Skip to main content

Dom i parabolmålet på torsdag

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 08:51 CEST

Hyresnämnden i Stockholm fäller den 21.10 kl 14.00 sin dom i det uppmärksammade parabolmålet. Målet gäller huruvida Mustafa Adnan och Tarzibachi Weldan ska vräkas för att de satt upp en parabolantenn i sin lägenhet i Rinkeby. Familjen kommer från Irak och vill ha möjlighet att följa händelsutvecklingen där. Hyresgästföreningen, som företräder Adnan och Weldan, menar med hänvisning till Europakonventionen om mänskliga rättigheter och dess bestämmelser om informationsfrihet att familjen har rätt att sätta upp parabolen.Som stöd åberopar Hyresgästföreningen bland annat ett likartat mål i Tysklands högsta domstol. Hyresvärden vill vräka paret för kontraktsbrott.

Telefonnummer till Hyresnämnden 08 657 58 00
Ärende nr 4689-04:11
Telefonnummer till Hyresgästföreningens jurist Susann Wikström 08 50 70 61 61, 070-598 31 61

Peder Palmstierna
Hyresgästföreningen Riksförbundet
08 791 02 22 / 070 672 92 65
www.hyresgastforeningen.se