Skip to main content

Barbros blogg: Ärendeförteckning regeringssammanträde 2012-04-12

Blogginlägg   •  Apr 12, 2012 09:12 CEST

Idag är det torsdag och regeringssammanträde. På ärendelistan hittar man:

Kommittédirektiv

Översyn av be skattningen av hyresrätter och vissa andra boendeformer

Fi2012/

Föredragande:

statsrådet Borg

Vad föredragande Borg har med i direktivet är ån så länge skrivet i stjärnorna. Men en sak kan man ändå glädja sig åt. Regeringen erkänner nu att det finns en obalans i beskattningen. Gott så. Huruvida denna obalans kommer att åtgärdas fullt ut och om regeringen lyssnat på SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen får vi veta idag på ett regeringssammanträde nära dig.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.