävdat att 2016 måste vara hyresgästernas år. Föregående års låga räntor, låga inflation, måttliga taxehöjningar och milda vintrar har gett företagen ett visst överskott. Det måste spegla av sig på hyreshöjningarna, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

För en normal lägenhet i Kävlinge med en hyra på 5000 kr innebär avtalet en höjning med 15 kr.

För mer information kontakta:
Evalena Agertoft, Enhetschef, Juridik och förhandling, Hyresgästföreningen region norra Skåne, tel: 010-459 17 06
Peter Olsén, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne, tel: 010-459 17 38

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Hyrorna för 2 482 lägenheter i KKB Kävlinge är klara för 2016. Detta efter att en överenskommelse träffats mellan företaget och Hyresgästföreningen region norra Skåne. Hyrorna höjs med 0,3 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i AB Höganäshem höjs med i snitt 0,3 procent

Pressmeddelanden   •   2015-12-11 09:00 CET

Hyrorna i AB Höganäshem höjs med i snitt 0,3 procent

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Höganäshem. Från och med 1 januari 2016 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,3 procent.

Höjningen kommer att differentieras mellan 0 – 0,5 procent.

- AB Höganäshem är ett av våra starkaste bolag i regionen. Låg inflation, låga räntor och låga taxor gjorde det möjligt att hålla höjningen nere och vi är glada att hyresgästerna hos Höganäshem får en så pass låg hyreshöjning nästa år., säger Hyresgästföreningens förhandlare Tor Berger.

För ytterligare information kontakta:

Tor Berger, förhandlare, 070-6306856, 010-4591711

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Höganäshem. Från och med 1 januari 2016 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,3 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

​​Strandade hyresförhandlingar för närmare 1000 lägenheter i norra Skåne

Pressmeddelanden   •   2015-12-10 16:40 CET

Hyresförhandlingarna för 952 lägenheter i Norra Skåne har strandat. Fastighetsägarna i de berörda fastigheterna har anlitat Kanslihuset AB som ombud. Strandningen omfattar fastigheter i Eslöv, Hässleholm, Helsingborg, Hörby, Höganäs, Kävlinge och Kristianstad.

- Hyresgästföreningen uppfattar Kanslihusets agerande som aggressivt. Det bryter även mot en lång tradition av att hyror ska sättas i förhandling. Vi undrar också om de fastighetsägare som valt att engagera Kanslihuset som ombud verkligen är medvetna om den oro och olust detta kommer skapa hos deras kunder och hyresgäster, säger Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

När cirka två tredjedelar av alla lägenheter i Norra Skåne – även i de berörda kommunerna – är färdigförhandlade med andra fastighetsägare har hyran höjts med i genomsnitt 0,25 procent.

- Kanslihuset vill höja hyran med mer än fyra gånger så mycket, säger Agertoft.

Risken är nu uppenbar att hyresgästerna i de berörda fastigheterna kommer att få avier med en ny och högre hyra. Hyresgästföreningen uppmanar alla hyresgäster i dessa fastigheter att fortsätta att betala den gamla hyran.

- Vi anser att Kanslihuset genom sitt agerande starkt skadat sitt förtroende, säger Evalena Agertoft.

För mer information kontakta:
Evalena Agertoft, Förhandlingschef Hyresgästföreningen Region norra Skåne, tel: 0705-78 65 88

Peter Olsén, Förhandlare Hyresgästföreningen Region norra Skåne, tel: 010-459 17 38

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Hyresförhandlingarna för 952 lägenheter i Norra Skåne har strandat. Fastighetsägarna i de berörda fastigheterna har anlitat Kanslihuset AB som ombud. Strandningen omfattar fastigheter i Eslöv, Hässleholm, Helsingborg, Hörby, Höganäs, Kävlinge och Kristianstad.

Läs vidare »
Media-no-image

​Hyrorna klara i Hyltebostäder

Pressmeddelanden   •   2015-12-10 11:00 CET

Hyresgästföreningen region norra Skåne och Hyltebostäder har kommit överens om hyrorna för 2016. Hyrorna höjs med 0,3 procent från 1 februari. Överenskommelsen gäller 532 lägenheter.

- Det är de låga räntor vi haft några år i kombination med låg inflation, måttliga taxehöjningar och milda vintrar som gynnat företagets ekonomi och då möjliggjort en hyreshöjning på en rimlig nivå, vilket är glädjande att det kan komma hyresgästerna till del, säger Jim Johansson, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

För mer information kontakta:
Jim Johansson, Förhandlare, Juridik och förhandling, Hyresgästföreningen region norra Skåne, tel: 010-4591721

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Hyresgästföreningen region norra Skåne och Hyltebostäder har kommit överens om hyrorna för 2016. Hyrorna höjs med 0,3 procent från 1 februari. Överenskommelsen gäller 532 lägenheter.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Perstorps Bostäder AB höjs med 16 kr per lägenhet

Pressmeddelanden   •   2015-12-08 12:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Perstorps Bostäder AB. Från och med 1 januari 2016 höjs hyrorna med 16 kr per lägenhet., vilket motsvarar 0,32 procent i genomsnitt.

Föregående år höjdes hyrorna i Perstorps Bostäder AB med 1,2 procent.

- Nivån ligger i linje med de förväntningar vi har på årets förhandlingar. Vi har nu tagit oss igenom merparten av årets förhandlingar och nivån känns etablerad.Vi hoppas nu att hyresgästerna ska få mer pengar över i plånboken då hyran är betald. Låg inflation och låga räntor gjorde det möjligt att hålla höjningen nere, säger Hyresgästföreningens förhandlare Emma Bülow.

För ytterligare information kontakta:

Emma Bülow, förhandlare Hyresgästföreningen norra Skåne, 070-6926417, 010-4591715

Evalena Agertoft, förhandlingschef Hyresgästföreningen norra Skåne, 010-4591706

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Perstorps Bostäder AB. Från och med 1 januari 2016 höjs hyrorna med 16 kr per lägenhet, vilket motsvarar 0,32 procent i genomsnitt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • vik kommunikatör
 • presskontakt
 • hzcawhubuxrin.bkaelarssoobagifn@tohywmrezbsesgasyfddtftktohuquoreningevyn.se
 • 010-459 17 42
 • 070-671 55 81
Jag hjälper dig att komma till rätt person inom Hyresgästföreningen norra Skåne.

 • Presskontakt
 • Enhetschef, bostadspolitik och kommunikation
 • Bostadspolitik, kommunikation och opinionsbildning
 • petra.lundh@hyresgastforeningen.se
 • 010-4591729
 • 0706-30 74 60
Bild: Stefan Wulff

Om Hyresgästföreningen region norra Skåne

Vi arbetar för hyresgästerna i norra Skåne och södra Halland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. I region norra Skåne har vi 43 000 medlemmar i 24 kommuner; 20 i Skåne och 4 i södra Halland. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Vi ska vara den folkrörelse som garanterar alla hyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. Regionordförande heter Rigmor Wilderoth.

Adress

 • Hyresgästföreningen region norra Skåne
 • Box 2139
 • 250 02 Helsingborg
 • Vår hemsida

Länkar