Skip to main content

Välkommen till Hyresgästföreningens Almedalsseminarium: Kampen om hyran - Ett samtal om den svenska hyresmodellen

Evenemang

30
JUN
Hörsalen, Donnerska huset, Donners plats 1, Visby
  -
Den svenska hyresmodellen debatteras flitigt och krav på reformer förs fram. Hyresgästföreningen vill belysa hur hyresmodellen fungerar, vilka styrkor och svagheter som finns och krossa fördomar. Seminariet inleds med en beskrivning av den svenska modellen och en internationell jämförelse. Sedan följer ett spännande samtal om bostadspolitik, bostadsbrist och vad som krävs för ett ökat byggande.