Skip to main content

Första hyresuppgörelsen klar i Göteborg

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 09:13 CET

Hyran för år 2004 är färdigförhandlad i Göteborgs Stads Bostads AB (Bostadsbolaget). I stället för de 3,3 procent bolaget begärt stannar höjningen på 2,35 procent i genomsnitt.

Bostäder med kollektiv elmätning får en något större höjning medan lägenheter där värmen inte ingår i hyran får oförändrad hyra nästa år. Vidare höjs hyran för p-platser och garage med 15 kronor/månaden.

Förhandlingarna med Bostadsbolaget har i år varit extra komplicerade. Bolaget begärde ursprungligen att få höja hyran 2,7 procent nästa år, men mitt under pågående förhandling justerades kravet upp med ytterligare 0,6 procent.

Bostadsbolaget motiverade detta med Göteborg Energis aviserade höjning av fjärrvärmetaxan som inte varit känd när de ursprungliga kraven ställdes.

0,4 procent av nästa års hyreshöjning beror på den nya högre fjärrvärmetaxan. I uppgörelsen finns därför en klausul som innebär att om Göteborg Energi sänker taxan kommer även hyreshöjningen att bli lägre.

I övriga Göteborgsbolag pågår förhandlingarna fortfarande.

Även i Göteborgsregionen är ett antal hyresuppgörelser klara.

Det gäller:

Stenungsundshem AB: Hyran höjs med 1,88 procent i genomsnitt istället för begärda 3,9. Vidare höjs hyran för garage med 25 kronor/mån och kvarboenderabatterna försämras.

Stiftelsen Kungälvsbostäder: Här höjs snitthyran med 2,1 procent istället för begärda 5,04. För lägenheter där värme ingår i hyran blir höjningen 15.90 kr per kvadratmeter medan bostäder där hyresgästen själv betalar uppvärmning höjs 7.50. Vidare höjs avgiften för kabel-TV och för p-platser och garage.

Mölndalsbostäder: Hyran höjs med 2,75 procent i stället för begärda 3,5 procent. Hyran för p-platser och garage förblir oförändrad.

Alebyggen: I snitt höjs hyran med 2,34 procent i stället för de 4, 07 bolaget ursprungligen begärde.

Även för Kungsbackas ena allmännyttiga bolag (Eksta Bostads AB), för privatbeståndet i Varberg och för Öckerö Bostads AB finns klara överenskommelser om hyran nästa år.Du som vill veta mer kan kontakta:

Göran Moberg förhandlingschef 031-704 50 30, 0708-11 39 32
Kenth Stockmon förhandlare (Bostadsbolaget, Mölndalsbostäder, Stenungsundshem) 031-704 50 40, 0708-11 39 53
Jan Tompowsky förhandlare (Kungälvsbostäder, Eksta, Öckerö), 031- 704 50 39
Patrik Hakenmyr, förhandlare (Varberg, Alebyggen) 031-704 50 63


Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=56315

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss.