Skip to main content

Barbro Engman uppmanar Fredrik Reinfeldt att slopa fastighetsskatten och förvaltningsmoms på hyreshus

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 08:34 CET

I en artikel på DN Debatt idag kommer moderatledaren Fredrik Reinfeldt flera förslag som berör hyresboendet. Han vill bland annat slopa fastighetsskatten på de hyreslägenheter som bebos av personer äldre än 65 år i utbyte mot sänkt hyra för dessa personer. Enligt Fredrik Reinfeltds beräkningar ska det leda till en sänkning av hyran med cirka fem procent för dessa personer.

- Det är bra att Fredrik Reinfeldt vill sänka de höga hyrorna. Dom drabbar många hushåll hårt och riskerar att prisa hyresboendet ur marknaden. Men förslaget verkar byråkratiskt och svårt att genomföra. Hur ska bostadsföretag med många tusen hyresgäster ha koll på åldern hos sina hyresgäster? Mitt förslag är att fastighetsskatten på hyreslägenheter slopas helt. Den är en dubbelbeskattning och strider mot grundläggande skatteprinciper.

Fredrik Reinfeldt överväger också möjligheten att ta bort arbetsgivaravgifterna på de hushållstjänster som riktar sig till hushåll över 65 år.

- I hyresboendet ingår en rad tjänster som är belagda med både moms och arbetsgivaravgifter. Ett av Hyresgästföreningens grundläggande krav när det gäller beskattningen av hyresboendet är att momsen på förvaltning av hyreshus tas bort . Hyresboendet är den boendeform som är hårdast beskattad. Att slopa momsen på förvaltning av hyreslägenheter skulle skapa mer rättvisa villkor jämfört med andra boendeformer, säger Barbro Engman.

Hon menar också att sänkta hyror skulle öka rörligheten på hyresmarknaden och att fler hushåll därmed kan få ett boende som passar dom.Peder Palmstierna
Hyresgästföreningen Riksförbundet
08 791 02 22 / 070 672 92 65
www.hyresgastforeningen.se