Skip to main content

Första överenskommelsen i Sverige för 2007: oförändrad hyra i Tierpsbyggen

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 16:42 CET

I dag har Hyresgästföreningen träffat avtal med Tierpsbyggen om 2007 års hyror för drygt 1700 hyresgäster. Resultatet blir oförändrade hyror i enlighet med det företaget yrkat. Ingen hyresgäst får hyreshöjning.

-Vi är förstås mycket nöjda med avtalet, kommenterar Georg Hardt, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen. Vi har sedan länge drivit uppfattningen att hyran inte kan höjas, och det verkar som om Tierpsbyggen nu tagit intryck av vår argumentation.

Överenskommelsen är den första hyresöverenskommelsen i hela Sverige för år 2007.

- Denna överenskommelse borde vara ett föredöme för många andra bostadsföretag, som dessutom ofta är ekonomiskt starkare än Tierpsbyggen. Om Tierpsbyggen klarar oförändrade hyror är det många andra bostadsföretag som skulle kunna sänka sina hyror, avslutar Georg Hardt.

Hyresgästföreningen och Tierpsbyggen har förutom ovanstående överenskommit om hyreshöjningar på 9-36 kr månad för garage och p-platser med motorvärmare.

För ytterligare information kontakta Georg Hardt, telefon 0703-54 55 52 eller 018-18 93 05.Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=129637

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.