Media-no-image

Dyrt vatten för boende i Östra Göinge

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 09:00 CEST

Boende i Östra Göinge betalar 2723kronor mer per år för sitt vatten än vad boende i Lund gör. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som jämför taxor och avgifter i landets kommuner. I Skåne har kostnaderna för vatten och avlopp ökat med 1,6 procent från 2014 och priserna skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

– Det är väldigt märkligt att det får skilja så här mycket mellan olika kommuner. Alla boende i kommunen får betala priset och hyresgästerna gör det i form av högre hyror, säger Carl-Johan Dahlgren, ordförande i Hyresgästföreningen Östra Göinge/Osby.

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet

Svalöv               5 420 kronor/år
Östra Göinge    5 193 kronor/år
Perstorp            4 833 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet

Lund                  2 470 kronor/år
Malmö               2 552 kronor/år
Kristianstad       2 558 kronor/år


Fakta om rapporten:
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

Presskontakter:
Carl-Johan Dahlgren, ordförande i Hyresgästföreningen Östra Göinge/Osby, 070-489 35 85
Anneli Philipson, Hyresgästföreningen Södra Skåne, 070-471 43 08
Kjell Berndtsson, representant för Nils Holgerssongruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen, 070-556 02 58

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Boende i Östra Göinge betalar 2 723 kronor mer per år för sitt vatten än vad boende i Lund gör. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som jämför taxor och avgifter i landets kommuner. I Skåne har kostnaderna för vatten och avlopp ökat med 1,6 procent från 2014 och priserna skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Svalövsborna betalar mest i Skåne för sitt vatten

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 09:00 CEST

Boende i Svalöv betalar 2 950 kronor mer per år för sitt vatten än vad boende i Lund gör. 
Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som jämför taxor och avgifter i landets kommuner. I Skåne har kostnaderna för vatten och avlopp ökat med 1,6 procent från 2014 och priserna skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

– Det är väldigt märkligt att det får skilja så här mycket mellan olika kommuner. Alla boende i kommunen får betala priset och hyresgästerna gör det i form av högre hyror, säger Christer Nilsson, ordförande i Hyresgästföreningen Landskrona.

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet

Svalöv                5 420 kronor/år
Östra Göinge     5 193 kronor/år
Perstorp             4 833 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet

Lund                   2 470 kronor/år
Malmö                2 552 kronor/år
Kristianstad        2 558 kronor/år

Fakta om rapporten:
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

Presskontakter:
Christer Nilsson, ordförande i Hyresgästföreningen Landskrona, 0730-20 02 73
Anneli Philipson, Hyresgästföreningen Södra Skåne, 070-471 43 08
Kjell Berndtsson, representant för Nils Holgerssongruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen, 070-556 02 58

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Boende i Svalöv betalar 2 950 kronor mer per år för sitt vatten än vad boende i Lund gör. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som jämför taxor och avgifter i landets kommuner. I Skåne har kostnaderna för vatten och avlopp ökat med 1,6 procent från 2014 och priserna skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Hylteborna betalar mest för sitt vatten i Halland

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 09:00 CEST

Boende i Hylte betalar 3 330 kronor mer per år för sitt vatten än vad boende i Halmstad gör. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som jämför taxor och avgifter i landets kommuner. I Halland har kostnaderna för vatten och avlopp ökat med 2,1 procent från 2014 och priserna skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

– Det är väldigt märkligt att det får skilja så här mycket mellan olika kommuner. Alla boende i kommunen får betala priset och hyresgästerna gör det i form av högre hyror, säger Petra Lundh, enhetschef bostadspolitik och kommunikation, Hyresgästföreningen.

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Hylte              5 650 kronor/år
Kungsbacka  4 157 kronor/år
Laholm          4 057 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Halmstad       2 320 kronor/år
Varberg          3 215 kronor/år
Falkenberg     3 625 kronor/år

Fakta om rapporten:
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

Presskontakter:
Petra Lundh, Hyresgästföreningen Norra Skåne, 070-630 74 60
Kjell Berndtsson, representant för Nils Holgerssongruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen, 070-556 02 58

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Boende i Hylte betalar 3 330 kronor mer per år för sitt vatten än vad boende i Halmstad gör. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som jämför taxor och avgifter i landets kommuner. I Halland har kostnaderna för vatten och avlopp ökat med 2,1 procent från 2014 och priserna skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Dyrt vatten för Perstorpsborna

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 09:00 CEST

Boende i Perstorp betalar 2 363 kronor mer per år för sitt vatten än vad boende i Lund gör. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som jämför taxor och avgifter i landets kommuner. I Skåne har kostnaderna för vatten och avlopp ökat med 1,6 procent från 2014 och priserna skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

– Höga taxor och avgifter driver upp boendekostnaderna. För hyresgästernas del innebär det högre hyror där skillnaderna mellan kommunerna är alldeles för stora, säger Petra Lundh, enhetschef bostadspolitik och kommunikation, Hyresgästföreningen.


Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet


Svalöv              5 420 kronor/år
Östra Göinge   5 193 kronor/år
Perstorp           4 833 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet

Lund                 2 470 kronor/år
Malmö              2 552 kronor/år
Kristianstad      2 558 kronor/år

Fakta om rapporten:
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

Presskontakter:
Petra Lundh, Hyresgästföreningen Norra Skåne, 070-630 74 60
Anneli Philipson, Hyresgästföreningen Södra Skåne, 070-471 43 08
Kjell Berndtsson, representant för Nils Holgerssongruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN Gruppen, 070-556 02 58

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Boende i Perstorp betalar 2 363 kronor mer per år för sitt vatten än vad boende i Lund gör. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som jämför taxor och avgifter i landets kommuner. I Skåne har kostnaderna för vatten och avlopp ökat med 1,6 procent från 2014 och priserna skiljer sig kraftigt åt mellan kommunerna.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen lämnar över 2000 namnunderskrifter till Carl Fredrik Graf

Pressmeddelanden   •   2015-06-04 10:05 CEST

Imorgon kl. 10 lämnar Hyresgästföreningen över Halmstadbornas protest mot Halmstads kommuns värdeöverföring från HFAB. Överlämningen sker till kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) i Rådhusets entré.

– Vi tycker det är viktigt att Carl Fredrik Graf får ta del av Halmstadbornas stora engagemang i denna fråga. De tycker att det är orimligt att kommunen tar så mycket pengar från HFAB när det är ett sådant tryck på bostadsmarknaden i Halmstad, säger Urban Braatz, förtroendevald i Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm.

Hyresgästföreningen startade i mitten av mars i år en namninsamling mot Halmstads kommuns vinstuttag på 57,8 miljoner kronor ur HFAB. Ett vinstuttag som motsvarar 11 års hyreshöjningar. Detta motsvarar 5 807 kronor per lägenhet och år som försvinner in i kommunens kassa.

– Nu hoppas vi att Halmstads kommun omprövar sitt beslut så att pengarna stannar kvar i HFAB och används till underhåll och till att bygga nytt, fortsätter Urban Braatz. Det tror vi gynnar både dagens och morgondagens hyresgäster i Halmstad.

Hyresgästföreningen har ett möte inbokat med Carl Fredrik Graf i slutet på juni då frågan kommer att diskuteras vidare.

För ytterligare information kontakta:
Urban Braatz, förtroendevald i Hyresgästföreningen Halmstad-Laholm, 070-453 56 92.
Petra Lundh, bostadspolitisk samordnare, 010- 459 17 29, 0706-30 74 60.

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Imorgon kl. 10 lämnar Hyresgästföreningen över Halmstadbornas protest mot Halmstads kommuns värdeöverföring från HFAB. Överlämningen sker till kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (M) i Rådhusets entré.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen undersöker underhåll och förvaltning i Klippan

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 11:00 CEST

Onsdagen den 27 maj inleder Hyresgästföreningen ett arbete med att undersöka underhållet och fastighetsförvaltningen på Allégatan 6-8, Thorsgatan 3 och Åbygatan 11, 13 och 15 i Klippan.

– Vi har fått starka signaler från de boende att de är missnöjda med sin boendesituation. Det gäller allt från trasiga spisar till mögelangrepp i lägenheterna. Förhoppningsvis finns det inga allvarliga problem men vi tar hyresgästernas signaler på största allvar och har därför beslutat att genomföra en RIBB, säger David Hörgerud, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En koncentrerad insats kommer att göras på adresserna som innebär att personal från Hyresgästföreningen besöker ett antal lägenheter som enligt hyresgästerna är belastade med problem. Det finns i dagsläget ingen förhandlingsordning mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägaren men en dialog är inledd för att upprätta en sådan.

För ytterligare information kontakta:
David Hörgerud, förhandlare, 010 - 459 17 49, 0702-29 13 87

--------------------------------------------------------------------------------------

Vad är RIBB?
RIBB står för ”rättslig inventering i befintlig bebyggelse” och innebär att vi söker upp medlemmar i ett särskilt område, kartlägger problem och företräder medlemmar. En RIBB utförs efter att vi hört talas om att en viss fastighet eller område har brister i underhåll och fastighetsförvaltning.

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Onsdagen den 27 maj inleder Hyresgästföreningen ett arbete med att undersöka underhållet och fastighetsförvaltningen på Allégatan 6-8, Thorsgatan 3 och Åbygatan 11, 13 och 15 i Klippan.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen undersöker underhåll och förvaltning i Klippan

Pressmeddelanden   •   2015-05-25 08:30 CEST

Onsdagen den 27 maj inleder Hyresgästföreningen ett arbete med att undersöka underhållet och fastighetsförvaltningen på Allégatan 6-8, Thorsgatan 3 och Åbygatan 11, 13 och 15 i Klippan.

– Vi har fått starka signaler från de boende att de är missnöjda med sin boendesituation. Det gäller allt från trasiga spisar till mögelangrepp i lägenheterna. Förhoppningsvis finns det inga allvarliga problem men vi tar hyresgästernas signaler på största allvar och har därför beslutat att genomföra en RIBB, säger David Hörgerud, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En koncentrerad insats kommer att göras på adresserna som innebär att personal från Hyresgästföreningen besöker ett antal lägenheter som enligt hyresgästerna är belastade med problem. Det finns i dagsläget ingen förhandlingsordning mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägaren men en dialog är inledd för att upprätta en sådan.

För ytterligare information kontakta:
David Hörgerud, förhandlare, 010 - 459 17 49, 0702-29 13 87

--------------------------------------------------------------------------------------

Vad är RIBB?
RIBB står för ”rättslig inventering i befintlig bebyggelse” och innebär att vi söker upp medlemmar i ett särskilt område, kartlägger problem och företräder medlemmar. En RIBB utförs efter att vi hört talas om att en viss fastighet eller område har brister i underhåll och fastighetsförvaltning.

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Onsdagen den 27 maj inleder Hyresgästföreningen ett arbete med att undersöka underhållet och fastighetsförvaltningen på Allégatan 6-8, Thorsgatan 3 och Åbygatan 11, 13 och 15 i Klippan.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyrorna i Bjuvsbostäder AB höjs med 1,6 %

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 11:00 CEST

– Från företagets ursprungliga yrkande på 4,65 procent har vi fått ner höjningen till en mycket mer rimlig nivå för hyresgästerna. Med tanke på de segdragna förhandlingarna är vi trots allt relativt nöjda med resultatet, säger Hyresgästföreningens förhandlare Peter Olsén.

För ytterligare information kontakta:
Peter Olsén, förhandlare, 070-630 73 67, 042-19 81 37
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 042-19 81 21

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Bjuvsbostäder AB. Efter medling från Hyresmarknadskommittén har parterna enats om att hyrorna höjs med 1,6 procent från den 1 juni 2015.

Läs vidare »
Kyflgfmnvvjyxypw4xop

Kan man bo här? Hyresgästföreningen uppmärksammar bostadsfrågan i Halmstad

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 10:00 CEST

Under helgen kommer du att kunna se en orange dörr utplacerad på Stora torg i Halmstad. Det är Hyresgästföreningen som vill uppmärksamma Halmstads politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling.

Kyflgfmnvvjyxypw4xop

Kan man bo här? Hyresgästföreningen uppmärksammar bostadsfrågan i Kristianstad

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 09:00 CEST

Under helgen kommer du att kunna se en orange dörr utanför Galleria Boulevard i Kristianstad. Det är Hyresgästföreningen som vill uppmärksamma Kristianstads politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • Presskontakt
 • unmaierihma.hokkvovttvplobpyerg@hyrfresgcuastfkmhnxqzkorjwenswinnwgetxkpcqn.se
 • 010-459 17 42
 • 070-671 55 81
Jag hjälper dig att komma till rätt person inom Hyresgästföreningen norra Skåne. Bild: Stefan Wulff

 • Presskontakt
 • Enhetschef, bostadspolitik och kommunikation
 • Bostadspolitik, kommunikation och opinionsbildning
 • bjagpetrptwipgmupciga.ovltlugvndekh@hyrekrrnsgasllyktforeningen.eise
 • 010-4591729
 • 0706-30 74 60
Bild: Stefan Wulff

Om Hyresgästföreningen region norra Skåne

Vi arbetar för hyresgästerna i norra Skåne och södra Halland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. I region norra Skåne har vi 43 000 medlemmar i 24 kommuner; 20 i Skåne och 4 i södra Halland. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Vi ska vara den folkrörelse som garanterar alla hyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. Regionordförande heter Rigmor Wilderoth.

Adress

 • Hyresgästföreningen region norra Skåne
 • Box 2139
 • 250 02 Helsingborg
 • Vår hemsida

Länkar