Skip to main content

Dagens bostadspolitik är kortsiktig och katastrofal

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 14:12 CEST

- Dagens bostadspolitik är kortsiktig och katastrofal. Den bäddar för
stora problem både på kort och på lång sikt. Nya bostäder behövs för att
klara tillväxten och välfärden.
Det skriver Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen i en
debattartikel idag på Sid 4 i Expressen. Det förde hon också fram vid ett
seminarium anordnat av Hyresgästföreningen i Almedalen tillsammans med
näringsminister Ulrica Messing, partiledarna Göran Hägglund och Lars Ohly
och vice partiordföranden Gunilla Carlsson. Där presenterades dessutom två
rapporter om bostadsbyggande, demografi och tillväxt och om arbetlöshet när
andelen ägda bostäder ökar.

Hon pekar dels på de stora grupper ungdomar som nu kommer ut på bostads- och
arbetsmarknaden. 80-taliserna är ungefär lika många som 40-talisterna och
med den efterföljande gruppen födda 90-95 blir de 1,7 miljoner.
- De här unga kan bli ett oerhört positivt tillskott för landet och för
tillväxten, men de bjuds in med armbågen. Redan idag är det många unga som
inte har någon egen bostad. Nu blir de ännu fler. De unga finns framför allt
i storstäder och på tillväxtorter där bostadsbristen är som värst. Svensk
bostadspolitik hör idag till de minst generösa i hela EU. LO och andra vill
ha stöd till unga hushåll så att de kan köpa sig en bostad. Den lösningen är
tveeggad. Ekonomisk forskning visar nämligen att risken för arbetslöshet
ökar med andelen ägda bostäder.
Hon lyfte också fram att den förda bostadspolitiken innebär stora problem på
sikt för tillväxten.

- Ska vi klara tillväxten krävs att arbetsstyrkan inte krymper. På sikt är
det just vad som kan hända. SCB förutspår en jämn befolkningsutveckling i
Sverige, men den bygger på en hög invandring. Det menar jag är att ta stora
risker. Konkurrensen om invandrarna kommer nämligen att bli stenhård. Många
länder i Europa går mot en drastisk befolkningsminskning och de kommer att
göra allt de kan för att attrahera invandrare.

- Forskningen visar att det finns ett tydligt samband mellan en generös
bostadspolitik och barnafödande. Statsministern, finansministern och
biträdande finansministern måste lära läxan. Annars hotas tillväxten och
välfärden.

Här finns rapporterna: https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2004/07/news/news20040707_093432397/news20040707_093432397?ObjectID=70663&ViewMode=0&Page=Public

Peder Palmstierna
070 672 92 65

Peder Palmstierna
Hyresgästföreningen Riksförbundet
08 791 02 22 / 070 672 92 65
www.hyresgastforeningen.se