B8ahstcp1tsxlzg2nisj

Nils Holgerssonrapporten: Högst elnätsavgifter i Hylte – lägst i Halmstad

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 09:00 CEST

Hylte har vid sidan Kungsbacka de högsta elnätsavgifterna i Halland. Lägst avgift har Halmstad. Elnätsavgiften är 71 procent dyrare i Hylte jämfört med Halmstad. I samtliga kommuner i Halland har elnätsavgiften ökat under det senaste året. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

B8ahstcp1tsxlzg2nisj

Nils Holgerssonrapporten: Högst elnätsavgifter i Östra Göinge – lägst i Bromölla

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 09:00 CEST

Östra Göinge har den högsta elnätsavgiften i Skåne län och lägst avgift har Bromölla. Elnätsavgiften är 128 procent dyrare i Östra Göinge jämfört med Bromölla. Elnätsavgifterna i hela Skåne har i genomsnitt ökat med sju procent sedan 2016. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Ajrvef8ckyxebu0tnndv

Hyresstriden är över

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 11:00 CEST

Hyresgästföreningen region norra Skåne och Fastighetsägarna Syd har enats om hyrorna för 2017. Det innebär också att de tidigare strandade hyresförhandlingarna nu är avslutade. Uppgörelsen omfattar lägenheter i 20 kommuner i norra Skåne och innebär att hyrorna höjs med 0,6 till 1,0 procent från den 1 april.

Ajrvef8ckyxebu0tnndv

Nya hyror klara för Höörs Fastighets hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 10:00 CET

​Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och Höörs Fastighets AB. Från och med den 1 april 2017 höjs hyrorna med 0,72 procent. – Vi har alltid hyresgästernas bästa för ögonen när vi förhandlar hyrorna, säger ​Mohidin Abukar, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Ra3ett3lfn2kqe9ai8pp

Ny hyresgästförening i Ängelholm ska främja de boendes engagemang

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 09:30 CET

Nu finns det en ny lokal hyresgästförening i Ängelholm som täcker hela Ängelholmshems bestånd. Denna ersätter de mindre föreningar som tidigare funnits. Syftet är att hyresgästerna enklare ska kunna engagera sig i sina och sina grannars boendefrågor.

Media no image

Hyror klara för Ängelholmshem

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 10:00 CET

Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och Ängelholmshem. Från och med den 1 mars 2017 höjs hyrorna med 0,9 procent.

– Vi har alltid hyresgästernas bästa för ögonen. Vår förhoppning inför förhandlingssäsongen har varit att hyresvärdarna vill vara med och ta ansvar för att även hyresgästerna ska få ta del av de synnerligen goda ekonomiska förutsättningarna som råder, med låg inflation och låga räntor, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Ängelholmshem äger och förvaltar drygt 3000 lägenheter i Ängelholms kommun, vars hyresgäster Hyresgästföreningen är med och förhandlar hyrorna åt.

– Vi är nöjda att vi nu nått en uppgörelse. Som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan företagets behov och hyresgästernas intressen, säger Peter Olsén.

För den genomsnittlige hyresgästen i Ängelholm innebär det en höjning med cirka 53 kr per månad.


För mer information kontakta:
Peter Olsén, förhandlare: 010-459 17 38
Evalena Agertoft, förhandlingschef: 010-459 17 06

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och Ängelholmshem. Från och med den 1 mars 2017 höjs hyrorna med 0,9 procent.

Läs vidare »
G5mioyls4i7cv4cdmhqf

Nya hyror klara för Bjuvbostäders hyresgäster

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 10:00 CET

​Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och Bjuvsbostäder. Från och med den 1 mars 2017 höjs hyrorna med 1 procent. – Vi är nöjda att vi nu nått en uppgörelse. Som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan företagets behov och hyresgästernas intressen, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Kcoiqgnrytoah1srzhzy

Hyror klara för Helsingborgshem

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 10:00 CET

​Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och Helsingborgshem. Från och med den 1 mars 2017 höjs hyrorna med 0,8 procent. – Vi är nöjda att vi nu nått en uppgörelse. Som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan företagets behov och hyresgästernas intressen, säger Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Mwz7ihjemoyja6xidole

850 000 kronor tillbaka till medlemmarna

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 08:00 CET

Hyresgästföreningens medlemmar i norra Skåne och södra Halland har under 2016 fått hjälp av juridikenheten i olika boendetvister med sin hyresvärd. I de 120 ärendena sparades sammanlagt 846 930 kronor åt medlemmarna. – Det här visar att medlemskapet i Hyresgästföreningen är väldigt värdefullt , säger Lillemor Nordhöj, chef på juridikenheten i Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Media no image

Avtal tecknat mellan Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Malmö AB

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 09:00 CET

Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Malmö AB har ingått avtal för att säkerställa en smidig och trygg övergång från AB Landskronahem till Stena Fastigheter Malmö AB för de berörda hyresgästerna.

Kort efter att kommunfullmäktige i Landskrona fattat beslut om att det allmännyttiga bostadsbolaget AB Landskronahem skulle sälja delar av sina fastigheter i Landskrona inleddes en dialog mellan Stena Fastigheter Malmö AB och Hyresgästföreningen. Resultatet blev att parterna undertecknat fyra avtal som kommer leda till ett tydligt och bra inflytande för hyresgästerna hos sin nya hyresvärd.

Avtalen gäller nya förhandlingsordningar, inre underhåll och boinflytande både i lokal verksamhet och vid eventuella ny- och ombyggnationer.

– Dessa avtal ger hyresgästerna i Stena Fastigheters bestånd ett reellt inflytande och stöd att organisera sig. Det visar också på att Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Malmö AB tillsammans tar ansvar för boinflytandet och för att utveckla hyresrätten till ett bättre boende i Landskrona, säger Richard Mortenlind, regionchef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Syftet med avtalen är att säkerställa att hyresrätten är ett boende som kännetecknas av trygghet, inflytande, trivsel och god kvalitet.

– Vi ser fram emot en god relation med våra nya hyresgäster, ett gott samarbete med de lokala hyresgästföreningarna och har som ambition att utveckla och förbättra våra nya bostadsområden och staden Landskrona som helhet, säger Ola Svensson, fastighetschef på Stena Fastigheter Malmö AB.

Hyresgästföreningen tillsammans med Stena Fastigheter Malmö AB kommer också att utföra en enkätundersökning bland hyresgästerna under januari och februari. Enkäten kommer att ta upp frågor kring trygghet, inflytande, underhåll och service. Även detta för att övergången för de berörda ska bli så bra som möjligt.

Utdrag ur avtalen
Bland punkterna i avtalen om nya förhandlingsordningar, boinflytande i lokal utveckling och inre underhåll finns en gemensam överenskommelse om att:

 • Hyresförhandlingar skall ske enligt överenskommelse i förhandlingsordning.
 • Alla hyresgäster ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet vad gäller sin bostad, sitt bostadsområde och gemensamma anläggningar/ytor.
 • Boinflytandet ska präglas av öppenhet, samarbete, nytänkande och reellt inflytande.
 • Trygga, trivsamma och välskötta bostadsområden där de boende känner delaktighet och ansvar för sin närmiljö bör eftersträvas.
 • Inre underhåll skall utföras enligt givna intervaller.

När det gäller avtalet om boinflytande vid eventuell ny- och ombyggnation syftar det till att:

 • Hyresgästerna ska få god information och inflytande i processen före, under och efter eventuella större arbeten.

För ytterligare information kontakta:
Richard Mortenlind, regionchef Hyresgästföreningen region norra Skåne: 072-520 44 47
Ola Svensson, fastighetschef Stena Fastigheter: 070-789 57 93.

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Malmö AB har ingått avtal för att säkerställa en smidig och trygg övergång från AB Landskronahem till Stena Fastigheter Malmö AB för de berörda hyresgästerna.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör, region norra Skåne
 • Presskontakt
 • llmikaellz.mlfalvmqwmborg@mnuzwohynsvvpohkresgaswhebtfseorgufivsymencxqpingeshbmzbn.uwse
 • 010-459 17 42
 • 070-671 55 81
Jag hjälper dig att komma till rätt person inom Hyresgästföreningen region norra Skåne. Foto: Linnea Karlsson

 • Presskontakt
 • Enhetschef, bostadspolitik och kommunikation, region norra Skåne
 • Bostadspolitik, kommunikation och opinionsbildning
 • petra.lundh@hyresgastforeningen.se
 • 010-4591729
 • 0706-30 74 60
Bild: Mikael Malmborg

Om Hyresgästföreningen region norra Skåne

Vi arbetar för hyresgästerna i norra Skåne och södra Halland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. I region norra Skåne har vi 43 000 medlemmar i 24 kommuner; 20 i Skåne och 4 i södra Halland. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Vi ska vara den folkrörelse som garanterar alla hyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. Regionordförande heter Rigmor Wilderoth.

Adress

 • Hyresgästföreningen region norra Skåne
 • Box 2139
 • 250 02 Helsingborg
 • Vår hemsida

Länkar