Skip to main content

100 000 ska vara 70 000

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 09:17 CEST

I den debattartikel som publiceras idag på DN Debatt om hushåll i attraktiva lägen i storstäderna finnsuppgiften att 100 000 personer kan tvingas flytta om förslagen från utredningen "EU, allmännyttan och hyrorna" (SOU:2008:38) blir verklighet.

Den korrekta siffran och den siffra som anges i rapporten "SCB-siffror om hyresgästers inkomst i attraktiva lägen", (se länken)är70 000. Uppgiften om antalet hushåll som kan tvingasflytta är dock som angett 51 000.

Orsaken till felet är att en okorrigerad version av debattartikeln förväxlades med en korrigerad version i korrespondensen med DN Debatt.

Hyresgästföreningen beklagar det inträffade och tar på sig ansvaret.

Peder Palmstierna 070 672 92 65

http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2008/09/article/article20080908_080038007/article20080908_080038007?orgId=&ViewMode=&ParentListView=Everyone#