Skip to main content

Ta bort bytesrätten är fel väg att gå

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2018 11:05 CEST

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Idag presenterar åtta VD-ar för allmännyttiga bostadsföretag sju förslag för att åstadkomma en mer integrerad bostadsmarknad. Flera förslag är bra och självklara.

-I tider av enorm bostadsbrist är hyresgäster och bostadslösa som mest utsatta och kampen om de lägenheter som är tillgängliga är stor. Därför är att bygga nya hyresrätter med rimliga hyror både den första, andra och tredje viktigaste åtgärden för att också få ett mer integrerat boende. Det behöver byggas med blandade upplåtelseformer i alla stadens delar och stadens delar behöver knytas samman för att skapa större integration, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen, i en kommentar.

-Vi delar uppfattningen att allmännyttan och dess hyresgäster idag får bära den största bördan av en segregerad bostadsmarknad. Insatser är nödvändiga både inom bostadspolitiken och andra samhällssektorer för att bryta utvecklingen. Men det får inte ske till priset av en urholkning av hyresgästers rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende.

Att föreslå att bytesrätten tas bort helt är därför ett väldigt märkligt sätt att utveckla den svenska allmännyttan.

Förutom att det skulle påverka rörligheten negativt, vi vet sedan tidigare att rörligheten är betydligt högre i det hyrda än det ägda beståndet, och försämra bostadsmarknadens funktionssätt, så skulle det också försämra hyresrättens attraktionskraft.

-Den stora fördelen med allmännyttan och en del av dess attraktion är att det går att förändra sitt boende och anpassa det efter sin livssituation. Vi människor får ändrade behov genom livet. Vi vill kunna flytta ihop, skaffa familj, byta arbetsort eller skilja oss, då måste det finnas en möjlighet att kunna byta sitt boende med andra som också behöver förändra sitt boende, säger Marie Linder.

-Att förbjuda bytesrätten skulle påverka vardagen för tre miljoner hyresgäster och att komma med ett sådant förslag utan någon som helst konsekvensanalys är hårresande. Det är dessutom ett mycket märkligt sätt att utöva kollektiv bestraffning av landets hyresgäster.

-Det är bra att hyresvärdar är engagerade för att stävja svarthandel, olovlig andrahandsuthyrning och skenbyten. Bara genom ett sådant engagemang går det att komma tillrätta med avarter på hyresmarknaden utan att försämra för hyresgäster och kvaliteten i hyresboendet.

En statlig utredning presenterade nyligen en rad förslag för att åstadkomma detta. Hyresgästföreningen, de privata fastighetsägarna och Sabo, de allmännyttiga bostadsbolagen där de undertecknande kommunala bostadsbolagen är medlemmar, var helt eniga om slutsatserna i den utredningen. Att helt förbjuda bytesrätten går utanför de förslagen.

-Det känns därför väldigt märkligt att bolagen presenterar detta helt utan konsekvensanalys när en statlig utredning där de allmännyttiga bostadsbolagen varit representerade precis lagt fram andra förslag som branschen redan är överens om, säger Marie Linder.

För mer information kontakta

Marie Linder förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-5462694

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.