Skip to main content

Barbros blogg: Affärsmässighet i varierande tappning

Blogginlägg   •   Nov 19, 2010 08:47 CET

Det var en gång fem kommunala bostadsbolag.

Ett heter HFAB och ligger i Halmstad, ett heter KFAB och ligger i Kungsör, ett heter ÖBO och ligger i Örebro, ett heter Byggebo och ligger i Oskarshamn och ett heter Svenska Bostäder och ligger i Stockholm.

De ägs alla av sin kommun, de bygger hus åt invånarna i kommunen och de ska förhandla med Hyresgästföreningen om hur mycket det ska kosta att bo hos dem. Det finns en lag som säger hur de ska göra och en lag som beskriver bolagens villkor. Den lagen är helt ny, den har inte ens trätt i kraft än.

Där står att bolagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer, erbjuda hyresgästerna inflytande, främja bostadsförsörjningen, inte dela ut vinsten hur som helst och framförallt ska de vara allmännyttiga. Inte ett enda ord går det att hitta om egennytta.

HFAB har studerat lagen och nu anställer de 100 unga hyresgäster under sommarlovet.
- Att ha ett jobb är ett sätt att bygga välfärd och tryggheten i våra bostadsområden, något som är väldigt viktigt för oss och ligger i helt linje i samtalet med våra hyresgäster, säger Terje Johansson, vd, Halmstads Fastighets AB.

- Den nya lagstiftningen ger hyresgästerna rätt till boendeinflytande och vi tycker att åtgärden är ett bra exempel där det kommunala bostadsbolaget i Halmstad lyssnat på våra önskemål, säger Rigmor Wilderoth, ordförande i Hyresgästföreningen region Norra Skåne.

KFAB i Kungsör funderar inte i de banorna. Kanske har de ännu inte hittat paragrafen om inflytande och samhällsansvar. De vill ha avkastning på pengarna och vill istället bygga välfärd och trygghet genom hyreshöjningar. Så nu har de krävt 5,4 procent i höjning och det skyller de den nya lagen för.

I Örebro gäller samma lag som i Kungsör. Där säger den moderate ordförande att vinstkravet ska ligga kvar på samma nivå som förra året. Det är inget konstigt med det i och med att ÖBO är allmännyttigt så har vi också ett samhällsansvar att beakta, säger Inger Högström-Westerling (M).
Staffan Werme, folkpartist i Örebro, fyller på med att hyresgästerna inte behöver oroa sig, man behöver inte alls höja hyrorna för att det kommit en ny lag.

Och då har de hamnat på samma linje som regeringen.

För så här skriver den:

”De kommunala bostadsföretagen har under lång tid varit tvungna att iaktta ett affärsmässigt förhållningssätt, eftersom dessa företag inte längre får några särskilda statliga subventioner eller fördelaktiga villkor."

I Oskarshamn är de redan klara med förhandlingarna. I Byggebo höjs hyrorna mellan 1-1,4 procent. Men så kommer det stora starka bolaget Svenska Bostäder i Stockholm och säger att det kan hända att vi inte har några lån och är rika som troll men affärsmässiga har vi absolut inte varit. Regeringen får säga vad de vill om den saken.

De kanske har varit affärsmässiga i Örebro men i Stockholm har vi inte agerat affärsmässigt.

Nu måste hyrorna höjas med 4,3 procent, menar de, för ingen kan väl tro att vi tjänat alla miljarder för att vi varit affärsmässiga?

Kollar man på Svenska Bostäders hemsida så står följande att läsa.

”Vår affärsidé
Svenska Bostäder ska ha ett varierat och attraktivt fastighetsbestånd för uthyrning till boende och verksamheter i Stockholm. På ett engagerat och affärsmässigt sätt skapar vi individuella och trygga lösningar för långsiktiga kundrelationer.”

Inte skapar man väl långsiktiga kundrelationer genom att hota med hyreshöjningar hela tiden. Det kommer bland annat att finnas kunder som man inte kan ha någon kundrelation till för de har varit tvungna att flytta.

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen