Skip to main content

Barbros blogg: Miljardregn bör gå även till hyresgästerna

Blogginlägg   •   Apr 01, 2012 15:02 CEST

Så här skriver vi i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag:

Regeringen ska tillsätta en utredning om skatter på bostäder. Det är välkommet. Det finns en hyrskatt på hyresrätter som bostadsrätt och villa har sluppit. Det är viktigt att regeringen kopplar ihop bostadspolitik med jobb- och utbildningspolitik för att stärka möjligheten till fortsatt tillväxt.

För att få en bild av hur skatterna på bostäder ser ut har vi låtit Rådhusgruppen undersöka frågan.

Deras rapport visar att regeringen de senaste fem åren har genomfört flera skatteförändringar för dem som äger sina bostäder: Skattelättnader för villaboende uppgår till 31,2 miljarder kronor, sänkt fastighetsskatt till 17,1 miljarder, rotavdrag på 8,2 miljarder och ränteavdrag på 5,9 miljarder. Det motsvarar skattelättnader på 16000 kronor för varje villaägare.

Motsvarande skattelättnader för bostadsrättsinnehavare är 4,9 miljarder. Då står rot för 1,8 miljarder och ränteavdrag för 3,1 miljarder.

Hur många miljarder har gått till hyresgästerna? Inga. Vi har presenterat en skatterapport med Fastighetsägarna och Sabo. Den visar att en nybyggd hyresrätt är 2000 kronor dyrare att bo i per månad än andra boendeformer. Tre miljoner hyresgäster betalar en extra hyrskatt som övriga slipper.

Nu bör även hyresgästerna få ta del av regeringens miljardregn över villor och bostadsrätter. Regeringens skatteutredning måste slopa hyrskatten så att alla behandlas lika oavsett boendeform. Utredningen får inte bara handla om kronor och ören. Bostadsfrågan måste kopplas till andra politikområden. Först då kan bostadspolitikens potential utnyttjas maximalt.

Bostadsbristen tvingar unga att tacka nej till utbildningsplaster och företagare larmar om att de får svårare att rekrytera personal. Forskning visar att det är viktigt för en fungerande arbetsmarknad att det går att få tag på en hyresrätt med relativt kort varsel. Bostadsbristen hämmar tillväxten. Det måste skapas förutsättningar för att bygga fler hyresrätter.

Regeringen har en del att göra. De kan börja med våra skatteförslag:

1. Investeringsstimulans för nybyggnad av hyresrätter.

2. Rotavdrag till hyresrätter.

3. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter.

4. Slopad fastighetsskatt för hyresrätter.

5. Skattefria underhållsfonder.

6. Stöd till bostadsföretag på vikande marknader.

Kostnaden beräknas uppgå till cirka 10 miljarder kronor per år. Det motsvarar en fjärdedel av de skattestimulanser och bidrag som i dag går till villaboendet.

För den kostnaden får vi likvärdiga skattevillkor mellan bostadsformerna, ett kraftfullt bidrag till en bättre bostadsförsörjning och en satsning på tillväxtskapande åtgärder. Det kan väl inte ens en finansminister tacka nej till?

BARBRO ENGMAN

förbundsordförande, Hyresgästföreningen

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/miljardregn-bor-ga-aven-till-hyresgasterna_6968103.svd