Skip to main content

Uttalande Hyresgästföreningens förbundsstämma 2010: Allmännyttans viktiga roll

Dokument   •  Jun 14, 2010 11:17 CEST

Hyresgästföreningen kräver: Allmännyttan ska vara kommunens verktyg för bostadsförsörjningen – resurserna ska stanna i bolaget och användas för att erbjuda bra bostäder till rimlig kostnad. Allmännyttan ska drivas kostnads- och energieffektivt. Hyresgäster ska ha valfrihet och inflytande. Staten ska ge likvärdiga ekonomiska villkor för olika boendeformer.
Licens Creative Commons erkännande

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.