Media-no-image

Hyrorna hos Svalövsbostäder höjs med i genomsnitt 0,85 %

Pressmeddelanden   •   2015-02-23 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Svalövsbostäder. Från och med den 1 april 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,85 procent. Det är en differentierad uppgörelse mellan 0 och 2 procent.

– Knappt någon inflation och låga räntenivåer gör det möjligt att hålla nere årets höjningar. Men det finns trots allt ökade kostnader för till exempel underhåll, löner och kommunala taxor och avgifter. Det är en nivå som vi är nöjda med, säger Hyresgästföreningens förhandlare Sead Kurtovic.

För ytterligare information kontakta:
Sead Kurtovic, förhandlare, 042-19 81 45
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Svalövsbostäder. Från och med den 1 april 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,85 procent. Det är en differentierad uppgörelse mellan 0 och 2 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Ingen hyreshöjning hos AB Kvidingebyggen

Pressmeddelanden   •   2015-01-23 11:03 CET

AB Kvidingebyggen avstår från att påkalla hyresförhandling gällande 2015 års hyror. Detta innebär att boende i AB Kvidingebyggen inte kommer att få någon hyreshöjning för 2015.

– Det är glädjande för hyresgästerna att AB Kvidingebyggen inte känner något behov av att höja hyran för året, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Att inte höja hyran ett år som detta ligger i linje med Hyresgästföreningens mål att hyran inte ska öka mer än inflationen.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

​AB Kvidingebyggen avstår från att påkalla hyresförhandling gällande 2015 års hyror. Detta innebär att boende i AB Kvidingebyggen inte kommer att få någon hyreshöjning för 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Örkelljungabostäder AB höjs med 0,99 % i genomsnitt

Pressmeddelanden   •   2015-01-15 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Örkelljungabostäder AB. Från och med den 1 februari 2015 höjs hyrorna med 0,99 procent i genomsnitt.

– Inflationen, liksom räntenivån, förväntas under året ligga på mycket låga nivåer. Dessa förväntningar har motiverat årets återhållna hyresutveckling i vår överenskommelse, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Hyreshöjningen är differentierad utifrån storlek vilket innebär att hyreshöjningen slår olika beroende på lägenhetstyp.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Örkelljungabostäder AB. Från och med den 1 februari 2015 höjs hyrorna med 0,99 procent i genomsnitt.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Osbybostäder AB höjs med 1,27 %

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Osbybostäder AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,27 procent.

– Alla lägenheter i Osbybostäder får en hyreshöjning med 1,27 procent från och med den 1 januari 2015. Det betyder att hyreshöjningen för januari kommer att tas ut retroaktivt på februari månads hyra, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Hyreshöjningen grundar sig på den allmänna kostnadsutvecklingen som främst påverkar förhandlingsresultatet genom löneutvecklingen och kommande kostnader i samband med underhållsåtgärder.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Osbybostäder AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,27 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i AB Kristianstadsbyggen höjs med 1,0 %

Pressmeddelanden   •   2014-12-22 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Kristianstadsbyggen. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,0 procent.

– Eftersom ränteläget är historiskt lågt och inflationen förväntas ligga på låga nivåer under 2015 har vi enats om en relativt låg hyreshöjning, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Överenskommelsen är rak, det vill säga att årets förhandling inte medger någon differentiering av hyreshöjningen. Alla som bor i ABK kommer att få sin hyra höjd med 1,0 procent. Hyreshöjningen för januari månad kommer att debiteras retroaktivt på februari månads hyra.

Hyreshöjningen grundar sig på att både arbetskostnader och materialkostnader för skötsel, reparation och underhåll stiger under 2015. Därutöver vill ABK kompensera den i övrigt låga kostnadsutvecklingen till ett något ökat underhåll, säger Margareta Björkvald.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Kristianstadsbyggen. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,0 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Hyltebostäder höjs med 0,97 procent

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Hyltebostäder. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 0,97 procent.

Uppgörelsen ligger i nivå med våra förväntningar på årets hyresförhandlingar och speglar det osäkra ekonomiska läget i Sverige med låga räntor och svag inflation. Samtidigt har Hylte drabbats av höjda taxor varför vi bör vara nöjda med uppgörelsen, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jim Johansson.

För ytterligare information kontakta:
Jim Johansson, förhandlare, 070-630 06 25, 042-19 81 36
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Hyltebostäder. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 0,97 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Eslövs Bostads AB höjs med 0,94 % i genomsnitt

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Eslövs Bostads AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,94 procent.

– Uppgörelsen bygger på de förväntade kostnadsökningar som finns inför 2015. Det är främst kostnaderna för driften som stiger, där även höjda personalkostnader ingår, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Hyreshöjningarna kommer även i år att differentieras i enlighet med hyressättningsmodellen som differentierar ända ner på lägenhetsnivå. Höjningsspannet är från 0 procent till 1,8 procent, men med ett tak på max 180 kronor i månaden.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Eslövs Bostads AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,94 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i AB Bromöllahem höjs med 1,2 %

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Bromöllahem. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,2 procent.

– Uppgörelsen ligger i nivå med vad som kan anses rimligt i förhållande till prognosen för den samhällsekonomiska utvecklingen under nästa år, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Till största delen beror hyreshöjningen på bolagets ökade kostnader för underhåll, men även fastighetsskötsel och reparationer kommer att bli dyrare. Va-taxan höjs med 5 procent vilket också har fått påverkan på förhandlingsöverenskommelsen.

För en normaltrea på cirka 70 kvadratmeter innebär uppgörelsen en hyreshöjning på 59 kronor i månaden.

Alla som bor hos Bromöllahem AB kommer att få sin nuvarande hyra höjd med 1,2 procent. Det vill säga att vi inte har differentierat höjningen i årets förhandling, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och AB Bromöllahem. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,2 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Hfab i Halmstad höjs med i 0,8 %

Pressmeddelanden   •   2014-12-12 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Halmstads Fastighets AB. Från och med 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,8 %.

Bakom uppgörelsen ligger höjda taxor samt ett behov av att hålla underhållet på en rimlig nivå. Föregående år höjdes hyrorna i Halmstad med 1,3 %
- Med tanke på den låga inflationen och de låga räntorna är detta en rimlig uppgörelse , säger Hyresgästföreningens förhandlare Peter Olsén.

För ytterligare information kontakta:
Peter Olsén, förhandlare, 070-630 73 67, 042-19 81 37
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Halmstads Fastighets AB. Från och med 1 januari 2015 höjs hyrorna med i genomsnitt 0,8 %.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Treklövern Bostads AB höjs med i genomsnitt 1,1 %

Pressmeddelanden   •   2014-12-11 11:00 CET

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Treklövern Bostads AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,1 % i genomsnitt.

– Hyreshöjningen grundar sig på ökade kostnader för va-avgifter, ökade personalkostnader och indexökningar för entreprenadarbeten, säger Hyresgästföreningens förhandlare Margareta Björkvald.

Hyreshöjningen för 2015 är differentierade områdesvis, vilket innebär att olika fastigheter kan få ett något olika hyreshöjning.

För ytterligare information kontakta:
Margareta Björkvald, förhandlare, 070-867 30 73, 042-19 81 14
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 070-578 65 88, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Treklövern Bostads AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,1 % i genomsnitt.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Information, press/PR, marknadsföring, allmänna övergripande frågor
 • asa.cullborn@hyresgastforeningen.se
 • 040-17 43 46
 • 070-471 43 06

Jag hjälper dig att komma till rätt person inom Hyresgästföreningen norra Skåne. Bild: Stefan Wulff

 • Presskontakt
 • Regionordförande
 • Ordförande i regionstyrelsen, region norra Skåne
 • rigmor.wilderoth@gmail.com
 • 035-10 05 16
 • 070-827 99 91
Hyresgästföreningen har över 700 förtroendevalda, aktiva medlemmar i region norra Skåne. I... Visa mer

 • Presskontakt
 • Regionchef
 • Chef för tjänstemannaorganisationen, Hyresgästföreningen region norra Skåne
 • jan-olof.sanden@hyresgastforeningen.se
 • 042-19 81 01
 • 070-692 65 64
Hyresgästföreningen har ett fyrtiotal anställda tjänstemän med kontor i Helsingborg. Personalen... Visa mer

 • Presskontakt
 • Förhandlingschef
 • Chef för förhandling och juridik i region norra Skåne
 • xcevalenwehva.agsmerzjohtoftefxzrr@hyruqesgastjmfocllireningen.senijnuzye
 • 042-19 81 21
 • 0705-78 65 88
Bild: Stefan Wulff

Om Hyresgästföreningen region norra Skåne

Vi arbetar för hyresgästerna i norra Skåne och södra Halland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. I region norra Skåne har vi 43 000 medlemmar i 24 kommuner; 20 i Skåne och 4 i södra Halland. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Vi ska vara den folkrörelse som garanterar alla hyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. Regionordförande heter Rigmor Wilderoth.

Adress

 • Hyresgästföreningen region norra Skåne
 • Box 2139
 • 250 02 Helsingborg
 • Vår hemsida

Länkar