Skip to main content

Barbros blogg: Men vart ska ni då ta vägen?

Blogginlägg   •   Nov 23, 2011 08:25 CET

Det var en gång en minister som träffade två damer från Lidingö. Damerna var tvungna att lämna sina hem på grund av kraftiga hyreshöjningar i samband med ombyggnad.

Ministern, Mats Odell, tittade på damerna som inte längre klarade hyran och utbrast: ”Men vart ska ni då ta vägen?”

Det undrade de också. Det var därför de var där.

Det är Mats Odell och hans kollegor i riksdagen som avgör vilket inflytande hyresgästerna ska ha i samband med att deras hem renoveras.

Hyresgästerna ska ha inflytande. Det finns en lag om det. Men den är bara på låtsas. Det är fastighetsägarnas vilja som är lag.

När Lars-Erik Lövdén var minister krävde vi att inflytandet skulle stärkas. Lövdén föreslog i proposition 2001/02:41,Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor.

”Enligt förslaget skall hyresgästernas inflytande över förbättrings- och ändringsåtgärder stärkas genom en bestämmelse om att hyresnämnden, vid prövningen av om det är oskäligt mot hyresgästen att en åtgärd genomförs, skall väga hyresvärdens intresse av att åtgärden genomförs mot de skilda intressen som hyresgäster i allmänhet kan antas ha av att åtgärden inte vidtas.”
Denna vägning av olika intressen har alltid utfallit till fastighetsägarens fördel.

Vi uppvaktade Mona Sahlin och krävde att hyresgästernas intressen borde väga mer.

Hon tillsatte en utredning om förstärkt hyresgästinflytande. Den lade Mats Odell ner. Damerna från Lidingö och deras berättelse vägde lätt i hans bedömning.

Vi begärde att det skulle införas en skyddsregel för hyresgästerna så att de skulle kunna bo kvar när hyreskraven drog iväg till uppåt 60 procent. Men det tyckte inte Reinfeldt och hans ministrar.

Stefan Attefall är den senaste i raden av ministrar som skulle kunna öka inflytandet och minska flyttandet av hyresgäster som inte har råd att bo kvar.

Han har lovat titta på saken. Han behöver sannolikt titthål och spanarhjälp.

Hyresgästföreningen har därför uppdragit till IBF (Institutet för bostad och urban-forskning vid Uppsala universitet) att kolla hur det står till med inflytandet. Det står illa till. Här kan ni läsa en debattartikel i DN om det. Och här finns rapporten i sin helhet.

Om detta ska vi fortsätta diskutera. Imorgon är det frukostseminarium på Kulturhuset kl 08.15-09.00 (frukost serverar från kl 08.00) Gustav Fridolin medverkar liksom jag och Joakim Larsson. Rapporten från IBF redovisas också. Se mer här.

Anmäl dig till maud.sundin@hyresgastforeningen.se så får du både macka och kunskap.