Skip to main content

Återbetala borgensavgiften, Norrtälje kommun!

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 08:46 CEST

Uttalande antaget vid Hyresgästföreningen i Norrtäljes årsmöte 2006-03-28

Bostadssektorn i Sverige är idag hårt beskattad. Hyresboendet är den boendeform som är högst beskattad och har ett betydligt högre skattetryck än både bostadsrätter och egnahem. Vissa bedömare beräknar att så mycket som 54 % av hyran går till skatt!

Roslagsbostäders hyror ligger idag bland de högsta av de allmännyttiga bostadsbolagen i Sverige. Genom bruksvärdesprincipen innebär det att även de boende hos privata hyresvärdar har mycket höga hyror. En självklar linje för Norrtälje Kommun borde därför vara att stödja Roslagsbostäder ekonomiskt.

Men istället har Norrtälje kommun plockat pengar ur Roslagsbostäder. Under 2003 tog kommunen 8 miljoner kronor, under 2004 3,9 miljoner och 2005 ytterligare 3,9 miljoner kronor. Totalt under åren har alltså kommunen tagit ut 15,8 miljoner kronor! Skatteverket anser att det handlar om en ren utdelning, och Länsrätten har i en dom den 27 februari 2006 slagit fast att så är fallet. Kommunen kallar detta för "borgensavgift", men i själva verket är det en straffbeskattning av hyresgästerna och en ren utdelning till kommunen.

Hyresgästföreningen i Norrtälje kräver att:

Norrtälje Kommun tar sitt ansvar för att stödja Roslagsbostäder med syftet att hålla nere hyrorna för hyresgästerna
Norrtälje Kommun snarast återbetalar 15,8 miljoner kronor till Roslagsbostäder, pengar som felaktigt plockats ur företaget under åren 2003-2005


Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=115974