Xgamsxsxi7o30kmyp8wu

Ställ frågor till Hyresgästföreningen på Campus Helsingborg

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 10:00 CEST

Hyresgästföreningen vill bidra till att studenter har en bra boendestandard. Därför finns vi på Campus Helsingborg på onsdag för att svara på frågor.

Media-no-image

Hässlehem vill höja hyrorna med 1,5 procent

Pressmeddelanden   •   2014-10-17 11:00 CEST

Hässlehem har begärt förhandling om hyrorna för 2015. Företaget begär en höjning på i genomsnitt 1,5 procent.

Hässlehem är det andra allmännyttiga bostadsbolaget i region norra Skåne som begär förhandling. Förhandlingen med Hyresgästföreningen kommer att genomföras under de närmaste veckorna.

– Nu kommer vi att noga gå igenom underlaget vi har fått från företaget, säger Hyresgästföreningens förhandlare Emma Bülow.

Den 1 januari 2014 höjdes hyrorna med i genomsnitt 1,77 procent.

–  Yrkandet ligger under uppgörelsen vi tecknade förra året och det bekräftar bilden vi har att vi kommer få lägre höjningar i år. Detta är rimligt med tanke på de låga räntorna och den låga inflationen.

Hässlehem har 1 911 lägenheter.

För ytterligare information kontakta:
Emma Bülow, förhandlare, 042-19 81 41
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 042-19 81 21


Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Hässlehem har begärt förhandling om hyrorna för 2015. Företaget begär en höjning på i genomsnitt 1,5 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

KKB i Kävlinge vill höja hyrorna med 1,12 %

Pressmeddelanden   •   2014-10-15 11:00 CEST

KKB, Kävlinge Kommunala Bostadsbolag, har begärt förhandling om hyrorna för 2015. Företaget begär en höjning på i genomsnitt 1,12 procent eller 11,07 kronor per kvadratmeter.

KKB är det första allmännyttiga företaget i region norra Skåne som begär förhandling. Förhandlingen kommer att genomföras under de närmaste veckorna.

– Vi kommer nu att titta närmare på det underlag som vi har fått från företaget, säger Hyresgästföreningens förhandlare Peter Olsén.

Den 1 januari 2014 höjdes hyrorna med i genomsnitt 1,68 procent.

– Vi kan konstatera att yrkandet ligger betydligt under uppgörelsen föregående år. Detta är också rimligt med tanke på de låga räntorna och den låga inflationen. Vi ser detta som en värdemätare på att uppgörelserna i år bör hamna på märkbart lägre nivåer än 2013, säger Peter Olsén.

För ytterligare information kontakta:
Peter Olsén, förhandlare, 042-19 81 37
Evalena Agertoft, förhandlingschef, 042-19 81 21


Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

KKB, Kävlinge Kommunala Bostadsbolag, har begärt förhandling om hyrorna för 2015. Företaget begär en höjning på i genomsnitt 1,12 procent eller 11,07 kronor per kvadratmeter.

Läs vidare »
Media-no-image

Nils Holgersson-rapporten: Vattnet i Hylte dyrast i Halland

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 09:00 CEST


Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med 1,3 procent i Halland. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Vatten och avlopp kostar 3100 kronor mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Hylte jämfört med Halmstad.

– Det är inte rimligt att Hylteborna ska betala mer än dubbelt så mycket som Halmstadsborna för samma sak, säger Petra Lundh, samordnare Hyresgästföreningen.

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Hylte  5 413 kronor/år
Kungsbacka  4 157 kronor/år
Laholm  3 868 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Halmstad  2 313 kronor/år
Varberg  3 166 kronor/år
Falkenberg  3 625 kronor/år

Fakta om rapporten:
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:
Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58
Petra Lundh, samordnare Hyresgästföreningen, 070-630 74 60

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med 1,3 procent i Halland. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Vatten och avlopp kostar 3100 kronor mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Hylte jämfört med Halmstad.

Läs vidare »
Media-no-image

Nils Holgersson-rapporten: Perstorp tredje dyrast vattenpris i Skåne

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 09:00 CEST

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med 2,3 procent i Skåne. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Vatten och avlopp kostar 2213 kr mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Perstorp jämfört med Kristianstad.

– Det är orimligt att det ska vara så stora skillnader i pris mellan kommunerna när det är samma sak konsumenterna får. Vi kommer att följa upp detta med politikerna, säger Rolf Malmberg, ordförande Hyresgästföreningen Nordvästskåne.  

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Svalöv  5 189 kronor/år
Östra Göinge  5 082 kronor/år
Perstorp  4 771 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Lund  2 388 kronor/år
Malmö  2 552 kronor/år
Kristianstad  2 558 kronor/år

Fakta om rapporten:
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:
Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58
Petra Lundh, samordnare Hyresgästföreningen, 070-630 74 60
Rolf Malmberg, ordförande Hyresgästföreningen Nordvästskåne, 072- 211 12 04  


Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med 2,3 procent i Skåne. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Vatten och avlopp kostar 2213 kr mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Perstorp jämfört med Kristianstad.

Läs vidare »
Media-no-image

Nils Holgersson-rapporten: Östra Göinge andra dyrast vattenpris i Skåne

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 09:00 CEST

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med 2,3 procent i Skåne. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Vatten och avlopp kostar 2524 kr mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Östra Göinge jämfört med Kristianstad.

– Det är inte rimligt att det ska behöva vara så stora prisskillnader mellan kommunerna när det är samma sak konsumenterna får. Vi kommer att följa upp detta med politikerna, säger Carl-Johan Dahlgren, ordförande Hyresgästföreningen Östra Göinge-Osby.

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Svalöv  5 189 kronor/år
Östra Göinge  5 082 kronor/år
Perstorp  4 771 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Lund  2 388 kronor/år
Malmö  2 552 kronor/år
Kristianstad  2 558 kronor/år

Fakta om rapporten:
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:
Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58
Petra Lundh, samordnare Hyresgästföreningen, 070-630 74 60
Carl-Johan Dahlgren, ordförande Hyresgästföreningen Östra Göinge, 070-489 35 85  


Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med 2,3 procent i Skåne. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Vatten och avlopp kostar 2524 kr mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Östra Göinge jämfört med Kristianstad.

Läs vidare »
Media-no-image

Nils Holgersson-rapporten: Vattnet i Svalöv dyrast i Skåne

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 09:00 CEST

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med 2,3 procent i Skåne. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Vatten och avlopp kostar 2631 kr mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Svalöv jämfört med Kristianstad.

– Det är orimligt att det skiljer så mycket i pris från en kommun till en annan, säger Petra Lundh, samordnare Hyresgästföreningen.

Kommuner med högst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Svalöv  5 189 kronor/år
Östra Göinge  5 082 kronor/år
Perstorp  4 771 kronor/år

Kommuner med lägst kostnad för en vanlig trerumslägenhet
Lund  2 388 kronor/år
Malmö  2 552 kronor/år
Kristianstad  2 558 kronor/år

Fakta om rapporten:
I Nils Holgersson-rapporten ”flyttas” en flerbostadsfastighet genom landet och kostnaderna för el och fjärrvärme, sophämtning, vatten och avlopp jämförs. Årets resultat presenteras i omgångar.

Organisationerna bakom rapporten:
Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. EKAN-gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet. Prisjämförelser mellan kommuner samt mellan leverantörer finns på www.nilsholgersson.nu

För mer information, kontakta:
Kjell Berndtsson, ordförande i Nils Holgersson-gruppen, 070-350 05 10
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58
Petra Lundh, samordnare Hyresgästföreningen norra Skåne, 070-630 74 60
Christer Nilsson, Hyresgästföreningen Landskrona, 073-020 02 73


Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Kostnaderna för vatten och avlopp har höjts med 2,3 procent i Skåne. Men skillnaden mellan länets kommuner är stora. Vatten och avlopp kostar 2631 kr mer per år i en vanlig trerumslägenhet i Svalöv jämfört med Kristianstad.

Läs vidare »
Fbaszjwxtjmr1ihz6qxg

Politiker tackas för alla bra förslag, frukostutdelning i sex städer

Pressmeddelanden   •   2014-09-11 09:00 CEST

Fredagen den 12 september delas frukostpåsar med bostadspolitiskt budskap ut i norra Skåne och södra Halland. Det är Hyresgästföreningen som tackar politikerna i respektive kommun för de förslag som presenterats på hur partierna ska få bukt med bostadsbristen.

Media-no-image

Hyresgästföreningen uppmanar fastighetsägare i Halmstad att hjälpa översvämningsdrabbade

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 08:30 CEST

Hyresgästföreningen uppmanar alla fastighetsägare i Halmstad att anmäla eventuella lediga lägenheter till försäkringsbolagen som är skyldiga att erbjuda tillfälligt boende till de drabbade.

Flera av de drabbade hyresgästerna i Getinge saknar i dagsläget någonstans att bo. Den stora bostadsbristen i Halmstad och långa kötider för en lägenhet gör det ännu svårare för de
drabbade att hitta boende. HFAB, som äger fastigheterna, har i dagsläget inte många lägenheter att erbjuda de drabbade.

– Vi vill därför uppmana alla fastighetsägare i Halmstad att anmäla sina lediga lägenheter till försäkringsbolagen. Det finns flera barnfamiljer som söker nytt boende och som mår väldigt dåligt
av översvämningarna, säger Helena Rasmusson, teamledare på Hyresgästföreningen
i Halmstad.

Hyresgästföreningen har också i ett e-postutskick uppmanat sina medlemmar att tipsa försäkringsbolagen om boende.

För ytterligare information kontakta:
Helena Rasmusson, teamledare, Hyresgästföreningen, 076-79 80 901, 042-19 81 27


Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Hyresgästföreningen uppmanar alla fastighetsägare i Halmstad att anmäla eventuella lediga lägenheter till försäkringsbolagen som är skyldiga att erbjuda tillfälligt boende till de drabbade.

Läs vidare »
Media-no-image

Hyresgästföreningen flyttar in under Framtidsveckan

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 09:00 CEST

Fredagen den 29 augusti finns Hyresgästföreningens flyttbara lägenhet i Kristianstad för att diskutera ungas bostadssituation med Pierre Månsson, kommunstyrelsens ordförande och Henrik Strand, ABK.

Plats: Östra Storgatan 27 i Kristianstad, utanför Regionmuséet.
Dagens program: Kl 11–12 och kl 15.30–16.30 kan allmänheten ställa frågor till och lyssna på:

 • Pierre Månsson, kommunstyrelsens ordförande

 • Henrik Strand, ABK

 • Petra Lundh, samordnare Hyresgästföreningen

Kl 12–15 finns möjlighet att gå in i lägenheten.

Hyresgästföreningens målsättning i Kristianstad är: fler hyreslägenheter, håll taxor och avgifter på en låg nivå, ökat inflytande över den gemensamma boendemiljön och ökad tillväxt och utveckling.

I våras besökte den flyttbara lägenheten Österäng. Lokala politiker bjöds in för att diskutera bostadsbristen i den 15 kvadratmeter stora lägenheten som är en inredd container.

För ytterligare information kontakta:
Helena Rasmusson, teamledare, Hyresgästföreningen, 076-79 80 901, 042-19 81 53


Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.

Fredagen den 29 augusti finns Hyresgästföreningens flyttbara lägenhet i Kristianstad för att diskutera ungas bostadssituation med Pierre Månsson, kommunstyrelsens ordförande och Henrik Strand, ABK.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Information, press/PR, marknadsföring, allmänna övergripande frågor
 • akcjasa.ivjfcullwqborntw@hyrkyyfybesqzgaymvlstoeforeningfjenwmicah.sede
 • 040-17 43 46
 • 070-471 43 06

Jag hjälper dig att komma till rätt person inom Hyresgästföreningen norra Skåne. Bild: Stefan Wulff

 • Presskontakt
 • Regionordförande
 • Ordförande i regionstyrelsen, region norra Skåne
 • rigmfwwkordxpd.wilsdderoihaqkrmkth@gmail.com
 • 035-10 05 16
 • 070-827 99 91
Hyresgästföreningen har över 700 förtroendevalda, aktiva medlemmar i region norra Skåne. I... Visa mer

 • Presskontakt
 • Regionchef
 • Chef för tjänstemannaorganisationen, Hyresgästföreningen region norra Skåne
 • jan-olof.sanden@hyresgastforeningen.se
 • 042-19 81 01
 • 070-692 65 64
Hyresgästföreningen har ett fyrtiotal anställda tjänstemän med kontor i Helsingborg. Personalen... Visa mer

 • Presskontakt
 • Förhandlingschef
 • Chef för förhandling och juridik i region norra Skåne
 • evalena.webkagyfyxzuzderbvtoslftiziafq@hyresgastfobivfreningen.se
 • 042-19 81 21
 • 0705-78 65 88
Bild: Stefan Wulff

Om Hyresgästföreningen region norra Skåne

Vi arbetar för hyresgästerna i norra Skåne och södra Halland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. I region norra Skåne har vi 43 000 medlemmar i 24 kommuner; 20 i Skåne och 4 i södra Halland. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Vi ska vara den folkrörelse som garanterar alla hyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. Regionordförande heter Rigmor Wilderoth.

Adress

 • Hyresgästföreningen region norra Skåne
 • Box 2139
 • 250 02 Helsingborg
 • Vår hemsida

Länkar