Skip to main content

De strandade hyrorna i Växjö nu klara

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 10:30 CET

Hyresmarknadskommittén har avgjort hyrorna i de tre kommunala bostadsbolagen i Växjö. Hyran för en trea höjs med cirka 125-140 kronor i månaden.

–Vi är mycket nöjda med resultatet från Hyresmarknadskommittén, säger Hyresgästföreningens förhandlare Inge Karlsson i Växjö. Det bekräftar det vi sagt hela tiden, att bolagens krav inte har varit realistiska.

I Växjö strandade förhandlingarna om 2004 års hyror med de tre kommunala bostadsbolagen Växjöhem, Hyresbostäder och Vidingehem. Högsta kravet på höjningar hade Växjöhem, 9,8 %, medan både Hyresbostäder och Vidingehem låg på knappt 6 %.

Det blev Hyresmarknadskommittén i Stockholm som fick avgöra förhandlingarna. Beslutet där blev att hyrorna höjs med 22:96 kr/m2 (kronor per kvadratmeter) och år, 2,8 %, i Hyresbostäder, med 20:58 kr/m2 och år, 2,8 %, i Vidingehem och med 20:97 kr/m2 och år, 3,1 %, i Växjöhem.

Hyresgästerna har protesterat kraftigt och från Hyresgästföreningens sida har man angripit kommunen för de stora uttag den gör i form av aktieutdelningar och borgensavgifter. Även moderbolaget KFAB har fått en släng av sleven eftersom det är bolagets vinstkrav som ger utrymme för utdelningar och koncernbidrag.

–Hyresgästernas pengar ska verka i bostadsföretagen inte fungera som en extra beskattning och subventionera annan kommunal verksamhet, konstaterar Eva-Britt Svensson, Hyresgästföreningens ordförande.

Exakt hur stor höjningen blir för varje hyresgäst är ännu inte klart. Det återstår för parterna att fördela den hyreshöjning som Hyresmarknadskommittén nu beslutat om.

Totalt minskades bolagens bud med närmare 30 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta förhandlare Inge Karlsson, 0470-77 08 04,
mobil 0708-42 63 05.

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=55561

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss