Skip to main content

Barbros blogg: Money, money, money, must be funny in the rich man´s world

Blogginlägg   •   Nov 17, 2010 08:56 CET

Lång blogg i tre delar

1. Fest i karusellerna
2. Wallenstam på festhumör?
3. Från vilken planet kommer Svenska Bostäder?

FEST I KARUSELLERNA
Bolånerallyt håller i sig. Skuldbördan växer men bostadsmarknadens krasch låter vänta på sig kan man läsa i Fastighetsnytt idag. Hushållen ökade under tredje kvartalet 2010 sina lån i bank och bostadsinstitut med 53 miljarder kronor. Det är det högsta värdet som noterats under ett tredje kvartal.

Detta kallas av någon obegriplig anledning lånefest. Någon måste uppenbarligen vara på festhumör. I dagens DN kallas det lånekarusell vilket ändå antyder att det är en något turbulent fest.

Ett något nedtonat festhumör kan man förmodligen hitta hos både de ekonomer som bekymrar sig för vådorna av detta festande och de som inte är inbjuden att delta i något firande eller karusellåkande.

För det som håller uppe bostadspriserna och håller liv i bolånerallyt är förutom de låga räntorna den tilltagande bostadsbristen och det låga byggandet.

Så den dagen byggandet tar sig och folk börjar få tak över huvudet så går festande mot sitt slut. Fast å andra sidan kommer då nya grupper att ha anledning att fixa fest.

Jag tycker att det är oerhört märkligt att detta tillstånd av ökande bostadsbrist och ökade bostadspriser beskrivs i så positiva ordalag. ”Hushållen positiva tror på ökade bostadspriser”, brukar vara en återkommande rubrik i tidningarna.

Inga svarta rubriker om alla som inte har en tillstymmelse till chans att vare sig köpa eller hyra. Så länge bostadspriserna hålls uppe av bostadsbristen så måste några stå utanför bostadsmarknaden. Det är det som håller igång festen.

WALLENSTAM PÅ FESTHUMÖR
I gårdagens DN framstod Wallenstam som den nye härföraren för byggandet av hyresrätter. Dyra som sjutton visserligen men de menade att hyresrätten går mot en ny vår. Idag kan man läsa att samma Wallenstam sålt ett hyreshus för ombildning till bostadsrätt för det facila priset av 68 000:-/kvm. Nytt rekord.

FRÅN VILKEN PLANET KOMMER SVENSKA BOSTÄDER
Svenska Bostäder i Stockholm är ett bolag med ekonomiska muskler. Ett av allmännyttans flaggskepp när det kommer till finansiell styrka. Rika som troll efter att ha sålt mängder av hyresrätter. Svenska Bostäder ensamt har säkert bidragit stort till bolånefesten och karusellåkandet men också kastat ut några av sina hyresgäster mitt i åkandet.
Nu vill de att hyresgästerna ska hosta upp ännu mera pengar och kräver 4,3% i höjning. Nytt rekord i Stockholm.

Som grund för sitt yrkande, hänvisar Svenska bostäder till den nya lagstiftningen som kräver att de allmännyttiga bostadsbolagen ska drivas affärsmässigt. Man tror inte sina öron! Från vilken planet har Svenska Bostäder kommit infarande?

Här får Svenska Bostäder lite gratis läsanvisningar om hur regeringen resonerade inför den nya lagen.

På sid 44 i propositionen konstaterar regeringen ”de kommunala bostadsföretagen har under lång tid varit tvungna att iaktta ett affärsmässigt förhållningssätt, eftersom dessa företag inte längre får några särskilda statliga subventioner eller fördelaktiga villkor”.

Bolagen får en alldeles särskild lag för att deras affärsmässighet ska vara en annan. De är nämligen allmännyttiga och har ett samhällsuppdrag.

I propositionen motiveras denna särskilda affärsmässighet med att dessa företag annars kan
• ”reduceras till att enbart ha vinstmaximering som mål. Något motiv för en kommun att vare sig bilda eller äga ett sådant företag finns inte…”.
• ”inte tillkommit för att skapa vinster, utan för att tillgodose ett allmännyttigt än-damål. I den meningen är det allmännyttiga syftet överordnat andra aspekter…”.

Bakgrunden till detta är (prop 2009/10:185, sid 48)
1. Att prissättning är särskilt reglerad genom hyreslag och hyresförhandlingslag
2. Att investeringar sker på mycket lång sikt vilket kräver ett långsiktigt förhåll-ningssätt
3. Att företagen har ett lagstadgat krav på konsumentinflytande
4. Att företagen lyder under särskilda regler om värdeöverföring
5. Samt att företagen har ett samhällsuppdrag

Jag tycker att Svenska Bostäder uppvisar ett stort mått av fräckhet.

De hade lika gärna kunnat säga att ”vi är redan affärsmässiga precis som regeringen skriver. Vi har ett samhällsuppdrag, vi ska erbjuda hyresgästerna inflytande och det allmännyttiga uppdrag vi har är för oss alltid överordnat. Vi har en stark ekonomi och vi kommer därför inte att begära några hyreshöjningar i år.

Men det sa de inte. Så nu stundar långa och besvärliga förhandlingar med ett av landets rikaste bostadsbolag!

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen