Skip to main content

Ett utmärkt besked av Mona Sahlin

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 14:31 CEST

- I snart två år har vi drivit frågan om att de allmännyttiga bostadsföretagen ska drivas till självkostnad. Därför är det bra att frågan får en ordentlig prövning.

Det säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen om samhällsbyggarminister Mona Sahlins utspel på DN Debatt idag.

I artikeln skriver Mona Sahlin att regeringen nu ska tillsätta en utredning för att se över hur självkostnaden ska bevaras och hur man ska kunna förtydliga de regler som gäller för kommunernas utdelning.

- En slirig skrivning i förarbetena till kommunallagen har utnyttjats av kommunpolitiker av alla kulörer, även socialdemokratiska. Det ska bli intressant att se om dom nu är beredda att ställa upp på regeringens linje. Det är inte rimligt att hyresgästerna bidrar till allehanda kommunala verksamheter över hyran. Idén med de allmännyttiga bostadsföretagen är att de ska garantera alla i kommunen tillgång till bostad, inte att den ska vara en kassako för kommunen.

Hyresgästföreningen driver en landsomfattande kampanj för självkostnad i de allmännyttiga bostadsföretagen. Omkring 150 grupper över hela landet är aktiva i kampanjen.

Peder Palmstierna
Hyresgästföreningen Riksförbundet
08 791 02 22 / 070 672 92 65
www.hyresgastforeningen.se