Skip to main content

Ett bra besked av Mona Sahlin

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 13:05 CEST

- I snart två år har vi drivit frågan om att de allmännyttiga bostadsföretagen ska drivas till självkostnad. Därför är det bra att frågan får en ordentlig prövning.

Det säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen om samhällsbyggarminister Mona Sahlins utspel på DN Debatt idag.

I artikeln skriver Mona Sahlin att regeringen nu ska tillsätta en utredning för att se över hur självkostnaden ska bevaras och hur man ska kunna förtydliga de regler som gäller för kommunernas utdelning.

- En slirig skrivning i förarbetena till kommunallagen har utnyttjats av kommunpolitiker av alla kulörer, även socialdemokratiska. Det ska bli intressant att se om dom nu är beredda att ställa upp på regeringens linje. Det är inte rimligt att hyresgästerna bidrar till allehanda kommunala verksamheter över hyran. Idén med de allmännyttiga bostadsföretagen är att de ska garantera alla i kommunen tillgång till bostad, inte att den ska vara en kassako för kommunen.

Barbro Engman är också positiv till att man utreder hur den svenska bostadsmodellen med sina starka sociala inslag ska kunna bevaras inom ramen för de regler och krav EU ställer.

- När svenska folket röstade om EU-inträdet fick hyresgästerna försäkringar om att deras boende inte skulle påverkas. Fastighetsägarnas anmälningar till kommissionen har väckt starka farhågor om att så inte är fallet. Därför är det viktigt att freda den svenska modellen för boende.

När det gäller integrationspolitiken skönjer Barbro Engman en tydlig positionsframflyttning för bostadspolitiken.

- När man diskuterat integration har man ofta lyft fram alla möjliga andra politikområden än just bostadspolitiken och det har vi länge tyckt vara lite fånigt. Integrationen handlar ju i så stor utsträckning om var man bor.

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=103379

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.