Skip to main content

Barbros blogg: Var tredje Östermalmsbo är låginkomsttagare

Blogginlägg   •   Nov 30, 2011 08:29 CET

Christer Jansson, VD Fastighetsägarna Stockholm, hävdar på DN att ”de genomsnittliga hushållsinkomsterna är betydligt högre i innerstan än i yttre ytterstad.”

Vad det har att göra med hyrorna är än så länge lite oklart. Christer Jansson menar att jag medvetet missförstår det han skriver. Men han tyckte uppenbarligen att det fanns skäl att föra in denna mening i artikeln.

Även om han inte menar något med den så har han fel. I alla fall gäller det inte hyresgästerna i storstädernas innerstäder.

Så här skrev jag på DN debatt i september 2008:

”Debatten om segregationen har givit en falsk bild. Med hänvisning till medelinkomsten har det hetat att innerstädernas befolkning består av idel medel- och höginkomsttagare. Det stämmer inte om man ser till hyresgästerna i innerstäderna.

Det visar den bearbetning av SCB:s inkomststatistik som Hyresgästföreningen låtit göra.

Hela 27 procent av de drygt 185 000 hyresgästhushållen i de mest attraktiva delarna av Stockholm (Östermalm, Södermalm, Kungsholmen och Norrmalm), Malmö (Centrum, Västra innerstaden och Limhamn-Bunkeflo) och Göteborg (Centrum, Linnéstaden, Örgryte, Majorna) är låginkomsttagare.

Hushållen räknas som låginkomsttagare om den disponibla inkomsten är lägre än 118 388kr (per konsumtionsenhet/år) och som höginkomsttagare om den är högre än 214 382 kr. I Stockholm är gruppen låginkomsttagare cirka 22 000 hushåll, i Gö-teborg 19 000 och i Malmö 10 000.

En annan och glädjande slutsats man kan dra av SCB:s siffror är att hyresgästerna i de mest attraktiva stadsdelarna har en bra blandning om man ser till inkomster. Inte oväntat är andelen höginkomsttagare störst i Stockholm (31 procent) och andelen låginkomsttagare störst i Malmö (30 procent). Den som tror att Östermalm i Stockholm är ett reservat för överklassen misstar sig grovt.

Var tredje Östermalmsbo är låginkomsttagare och andelen höginkomsttagare är lägre än på Norrmalm och Kungsholmen."

Christer Jansson tycker att det är Hyresgästföreningens uppgift att ta ansvar för att höja hyrorna.

Detta föranledde Christian Lacotte, chefredaktör på tidningen Bofast, att skriva:

”Christer Janssons uppdrag är att se till att hans medlemmar tjänar maximalt på sina fastigheter. Det gör hans organisation normalt vid förhandlingsbordet.

Och på andra sidan sitter hyresgästföreträdarna. Deras intressen sammanfaller givetvis inte med värdarnas. Det rör sig varken om bristande ansvarstagande eller bristande känsla för vad som är rätt och riktigt utan gammal god svensk förhandlingstradition. Att kräva att den ena parten ska ta ansvar för den andre partens intresse kan inte sägas höra hemma där.”

Precis.