Skip to main content

Boverket bekräftar Hyresgästföreningens uppgifter

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 17:21 CEST

Boverket presenterade idag sin utvärdering av Allbolagen. Utvärderingen behandlar frågan om otillåtna överföringar mellan de kommunala bostadsföretagen och deras ägare och länsstyrelsernas tillståndsgivning vid försäljning av allmännyttiga fastigheter.

- Boverket bekräftar den bild Hyresgästföreningen givit när det gäller koncernbidrag från bostadsföretag till kommunernas koncerner. Säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen. Genom koncernbidragen har ett hundratal kommuner kunnat ta ut vad vi menar är en extra skatt på hyresboendet. Vad som nu krävs är en lagändring som tydliggör att de kommunala bostadsföretagen ska drivas till självkostnad och att oskäliga överföringar förs tillbaka till bostadsföretagen. Det kan handla om hundralappar i månaden för den enskilde hyresgästen.

Direktiven till Boverket var att verket skulle belysa alla de transaktioner mellan kommunen och bostadsföretaget som kan uppfattas som värdeöverföring till kommunen. Boverkets rapport behandlar dock enbart koncernbidragen.

- Det är beklagligt, men annat var kanske inte att vänta med den korta tid som stod till buds. Därför måste Boverket nu få tid att fullfölja hela det uppdrag regeringen givit verket.

När det gäller utvärderingen av länsstyrelsernas hantering av tillstånd till försäljning av fastigheter som tillhör de kommunala bostadsföretagen delar Hyresgästföreningen den kritik Boverket för fram.

- Vår erfarenhet är att länsstyrelser hanterat propåer om utförsäljning med alldeles för lätt hand och att kraven på ansökningarna varit för låga. Därför är det bra om det sker en ändring på den punkten.

Peder Palmstierna
Hyresgästföreningen Riksförbundet
08 791 02 22 / 070 672 92 65
www.hyresgastforeningen.se