Skip to main content

Barbro Engman efter 3G-rapport - Vårt krav på försiktighet kvarstår

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 10:06 CEST

En holländsk studie om effekter av strålning från 3G-master på människan visar att strålningen påverkar. En grupp på 72 förskspersoner utsattes för strålning och mätningar visade att de fick en minskad kognitiv förmåga och en lägre grad av välbefinnande. Effekterna var små och den stråldos de utsattes för var förhållandevis hög.

- Men här handlar det om personer som är utsatta för strålningen under kort tid. Vad händer med personer som dagligen och långa stunder utsätts för den här strålningen och dessutoma annan elektromagnetisk strålning? Hyresgästföreningens linje har hela tiden varit att försiktighetsprincipen ska råda och att man ska undvika att utsätta människor för strålningen till dess att forskningsläget klarnat. Vi kräver också ytterligare forskningsinsatser. Den holländska studien tyder på att det är berättigade krav, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Peder Palmstierna
Hyresgästföreningen Riksförbundet
08 791 02 22 / 070 672 92 65
www.hyresgastforeningen.se