Media-no-image

Hyrorna i Hyltebostäder höjs med 0,97 procent

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Hyltebostäder. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 0,97 procent.

Uppgörelsen ligger i nivå med våra förväntningar på årets hyresförhandlingar och speglar det osäkra ekonomiska läget i Sverige med låga räntor och svag inflation. Samtidigt har Hylte drabbats av höjda taxor varför vi bör vara nöjda med uppgörelsen, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jim Johansson.

För ytterligare information kontakta:
Jim Johansson, förhandlare, 070-630 06 25, 042-19 81 36
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Hyltebostäder. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 0,97 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i AB Bromöllahem höjs med 1,2 %

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Bromöllahem. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,2 procent.

– Uppgörelsen ligger i nivå med vad som kan anses rimligt i förhållande till prognosen för den samhällsekonomiska utvecklingen under nästa år, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Till största delen beror hyreshöjningen på bolagets ökade kostnader för underhåll, men även fastighetsskötsel och reparationer kommer att bli dyrare. Va-taxan höjs med 5 procent vilket också har fått påverkan på förhandlingsöverenskommelsen.

För en normaltrea på cirka 70 kvadratmeter innebär uppgörelsen en hyreshöjning på 59 kronor i månaden.

Alla som bor hos Bromöllahem AB kommer att få sin nuvarande hyra höjd med 1,2 procent. Det vill säga att vi inte har differentierat höjningen i årets förhandling, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Bromöllahem. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,2 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Eslövs Bostads AB höjs med 0,94 % i genomsnitt

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Eslövs Bostads AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,94 procent.

– Uppgörelsen bygger på de förväntade kostnadsökningar som finns inför 2015. Det är främst kostnaderna för driften som stiger, där även höjda personalkostnader ingår, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Hyreshöjningarna kommer även i år att differentieras i enlighet med hyressättningsmodellen som differentierar ända ner på lägenhetsnivå. Höjningsspannet är från 0 procent till 1,8 procent, men med ett tak på max 180 kronor i månaden.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Eslövs Bostads AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,94 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Hfab i Halmstad höjs med i 0,8 %

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Halmstads Fastighets AB. Från och med 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,8 %.

Bakom uppgörelsen ligger höjda taxor samt ett behov av att hålla underhållet på en rimlig nivå. Föregående år höjdes hyrorna i Halmstad med 1,3 %
- Med tanke på den låga inflationen och de låga räntorna är detta en rimlig uppgörelse , säger Hyresgästföreningens förhandlare Peter Olsén.

För ytterligare information kontakta:
Peter Olsén, förhandlare, 070-630 73 67, 042-19 81 37
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Halmstads Fastighets AB. Från och med 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,8 %.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Treklövern Bostads AB höjs med i genomsnitt 1,1 %

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Treklövern Bostads AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,1 % i genomsnitt.

– Hyreshöjningen grundar sig på ökade kostnader för va-avgifter, ökade personalkostnader och indexökningar för entreprenadarbeten, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Hyreshöjningen för 2015 är differentierade områdesvis, vilket innebär att olika fastigheter kan få ett något olika hyreshöjning.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Treklövern Bostads AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,1 % i genomsnitt.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Perstorps Bostäder AB höjs med 61 kr i månaden per lägenhet

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Perstorps Bostäder AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 61 kronor i månaden.

– I årets hyresförhandling har vi särskilt diskuterat bolagets ekonomiska ställning samt det allmänekonomiska läget. Från de utgångspunkterna har vi kommit fram till ett ömsesidigt acceptabelt resultat, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Hyreshöjningen beror på ökade kostnader för driften, och då främst avseende skötsel, underhåll och reparationer.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Perstorps Bostäder AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 61 kronor i månaden.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Halmstads kommun höjs med 0,8 %

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Halmstads kommun vars fastighetsbestånd består av 1272 lägenheter. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 0,8 procent med undantag för lägenheter inom äldreomsorgen som höjs med 0,8 procent från och med den 1 april 2015.

Uppgörelsen är rimlig utifrån den ekonomi som råder i Sverige med låga räntor och svag inflation. Nivån ligger i linje med övriga uppgörelser i landet, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jim Johansson.

För ytterligare information kontakta:
Jim Johansson, förhandlare, 070-630 06 25, 042-19 81 36
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Halmstads kommun vars fastighetsbestånd består av 1272 lägenheter. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 0,8 procent med undantag för lägenheter inom äldreomsorgen som höjs med 0,8 procent från och med den 1 april 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Hörbybostäder AB höjs med i genomsnitt 1,18 %

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Hörbybostäder AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,18 procent i genomsnitt.

– I årets hyresförhandling har den allmännekonomiska samhällsutvecklingen haft betydelse. Vår målsättning är att nå en överenskommelse där hyresnivån som helhet hamnar på en rimlig höjd, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Kostnadsökningar för driftmedia, personal och underhåll ligger till grund för årets förhandlingsuppgörelse.

Hyreshöjningen differentieras fastighetsvis, samt mellan kall- och varmförhyrda lägenheter i ett spann mellan 0 och 2 procent. För en normaltrea på cirka 70 kvadratmeter innebär uppgörelsen en hyreshöjning på cirka 80 kronor i månaden.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Hörbybostäder AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,18 procent i genomsnitt.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna hos Höganäshem höjs med i genomsnitt 0,9 %

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Höganäshem. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,9 procent. Uppgörelsen är differentierad mellan 0,4 – 1,35 procent.

– Låga räntenivåer och mycket låg inflation ställer krav på låga höjningar. Det finns trots allt ökade kostnader för underhåll, löner och kommunala taxor och avgifter. Sammantaget är jag nöjd med årets förhandlingsresultat, säger Hyresgästföreningens förhandlare Tor Berger.

För ytterligare information kontakta:
Tor Berger, förhandlare, 070-630 68 56, 042-19 81 29
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Höganäshem. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,9 procent. Uppgörelsen är differentierad mellan 0,4 – 1,35 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Ängelholmshem höjs med i genomsnitt 0,9 %

Pressmeddelanden   •   2014-12-05 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Ängelholmshem. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,9 procent.

Bakom uppgörelsen ligger höjda taxor samt ett behov av att hålla underhållet på en rimlig nivå. Höjningen är differentierad mellan 0 – 2 procent. Föregående år höjdes hyrorna i Ängelholm med 1,4 procent.

– Med tanke på den låga inflationen och de låga räntorna är detta en rimlig uppgörelse, säger Hyresgästföreningens förhandlare Peter Olsén.

För ytterligare information kontakta:
Peter Olsén, förhandlare, 070-630 73 67, 042-19 81 37
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Ängelholmshem. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,9 procent.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Information, press/PR, marknadsföring, allmänna övergripande frågor
 • atafrpghxgweasa.cujjllbowrrnay@hqpnnyresgaxkstrlakqvforeniwdxerbhofzngenurjoky.sage
 • 040-17 43 46
 • 070-471 43 06

Jag hjälper dig att komma till rätt person inom Hyresgästföreningen norra Skåne. Bild: Stefan Wulff

 • Presskontakt
 • Regionordförande
 • Ordförande i regionstyrelsen, region norra Skåne
 • rippgmoklgmavdpqjforzgcx.wrxleildetwqxblroazth@grpasmakwqpnscqpfdpteil.cmlmqpfom
 • 035-10 05 16
 • 070-827 99 91
Hyresgästföreningen har över 700 förtroendevalda, aktiva medlemmar i region norra Skåne. I... Visa mer

 • Presskontakt
 • Regionchef
 • Chef för tjänstemannaorganisationen, Hyresgästföreningen region norra Skåne
 • rzwijanaiwtdn-olof.sanskdeaspfn@fbewjbqathuahyroresgasxotfzgbvnoorvigbendmksbanntqingeiozcxekrn.se
 • 042-19 81 01
 • 070-692 65 64
Hyresgästföreningen har ett fyrtiotal anställda tjänstemän med kontor i Helsingborg. Personalen... Visa mer

 • Presskontakt
 • Förhandlingschef
 • Chef för förhandling och juridik i region norra Skåne
 • xzevalena.cdagertoft@hyrhfzvzeesgastforerunifwzwngokgwohenbemzhzyz.se
 • 042-19 81 21
 • 0705-78 65 88
Bild: Stefan Wulff

Om Hyresgästföreningen region norra Skåne

Vi arbetar för hyresgästerna i norra Skåne och södra Halland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. I region norra Skåne har vi 43 000 medlemmar i 24 kommuner; 20 i Skåne och 4 i södra Halland. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Vi ska vara den folkrörelse som garanterar alla hyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. Regionordförande heter Rigmor Wilderoth.

Adress

 • Hyresgästföreningen region norra Skåne
 • Box 2139
 • 250 02 Helsingborg
 • Vår hemsida

Länkar