Skip to main content

Allmännyttans hyresgäster mer nöjda med värden

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 15:28 CEST

Hyresgäster hos de kommunägda (allmännyttiga) bostadsbolagen är mer nöjda med hur deras hyresvärdar sköter förvaltningen än de som bor privat. Varbergs Bostads AB får allra högst betyg i den hyresgästenkät som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomfört på uppdrag av Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

Helhetsbetyget för hur de kommunägda bolagen sköter sin förvaltning stannar på 59 på en indexskala mellan 0-100, medan de privata fastighetsägarna får 52 i genomsnitt.

Variationerna i undersökningen är dock mycket stora. Bland privatvärdarna hamnar Örgryte Bostads AB och Gunnar Lövgrens Bostads AB i topp med nästan dubbelt så höga indexpoäng som de bolag som hyresgästerna anser är sämst på service och underhåll i sina fastigheter.

- Det är glädjande att det finns privata värdar som i kvalitetshänseende både kan konkurrera med och överträffa allmännyttan, säger Arnold Wittgren, utredare vid Hyresgästföreningen Region Västra Sverige.

- Men de fastighetsägare som fått betyget icke godkänd av hyresgästerna måste omgående förbättra sin förvaltning,. Det är en absolut förutsättning för att de ska vara kvar på bostads- och fastighetsmarknaden.

Enkäten som genomförts under sommaren 2004 har besvarats av drygt 6 400 hyresgäster hos de 30 största privatägda bolagen och hos samtliga kommunägda bolag i regionen.

Syftet med enkäten har både varit att få ett bättre underlag inför de årliga hyresförhandlingarna men framförallt att kunna visa vad hyresvärdarna bör göra för att förbättra boendet för sina hyresgäster.

- Undersökningen visar att många fastighetsägare måste bli bättre när det gäller vardagsförvaltningen och resultatet kan användas för att utveckla kvaliteten i det enskilda bostadsföretaget. Målet är att alla hyresgäster ska vara nöjda med sitt boende, säger Arnold Wittgren.

Du som vill veta mer om enkäten kontakta gärna

Arnold Wittgren, utredare 031-704 50 22, 0708-27 99 97
Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare 031-704 50 50, 0708-11 39 28

Hela enkäten "Hyresgästerna om fastighetsförvaltningen" finns att läsa på vår webbplats www.hyresgastforeningen.se


Med vänlig hälsning Eva Thorpenberg pressansvarig 031-704 50 32

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=78926

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster.
Vi arbetar för sunda och bra bostäder. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti.
Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det innebär att varannan hyresgäst är medlem. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.