Skip to main content

Barbros blogg: Se upp för tegelstenarna

Blogginlägg   •   Nov 02, 2011 09:26 CETIgår citerade jag regeringen som inte tycker sig ha någon anledning att "reglera vilka eller vilket mått som ska användas för att bedöma avkastningskrav." det står på sid 45 i prop 2009/10:185 som jag hoppas att ni nu skaffat för eget studium.

Det kommunala bostadsföretaget åläggs normala avkastningskrav. Så är det.

Men både Hyresgästföreningen och SABO anförde, vilket härligt ord, att "en lägre avkastning på kort sikt är självklart rimlig om den beror på åtgärder som på längre sikt förväntas leda till en högre avkastning, varför företagets avkastning bör bedömas över en längre tidsperiod än ett år."

Och regeringen håller med oss om vad vi anförde.

"Regeringen delar denna bedömning. Avkastningskrav utgår alltid, oberoende av ägare, från den lokala marknadssituationen och varje företags egna förutsättningar".

För man ska ställa ett avkastningskrav som tar hänsyn till "den aktuella marknadssituationen, beståndets belägenhet, ålder och underhållsstatus liksom den risk man är beredd att ta", som det står skrivet.

Man får förmoda att Fastighetsägarna har med detta i sin offert till den som får/fått uppdraget att granska den kommunala bolagen för deras räkning. Det betyder väl rimligen att granskningen redovisas först om några år?

I Norrköping kräver beståndets belägenhet en del insatser så att tegelstenarna hålls fast vid själva huskroppen. Detta och annat bör ju åtgärdas innan Norrköpings kommun funderar på hur mycket pengar de kan få loss till kommunkassan. För inte är det väl särskilt affärsmässigt att hålla sina ägodelar i så dåligt skick.Som ni ser har de i alla fall satt upp ett skydd mot fallande stenar.

Björn Johansson, ordf i vår region Sydost, skrev så här i Norrköpingstidningar.

Här kommer en uppmaning till alla hyresgäster: Ta fram kameran och fota era hus och lägenheter om de inte håller måttet.

Skicka bilderna till de politiker som tänker föra över pengar till kommunkassan och som tänker strunta i att först se till att deras hus och lägenheter är tipp topp. För det är det ni betalar hyra för inte att få tegelstenar i huvudet när ni går ut.

Även de som bor hos privata fastighetsägare ska givetvis ta fram kameran. Nu ska vi förhandla om nästa års hyra och då är det viktigt med påtryckningar av detta slag.