Skip to main content

Förhandlingar om hyror på Södra Kvarngärdet strandade och påkallade igen

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 08:43 CEST

Uppsalahem har påkallat förhandling om nya hyror på Södra Kvarngärdet efter en planerad ombyggnation. Dessa förhandlingar har nu strandat, efter flera förhandlingsomgångar.

- Vi kan konstatera att vi var alldeles för långt ifrån varandra vad gäller hyror efter renovering säger Hans-Göran Lång på Hyresgästföreningen. Men det finns behov av förbättringsåtgärder på Södra Kvarngärdet.

Genomsnittshyran är idag 827 kr per kvm och år. Vi medgav en höjd hyra efter ombyggnationen på i genomsnitt 927 kr per kvm och år. Detta motsvarar en höjd hyra med 500 kr per månad för en lägenhet på 60 kvm.

Uppsalahem begärde en höjd hyra till 1 110 kr per kvm och år efter ombyggnation. Detta motsvarar en höjd hyra med 1 415 kr per månad för en lägenhet på 60 kvm.

Samtidigt har nu Uppsalahem påkallat förhandling av ett område på Södra Kvarngärdet, nämligen Gård 4. Detta omfattar Gärdes Bilgata 24-26, Kvarnbacksgatan 2-6, Kvarnängsgatan 35-39 samt Lurgatan 1-7.

För ytterligare information kontakta

Hans-Göran Lång Telefon: 070-328 39 02

E-post: hans-goeran.lang@hyresgastforeningen.se