Media-no-image

Hyrorna i Bjuvsbostäder AB höjs med 1,6 %

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 11:00 CEST

– Från företagets ursprungliga yrkande på 4,65 procent har vi fått ner höjningen till en mycket mer rimlig nivå för hyresgästerna. Med tanke på de segdragna förhandlingarna är vi trots allt relativt nöjda med resultatet, säger Hyresgästföreningens förhandlare Peter Olsén.

För ytterligare information kontakta:
Peter Olsén, förhandlare, 070-630 73 67, 042-19 81 37
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Bjuvsbostäder AB. Efter medling från Hyresmarknadskommittén har parterna enats om att hyrorna höjs med 1,6 procent från den 1 juni 2015.

Läs vidare »
Kyflgfmnvvjyxypw4xop

Kan man bo här? Hyresgästföreningen uppmärksammar bostadsfrågan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 10:00 CEST

Under helgen kommer du att kunna se en orange dörr utplacerad på Stora torg i Halmstad. Det är Hyresgästföreningen som vill uppmärksamma Halmstads politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling.

Kyflgfmnvvjyxypw4xop

Kan man bo här? Hyresgästföreningen uppmärksammar bostadsfrågan i Kristianstad

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 09:00 CEST

Under helgen kommer du att kunna se en orange dörr utanför Galleria Boulevard i Kristianstad. Det är Hyresgästföreningen som vill uppmärksamma Kristianstads politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling.

Hauf4q6owjywqpg81zbr

Över 1 200 namn mot Halmstads kommuns värdeöverföring från HFAB

Pressmeddelanden   •   2015-03-25 11:15 CET

På bara ett par dagar har Hyresgästföreningens namninsamling mot Halmstads kommuns värdeöverföring från HFAB resulterat i över 1 200 namnunderskrifter på protestvykort, facebook och namnlistor.

Media-no-image

Halmstads kommun tar 57,8 miljoner från HFAB under 2015, visar Hyresgästföreningens granskning

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 11:25 CET

Vid en noggrann granskning av HFAB:s årsredovisning har Hyresgästföreningen kommit fram till att den totala värdeöverföringen till Halmstads kommun är 57,8 miljoner under 2015 och inte 27 miljoner som tidigare rapporterats i media.

Detta motsvarar 5 807 kronor per lägenhet och år. Det innebär att varje hyresgäst sponsrar Halmstad kommun med mer än en månadshyra per år. Den totala värdeöverföringen motsvarar 11 års hyreshöjningar.

– Vi är mycket kritiska till denna mycket höga värdeöverföring som enligt vår mening kommer att gå till kommunal verksamhet som borde finansieras av hela skattekollektivet och inte endast av HFAB:s hyresgäster. Kommunens beslut kan inte ses som något annat än en dubbelbeskattning av hyresgästerna, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Vi brukar ibland mötas av argumentet att HFAB är alla Halmstadbors bolag och att kommunen har rätt till skälig utdelning på de pengar som man skjutit till som ägare. Vi kan hålla med om detta men Halmstads kommun har satt in 266,7 miljoner i aktiekapital i bolaget och en skälig utdelning på detta stannar på cirka 6,7 miljoner kronor. Nu väljer Halmstads kommun att plocka ut mångdubbelt mer.

– Som hyresförhandlande part måste vi också ställa oss frågan varför HFAB behövde en hyreshöjning från den 1 januari vilken gav företaget cirka 5 miljoner kronor i ökade intäkter när Halmstads kommun samtidigt gör detta stora vinstuttag. Pengarna behöver stanna kvar i bolaget för att användas till nyproduktion och underhåll. Ingen av dessa utdelningar är i sig olagliga – däremot är de helt orimliga, avslutar Peter Olsén.

För ytterligare information kontakta:

Peter Olsén, förhandlare, 070-630 73 67, 042-19 81 37

Vad händer nu?
Vi uppmanar Halmstads kommun att avstå från dessa orimliga vinstuttag och har kontaktat kommunstyrelsens ordförande Carl-Fredrik Graf (M) för ett möte.

Vi kommer att informera våra medlemmar i Halmstad om kommunens beslut. Vi kommer också ta upp detta på Hyresgästföreningens årsmöte den 18/3 kl. 19 på Halmstads teater (festsalen).

Bakgrund:
Halmstads kommun har beslutat att ta ut 20 miljoner kronor per år från Halmstads Fastighets AB. Pengarna ska användas till ett antal projekt kring bland annat centrumutveckling och idrottsanläggningar. Tyvärr stannar inte värdeöverföringen från HFAB till Halmstads kommun med detta. Enligt HFAB:s årsredovisning utgår ytterligare cirka 8,7 miljoner till Halmstads kommun i form av borgensavgift och traditionell aktieutdelning.

Till detta kommer ytterligare en massiv värdeöverföring i form av koncernbidrag/ägartillskott, vilket ger Halmstad ytterligare 29 miljoner (netto). Konstruktionen med ägartillskott är i sig kostnadsneutral för företaget eftersom dessa pengar i annat fall hade gått till statlig skatt. Man kan då hävda att det inte gör någon skillnad för hyresgästerna om de 29 miljonerna hamnar hos staten eller kommunen. Faktum är dock att kommunen har kapat till sig den statliga skatten för egna syften.

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Vid en noggrann granskning av HFAB:s årsredovisning har Hyresgästföreningen kommit fram till att den totala värdeöverföringen till Halmstads kommun är 57,8 miljoner under 2015 och inte 27 miljoner som tidigare rapporterats i media.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Höörs Fastighets AB höjs med 1,2 %

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Höörs Fastighets AB. Från och med den 1 april 2015 höjs hyrorna med 1,2 procent.


Bakom uppgörelsen ligger främst ett behov av att hålla underhållet på en rimlig nivå. Föregående år höjdes hyrorna i Höör med 1,7 procent.

– Med tanke på den låga inflationen och de låga räntorna är detta en rimlig uppgörelse, säger Hyresgästföreningens förhandlare Peter Olsén.

För ytterligare information kontakta:
Peter Olsén, förhandlare, 070-630 73 67, 042-19 81 37
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Höörs Fastighets AB. Från och med den 1 april 2015 höjs hyrorna med 1,2 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen ger råd till studenter

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 08:00 CET

Onsdagen den 4 mars kl 11-14 kan studenter på Campus Helsingborg ställa frågor till Hyresgästföreningen om sitt boende.

Var: Campus Helsingborg, huvudentrén, ovanför trappan.

– Vi vet att många studenter tvingas gå med på en dålig boendestandard för att överhuvudtaget ha någonstans att bo. Vi vill gärna ge studenterna goda råd och på så sätt bidra till att de får ett bättre boende, säger Merete Sundholm, ordförande i Hyresgästföreningen Privaten Helsingborg.

Aktiviteten är ett samarbete med studentföreningen Agora.

För ytterligare information kontakta:
Merete Sundholm, ordförande i Hyresgästföreningen Privaten Helsingborg, 076-250 10 52.

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Onsdagen den 4 mars kl 11-14 kan studenter på Campus Helsingborg ställa frågor till Hyresgästföreningen om sitt boende.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresförhandlingarna med Bjuvsbostäder AB har strandat

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 14:05 CET

Trots långvariga förhandlingar har Bjuvsbostäder AB och Hyresgästföreningen inte lyckats enas om hyrorna för 1 061 lägenheter.

När förhandlingarna bröts stod Bjuvsbostäder AB fast vid sitt yrkande om att få höja hyrorna med 3,5 %. Efter våra analyser av företagets ekonomi och verksamhet ansåg vi att detta var orimligt högt. Särskilt med tanke på de låga räntorna och den låga inflationen.

- Med tanke på att den genomsnittlige hyresgästen i vår region har fått en hyreshöjning på ca 0,9 % framstår det som helt orimligt att hyresgästerna i Bjuv ska en nästan fyra gånger så hög hyreshöjning, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Bolaget har framfört ett stort underhållsbehov som grund för sitt yrkande. Hyresgästföreningen anser dock att detta inte är särskilt unikt för Bjuvsbostäder och att redan idag är underhållsvolymen i Bjuvsbostäder bland de högsta i Skåne.

Vad händer nu?
Förhandlingarna kommer sannolikt att avgöras vid en central medling. Det innebär att våra respektive riksorganisationer kommer att lägga fram förslag för att kunna lösa tvisten.

För ytterligare information kontakta:
Peter Olsén, förhandlare, 042-19 81 37, 070-630 73 67

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Trots långvariga förhandlingar har Bjuvsbostäder AB och Hyresgästföreningen inte lyckats enas om hyrorna för 1 061 lägenheter.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna hos Svalövsbostäder höjs med i genomsnitt 0,85 %

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Svalövsbostäder. Från och med den 1 april 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,85 procent. Det är en differentierad uppgörelse mellan 0 och 2 procent.

– Knappt någon inflation och låga räntenivåer gör det möjligt att hålla nere årets höjningar. Men det finns trots allt ökade kostnader för till exempel underhåll, löner och kommunala taxor och avgifter. Det är en nivå som vi är nöjda med, säger Hyresgästföreningens förhandlare Sead Kurtovic.

För ytterligare information kontakta:
Sead Kurtovic, förhandlare, 042-19 81 45
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Svalövsbostäder. Från och med den 1 april 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,85 procent. Det är en differentierad uppgörelse mellan 0 och 2 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Ingen hyreshöjning hos AB Kvidingebyggen

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 11:03 CET

AB Kvidingebyggen avstår från att påkalla hyresförhandling gällande 2015 års hyror. Detta innebär att boende i AB Kvidingebyggen inte kommer att få någon hyreshöjning för 2015.

– Det är glädjande för hyresgästerna att AB Kvidingebyggen inte känner något behov av att höja hyran för året, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Att inte höja hyran ett år som detta ligger i linje med Hyresgästföreningens mål att hyran inte ska öka mer än inflationen.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

​AB Kvidingebyggen avstår från att påkalla hyresförhandling gällande 2015 års hyror. Detta innebär att boende i AB Kvidingebyggen inte kommer att få någon hyreshöjning för 2015.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Information, press/PR, marknadsföring, allmänna övergripande frågor
 • asa.cullborn@hyresgastforeningen.se
 • 010-459 23 10
 • 070-471 43 06

Jag hjälper dig att komma till rätt person inom Hyresgästföreningen norra Skåne. Bild: Stefan Wulff

 • Presskontakt
 • Regionordförande
 • Ordförande i regionstyrelsen, region norra Skåne
 • rigmor.wilderoth@gmail.com
 • 035-10 05 16
 • 070-827 99 91
Hyresgästföreningen har över 700 förtroendevalda, aktiva medlemmar i region norra Skåne. I... Visa mer

 • Presskontakt
 • Regionchef
 • Chef för tjänstemannaorganisationen, Hyresgästföreningen region norra Skåne
 • jan-olof.sanden@hyresgastforeningen.se
 • 010-4591747
 • 070-692 65 64
Hyresgästföreningen har ett fyrtiotal anställda tjänstemän med kontor i Helsingborg. Personalen... Visa mer

 • Presskontakt
 • Förhandlingschef
 • Chef för förhandling och juridik i region norra Skåne
 • evalena.agertoft@hyresgastforeningen.se
 • 010-4591706
 • 0705-78 65 88
Bild: Stefan Wulff

Om Hyresgästföreningen region norra Skåne

Vi arbetar för hyresgästerna i norra Skåne och södra Halland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. I region norra Skåne har vi 43 000 medlemmar i 24 kommuner; 20 i Skåne och 4 i södra Halland. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Vi ska vara den folkrörelse som garanterar alla hyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. Regionordförande heter Rigmor Wilderoth.

Adress

 • Hyresgästföreningen region norra Skåne
 • Box 2139
 • 250 02 Helsingborg
 • Vår hemsida

Länkar