Skip to main content

Felaktiga påståenden om Hyresgästföreningens rapport om låginkomsttagare i storstad

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 17:10 CEST

Igår publicerade Hyresgästföreningen rapporten "SCB-siffror om låginkomsttagare i storstad". Den visade att andelen låginkomsttagare i storstädernas attraktiva områden är större än vad som tidigare var känt. Den belyste också effekterna av förslagen från utredningen "EU, allmännyttan och hyrorna". Rapporten visade att drygt 50 000 hushåll kan komma att tvingas flytta om det så kallade efterfrågepåslaget (inflationen + tre procent) genomförs.

På DN:s ledarsida och i andra kommentarer till rapporten heter det att Hyresgästföreningens skattning ligger alldeles för högt eftersom föreningen i efterfrågepåslaget räknat in dagens höga inflation. Påståendena är felaktiga. Hyresgästföreningen beräknade påslaget till tre procent årligen och tog inte med inflationen i beräkningarna. Det framgicks av Barbro Engmans artikel på DN Debatt.

* Inkomsten sattes högt - högsta möjliga disponibla inkomst inom gruppen låginkomsttagare.

* Hyran sattes lågt - genomsnittlig hyra och inte hyrorna i de mesta attraktiva lägena.

* Efterfrågepåslagets hyreshöjande effekt sattes till låga 3 procent per år med inflationen borträknad.

* Levnadsomkostnaderna beräknades till skälig levnadsnivå.

- Våra beräkningar var medvetet mycket återhållsamma. Trots det visar rapporten att låginkomsttagarna tvingas flytta, säger André Johansson, utredare på Hyresgästföreningen. Rapporten togs fram för att tillbakavisa den statliga utredningens förmodande att efterfrågepåslaget bara skulle påverka "en mindre andel av landets hyresgäster".

Beräkningarna finns i rapportens Bilaga 2: <http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2008/09/article/article20080908_080038007/SCBsiffror_hyresgasters_inkomst_attraktiva_lagen.pdf>

Peder Palmstierna

070 672 92 65