Skip to main content

Knappt 1 000 bostäder har byggts i Skåne under årets första halva

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2012 10:00 CET

Varje år behöver det byggas 5 000 bostäder i Skåne, men så mycket har det inte byggts på länge. Detta visar rapporten ”Bostadsbristens landskap – kalla fakta om folk och hus i Skåne” som Hyresgästföreningen släpper idag.

– Bostadsbristen får stora konsekvenser för hela Skåne. Människor som behöver flytta kan inte göra det, företag får rekryteringsproblem och tillväxten hålls tillbaka, säger Petra Lundh, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Störst brist är det på hyresrätter som har minskat i antal i de stora städerna efter många år av ombildningar till bostadsrätter. Den uppdelade bostadsmarknaden syns också tydligt i rapporten. Vart tredje barn i hyresrätt lever i hushåll som har inkomster under riksnormen för försörjningsstöd.

Rapporten visar också på stora beskattningsskillnader som bidrar till att det byggs för få hyresrätter. Fastighetsskatt, ränteavdrag, slopade investeringsstöd och ROT-avdrag är stora delar av detta och bidrar till att permanenta den skånska bostadsbristen.

– Hade hyrorna ökat i samma takt som KPI hade man betalat 2 800 kronor per månad för en trea i stället för dagens 6 000 kronor. En stor bidragande orsak till detta är den hårda beskattningen av hyresrätter, säger Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare på Hyresgästföreningen region södra Skåne.

Om rapporten
Rapporten handlar om bostadsmarknaden i Skåne och de 33 skånska kommunerna. Den har gjorts av Alm & Wennermark AB, på uppdrag av Hyresgästföreningen och bygger på offentlig statistik. Rapporten bifogas i pdf.

För ytterligare information kontakta:
Anneli Philipson, bostadspolitisk utredare, tel 040-17 43 48
Petra Lundh, bostadspolitisk utredare, tel 042-19 81 44

Hyresgästföreningen region norra Skåne förhandlar hyrorna för i princip alla hyresgäster i regionen och erbjuder även juridisk service till våra cirka 43 000 medlemmar. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en bra bostad till rimlig kostnad. Regionen omfattar 24 kommuner i norra Skåne och södra Halland.