Skip to main content

Politiker frågas ut om boendet i förorten

Evenemang

19
AUG
Stockholmssalen, Tensta Träff, Hagstråket 13, Tensta
 

Lördagen den 19 augusti ställer Hyresgästföreningen frågan: Måste någon annan bestämma över mitt boende? till bostadsminister Mona Sahlin och stadshuspolitikerna Annika Billström (s), Mikael Söderlund (m), Ann-Margrethe Livh (v) och Madeleine Sjöstedt (fp).

Hyresgäster har idag begränsat inflytande över den egna bostaden. Det är särskilt tydligt vid upprustning och underhåll. Besluten om boendet fattas till stor del av politiker och tjänstemän. Samtidigt är det de boende som är de verkliga experterna på kvalitet i boendet. Hittills har hyresgästerna fått betala dyrt för upprustningar. Hyresgästföreningens uppfattning är att det borde vara självklart att de som bor får bestämma mer.

På bostadsutställningen i Tensta passar vi på att föra en diskussion om utmaningar och möjliheter i Tensta och andra bostadsområden byggda på 1960- och 70-talen. Hur mycket ska en upprustning få kosta för hyresgästen? Vem ska bestämma över vad som görs? Vilket ansvar tar stat och kommun för finansieringen? Hur tillvaratas de boendes egna tankar, engagemang och viljor?

Tid: lördag 19 augusti kl 13 - 16

Plats: Stockholmssalen, Tensta Träff, Hagstråket 13, Tensta

Moderator: Pia Brandelius

Ackreditering ej nödvändig.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Hagetoft, mobil 070-638 95 05

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=123402

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.