Skip to main content

Det måste byggas hyreslägenheter med rimliga hyror i Nyköping

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 11:09 CET

Låt oss först som sist slå fast att Hyresgästföreningen anser att alla har rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi anser att detta är en grundläggande social rättighet. Av den anledningen skapades också en gång i tiden de allmännyttiga bostadsföretagen. Det var kommunernas instrument för att tillförsäkra kommuninnevånarna bostäder.
I dag lever de kommunala bostadsföretagen under samma ekonomiska villkor som övriga bostadssektorn, oavsett vad vissa påstår så förekommer vare sig statligt eller kommunalt stöd. Snarare har många kommuner utnyttjat bostadsföretagen som mjölkko till annan kommunal verksamhet.

Situationen i Nyköping visar på kärnproblemet i svensk bostadspolitik av idag - höga produktionskostnader leder till höga hyror. Utan kommunalt eller statligt stöd kan man inte bygga till rimliga hyror. Vår uppfattning är att staten måste ta ett ansvar för bostadspolitiken genom en rad åtgärder för att rätta till bristerna och orättvisorna.

Det regeringsförslag som nu bearbetas i remissinstanser angående hyror i nyproduktionen är ingen hjälp på vägen till lägre produktionskostnader utan endast ett sätt att vältra över problemet på hyresmarknadens parter.

I stället bör investeringsbidraget utvecklas till att omfatta all nybyggnation även hyresrätter större än 70 kvadratmeter.
Momsen på fastighetsskötsel bör slopas.
Momsen på byggmaterial bör sänkas.
Slopa fastighetsskatten.
Skattefria avsättningar till underhåll
Utöver detta behövs en hårdare kontroll mot misstänkta kartellbildningar inom byggbranschen.

Men även kommunerna kan bidra genom att avstå från olika avgifter i byggskedet och hålla nere markpriserna. Genom sitt bostadsföretag kan man i samverkan med andra kommuner starkt påverka bostads- och byggmarknaden. Vare sig kommunförbundet eller de allmännyttiga bostadsföretagens centralorganisation SABO har varit särskilt aktiva i denna samordning.

Kommunen kan genom planmonopolet och ett förutseende plan- och markberedningsarbete styra vad som byggs och var. Kommunen kan attrahera bostadsbyggare precis som man lockar andra företag att etablera sig.

Till sist måste också de privata fastighetsägarna ta sitt ansvar genom att bygga hyreslägenheter. I stället för att "gnälla" över hyresreglering och osäkra intäkter kan man bidra med flera lägenheter. Investeringsklimatet i fastighetsbranschen har aldrig varit så bra som nu. Många utländska investerare har upptäckt detta och Skanska aviserar nu att man skall ge sig in och bygga hyresrätter i egen regi.

Låt debatten i Nyköping vara den gnista som tänder frågan om att bygga för tillväxt även i kommuner utanför storstäderna.

Hyresgästföreningen, Karl-Erik Boström, bostadspolitisk utredare, tfn 019-764 21 49, 070-669 05 87Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=114026

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.