Skip to main content

Barbros blogg: Stefan Attefall har fel om hyresrätten

Blogginlägg   •   Feb 22, 2011 14:28 CET

Häromdagen hade Stefan Attefall en debattartikel i GP.
Idag svarar jag och Bengt Svensson, regionordförande för hyresgästerna i Västra Sverige, på den.

Så här skriver vi:

Huvudorsaken till det låga bostadsbyggandet av hyresrätter under 2000-talet är att det varit än mer lönsamt för markägare och byggbolag att bygga bostadsrätter, skriver bland andra Barbro Engman, Hyresgästföreningen.

I kölvattnet av statsminister Reinfeldts uttalanden att hyresrätten inte har någon framtid, i vart fall inte i storstädernas centrala delar, är det bra att bostadsminister Stefan Attefall på GP Debatt (17/2) slår fast att hyresrätter behövs i alla stadsdelar. Men när Attefall beskriver vad som är orsak och verkan låter han tyvärr mer som en företrädare för de privata fastighetsägarna än som en ansvarstagande bostadsminister.


Vi håller med Attefall när han säger att bostadsmarknaden fungerar dåligt och att en orsak till detta är att det under lång tid byggts för få bostäder. Detta gäller hela bostadsmarknaden, det vill säga villa-, bostadsrätts- och hyresrättsmarknaden. Men när Attefall förklarar bristen på hyresrätter med att privata investerare känt sig bundna av den kommunala självkostnadsprincipen, och därför inte investerat i hyresfastigheter, är han inte trovärdig. Alla studier som gjorts visar nämligen att avkastningen från bostadshyresfastigheter har varit högre än avkastningen från kontorsfastigheter, aktier och obligationer under de senaste 20 åren. Bostadsbristen åtgärdas genom att bygga fler bostäder, inte med en ännu bättre lönsamhet för fastighetsägarna. Och självkostnadsprincipen har inte heller gällt de senaste 15 åren vilket den borgerliga regeringen 1991-1994 slog fast i prop. 1993-94: 188 s. 83.


Mer lönsamt bygga bostadsrätter

Huvudorsaken till det låga bostadsbyggandet av hyresrätter under 2000-talet är i stället att det varit än mer lönsamt för markägare och byggbolag att bygga bostadsrätter. Att skattesystemet medger 30 procents avdrag för räntekostnaderna för villa- och bostadsrättsägare är en viktig orsak till detta förhållande.


Attefall skriver sedan att ”När marknaden fungerar kan de flesta hushåll ordna en bra bostad av egen kraft.” Visst kan det vara så, men problemet är att varken villa- bostadsrätts- eller hyresrättsmarknaden har fungerat tillfredsställande de senaste tio åren i storstäderna, vilket visar sig när priserna på villor och bostadsrätter stigit med mer än 100 procent medan lönerna bara ökat med cirka 25 procent. Prisutvecklingen de senaste tio åren är bara en logisk följd av en stor inflyttning till storstäderna och en alldeles för liten nyproduktion av bostäder.


Attefalls enda recept för att hyresrätten ska överleva i centrala och attraktiva delar är att ställa krav på att hyresmarknadens parter levererar förhandlingsresultat som gör att hyresrätten kan överleva. Det är ett anmärkningsvärt uttalande av en minister. Det är parterna på hyresmarknaden som förhandlar hyror. Och det ska de göra utan politisk inblandning.


Attefall tillsätter nu en utredning för att se över hur man kan stärka hyresrätten. Det tycker vi är bra och vi ser fram emot när Attefall presenterar en skattereform för hyresrätten som skapar likvärdiga villkor för hyresrätts-, bostadsrätts-, och villamarknaden.


Barbro Engman

förbundsordförande Hyresgästföreningen

Bengt Svensson

Hyresgästföreningen region västra Sverige