Skip to main content

Barbros blogg: Ärendeförteckning regeringssammanträde 2012-04-12

Blogginlägg   •   Apr 12, 2012 09:12 CEST

Idag är det torsdag och regeringssammanträde. På ärendelistan hittar man:

Kommittédirektiv

Översyn av be skattningen av hyresrätter och vissa andra boendeformer

Fi2012/

Föredragande:

statsrådet Borg

Vad föredragande Borg har med i direktivet är ån så länge skrivet i stjärnorna. Men en sak kan man ändå glädja sig åt. Regeringen erkänner nu att det finns en obalans i beskattningen. Gott så. Huruvida denna obalans kommer att åtgärdas fullt ut och om regeringen lyssnat på SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen får vi veta idag på ett regeringssammanträde nära dig.