Skip to main content

Fjärrvärmepriserna fortsätter att öka enligt årets Nils Holgerssonundersökning

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 08:39 CEST

Fjärrvärmepriserna fortsätter att öka, med 3,0 procent. Och de stora prisskillnaderna mellan landets kommuner kvarstår från tidigare år. Det visar årets Nils Holgerssonundersökning av fjärrvärmepriserna.

– År efter år fortsätter fjärrvärmebranschen att höja sina priser betydligt mer än den allmänna inflationen. Fjärrvärmeföretagen har lokala monopol och de kraftiga prishöjningarna de senaste åren är tecken på att de utnyttjar sin dominerade ställning, säger Emma Henriksson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Fjärrvärmepriserna ökade totalt med 3,0 procent mellan 2009 och 2010, betydligt mer än KPI (1,2 procent). Idag ligger snittpriset på 144,2 kronor per kvadratmeter och år. De höga fjärrvärmepriserna berör många eftersom fjärrvärmen är den dominerande uppvärmningsformen i tätorter. Årets Nils Holgerssonundersökning visar att 253 kommuner av 290 har fjärrvärme som dominerande uppvärmningsform för flerbostadshus i centralorten.

Slående är hur mycket fjärrvärmepriserna skiljer sig åt mellan kommunerna. Den lägsta kostnaden finns i Luleå (82,7 kr/kvm) medan den högsta finns i Hammarö (184,2 kr/kvm). Skillnaden beroende på om lägenheten finns i Luleå eller Hammarö blir då 567 kr/månad.

– Undersökningen visar på mycket stora skillnader. De högsta kostnaderna finns oftast i mindre kommuner som byggt ut fjärrvärme de senaste 10-15 åren, säger Emma Henriksson.

Kostnaden är lägst i kommuner som byggt ut sina nät under lång tid samt i några yngre fjärrvärmeföretag med låga produktionskostnader. Större städer har fördelen att kundtätheten är högre och därmed priset lägre. Men även mellan landets tio största kommuner finns stora variationer. Skillnaden mellan den dyraste kommunen Stockholm, och den billigaste Västerås är 51 kronor per kvadratmeter och år.

– Priskonstruktionerna är fortfarande alltför komplicerade och omöjliga för en normalkund att kontrollera. Men det är positivt att se att flera nyetablerade fjärrvärmeföretag använder sig av en konkurrenskraftig och enkel priskonstruktion, uttryckt i öre per kWh, säger Emma Henriksson.

Fakta om undersökningen:

I Nils Holgersson-undersökningen flyttas en flerbostadsfastighet på 1000 kvm genom landet och kostnaderna för kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och fjärrvärme jämförs. Resultaten presenteras i omgångar, fjärrvärmeundersökningen är offentlig från den 19 oktober.

Organisationer som står bakom undersökningen: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. EKAN Gruppen gör faktainsamling, sammanställning och analys av materialet.

Prisjämförelser mellan kommuner, samt mellan leverantörer finns på: www.nilsholgersson.nu

Kontakt:

Emma Henriksson, ordförande Nils Holgersson: 08-613 57 20 

Thomas Folkesson, EKAN Gruppen: 036-19 08 25

 Presskontakter:

Åke Johansson, presschef HSB Riksförbund: 070- 648 89 66

Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen: 076-798 08 74

Jenny Lindgren, pressansvarig Riksbyggen: 08-698 42 47

Charlotta Lundström, pressansvarig SABO: 070-721 20 11