Skip to main content

Det är nu de knyter upp sig

Blogginlägg   •   Sep 08, 2010 10:16 CEST

När väl regeringstaburetterna är fördelade förväntas regeringen oavsett kulör genomföra sina vallöften. Därför måste deras utfästelser hårdgranskas så att det går att kolla av vad som händer sedan vallokalerna stängt.

Det är inte så lätt alla gånger. Jag har kollat i respektive valplattform. Så här skriver exempelvis alliansen:

”En politik för jobb och tillväxt är beroende av väl fungerande bostads- och hyres-marknader.”
Det är ju inte särskilt svårt att hålla med om men vad betyder det?

I nästa steg, när de konkreta förslagen ska komma, luddar det till sig i alliansskrivningarna.
”Möjligheten att också på andra sätt stärka hyresrättens ställning på den svenska bostadsmarknaden kommer att prövas”.

Något kommer att prövas. Osäkert vad.

Eftersom min lilla minienkät i Motala gav vid handen att alla partier ansåg att det fanns en skattemässig obalans till hyresrättens nackdel så får man förmoda att det är just det som kommer att prövas. Eller?

De rödgröna skriver att de ”vill utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och kostnader samt miljövänligt teknik".
Det är ett förslag som berör nyproduktionen och där jag hoppas att man i så fall villkorar investeringsstödet så att det sätter en gräns för hyrorna.

Men förslaget betyder inget för dem som redan bor i en hyresrätt.
Även de rödgröna erkänner att det finns en skattemässig obalans till hyresrättens nackdel. Man vill sänka fastighetsavgiften men det räcker på långa vägar inte för att skapa balans. Den socialdemokratiska partikongressen ville utreda obalansen men något om detta har jag inte hittat i de rödgrönas valplattform.

I deras valplattform kan man också läsa om ett nytt avdrag:

”klimatavdrag för alla hushåll som vill göra större klimatinvesteringar. Klimatavdraget gäller för den som gör en betydande investering i sin bostad, till exempel installerar nya fönster, och på så sätt får ned energiförbrukningen med minst cirka 30 procent. Dessa hushåll får då fastighetsavgiften nedsatt till 0 kronor per år i tre års tid”.

Det lät ju bra, äntligen lite stimulanser för att få energieffektiva bostäder. Det behövs lika mycket som miljöbilspremier behövs för att vi ska nå klimatmålen.

Men säg den glädje som varar. Detta avdrag gäller inte hyresrätter!

Så istället för att minska glappet mellan hyresrätter och ägda bostäder så ökar man det!
Förstå det den som kan.

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen