Skip to main content

Stoppa ökningen av byggkostnaderna

Blogginlägg   •   Feb 25, 2010 09:57 CET

De privata fastighetsägarna i södra Sverige har undersökt vad fastighetsägarna i södra Sverige tycker det är som hindrar bostadsbyggande.

På första plats i fastighetsägarnas hinderuppräkningen har hyressättningssystemet tagit sig in.
Inget överraskande i det, fastighetsägarna vill ta ut högre hyror och vill därför ha en friare och mindre styrd hyressättning.

Hyresbranschen är en bransch där man aldrig slåss om kunderna och lockar med hög kvalitet till låga priser nämligen. Där slåss man bara för högre hyror och färre kunder.

IKEA har haft det helt motsatta konceptet. Hög kvalitet, låga priser och många kunder och det har ju gått bra.

Men i hyresbranschen är man inte inriktad på alla dem som trängtar efter en egen lya som IKEA är på dem som trängtar efter en egen soffa. Fastighetsägarna kastar enbart längtansfulla ögon på de som kan betala allt högre hyror och inga ögon eller ansträngningar alls ägnas åt att sätta press på dem som förorsakar de höga byggkostnaderna.

För de höga byggkostnaderna kommer på andra plats i hinderligan. Så här skriver de:

”Byggkostnaderna står för ungefär 88 procent av den totala produktionskostnaden vilket gör att de har stor inverkan på den slutliga prislappen.
Byggkostnaderna har stigit med mer än 40 procent sedan 2000, vilket kan jämföras med Konsumentprisindex som under samma period har stigit drygt 10 procent”.

Är byggkostnader av Gud givna eller är de påverkbara?
De är så klart möjliga att påverka. Ska man inte ge sig på det då i första hand innan man ger sig på att kräva att ens kunder ska betala för byggbranschens tillkorta kommanden? För snart har man inga kunder kvar, de som kan betala allt högre hyror är inte många.

Vill man öka sin marknadsandel så får man ligga i. Så flytta upp hindret byggkostnader till första plats och ta fram en strategi för att få ner dem, tycker jag.

Till slut en liten upplysning till Fastighetsägarna Syd .
Som bekant försvann staten med alla pengar från byggsektorn och det påverkade byggandet.
Då infördes presumtionshyror. Det verkar ha gått fastighetsägarna i södra Sverige förbi.
Man kan nämligen förhandla med hyresgästföreningen om nyproduktionshyror som ligger utanför bruksvärdessystemet i 10 år innan de fasas in.
Det verkar också ha gått de tillfrågade fastighetsägarna förbi att skattebelastningen på hyresrätten är väsentligt högre än på de andra boendeformerna. Kampen att ändra på det kan man lägga på andra plats i hinderligan, trycker jag.

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen