Skip to main content

Åmåls Kommunfastigheter AB vill höja hyrorna med 4,3 procent

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:34 CET

Åmåls Kommunfastigheter AB vill höja hyrorna med 4,3 procent från den 1 januari 2007, det har bolaget meddelat Hyresgästföreningen.
- Detta är ett väldigt högt yrkande som skulle drabba ÅKAB:s hyresgäster hårt. Vi kommer noggrant att gå igenom bolagets intäkter och kostnader, naturligtvis i syfte att få ner hyreshöjningen, säger Siv Fransson, förhandlare på Hyresgästföreningen, bekymrat.

Åmåls Kommunfastigheter AB anger en ökad kostnadsutveckling som skäl för hyreshöjningen.
Förhandlingsdatum är inte bestämt ännu.

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=129959

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.