Skip to main content

Barbros blogg: Folksamling på andra sidan sundet - och lite om Jönköping

Blogginlägg   •   Nov 03, 2010 10:18 CET

Det kom en hel massa folk till Köpenhamn igår. Byggare från både Danmark och Sverige bänkade sig i Exportrådets lokaler. Lite fascinerande är det att en tävling om att få bygga 150 hyresrätter i Halmstad lockar storpublik från både Sverige och Danmark till andra sidan sundet. Lyssna på inslag i Hallandsekot här.

En förklaring är givetvis att byggandet i Köpenhamn störtdök efter finanskrisen och det har inte skett någon återhämtning varför jobb i Halmstad är eftertraktansvärt. Ett annat skäl, och ett mycket viktigt skäl, är att lägenheterna i Halmstad faktiskt ska byggas och att det kommer att finnas en på förhand given produktionskostnad.
Hyrorna riskerar därför inte att sticka iväg på det sätt som är vanligt i nyproduktion.

Så till något helt annat, nästan i alla fall.

I Jönköpingsposten kunde man häromdagen läsa att kommunstyrelsens ordförande Acko Ankarberg Johansson (KD) anser att hyresgästerna ska betala förlusterna som biogasverksamheten och flygplatsverksamheten gör (finns tyvärr ej på nätet). Fast i början av artikeln tycker hon att det är principiellt fel att använda hyrorna till annan verksamhet. Där säger hon att det vore fel om hyresgästerna i Vätterhem betalar för vård, skola och omsorg, man vill inte driva upp hyrorna i Jönköping genom att tvinga fram stora vinster som kan användas till allehanda kommunal verksamhet.

En bra och korrekt ståndpunkt på alla sätt och vis.

Men i slutet av artikeln tycker hon att om det nu blir en vinst så kan gott kunderna i Jönköpings Energi och Vätterhem vara med och täcka underskott i andra kommunala bolag såsom exempelvis flygplatsen.

Tyvärr är samma åsikt förhärskande även i Halmstad kommun som också har en olönsam flygplats.

Men den kommunala lyckan över att ha hittat hyrespengar till olönsam verksamhet kan bli kortvarig. Den 2011-01-01 får vi en ny lag som reglerar villkoren för de kommunala bolagen. Där finns en regel som begränsar värdeöverföringarna. Det finns flera skäl till det. Ett kan man läsa om på sid 53 i Prop. 2009/10:185:

"Förslaget omfattar all värdeöverföring och är föranledd av behovet att klargöra skillnaderna mellan kommunens egen verksamhet och skapa konkurrensneutrala villkor mellan det kommunala bostadsbolaget och andra aktörer".
Det är mening att pengarna ska stanna i bolagen och göra nytta för hyresgästerna och husen. Och inte vara en finansieringskälla för annan kommunal verksamhet. Det finns dessutom andra regelsystem som ska förhindra kommunerna att subventionera verksamheter på en konkurrensutsatt marknad."

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen