Skip to main content

Fortsatt högre hyror i nybyggda lägenheter oroar Hyresgästföreningen

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2018 15:39 CEST

SCB har presenterat statistisk som visar att hyror i nybyggda lägenheter fortsatt stiger. Jämfört med 2014 har hyran i nybyggda lägenheter stigit med knappt 10 procent. Hyresgästföreningen ser det som ytterligare ett bevis för behovet av en bostadspolitik som värnar hyresrätten. Sverige behöver hyresrätter med rimliga hyror som fler har råd att bo i. 

– Vi har nått en gräns där det inte längre är långsiktigt hållbara hyror. 54 procent har inte råd att ens söka de nyproducerade hyreslägenheterna i våra storstäder. Det måste byggas hyresrätter med rimliga hyror annars löser vi inte problemet, säger Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen.

Hyran för nybyggda hyreslägenheter 2017 var 1 742 kronor per kvadratmeter och år. 2016 var siffran 1 722 kr per kvadratmeter och år och 2014 var siffran 1 587 kronor per kvadratmeter. Priserna motsvarar en lägenhet med tre rum och kök. Hyresökningen i nybyggda lägenheter är knappt 10 procent jämfört med 2014.

SCB bidrar med ytterligare fakta om hyresutvecklingen under en längre period. Hyresgästföreningen menar att debatten ofta präglas av utvecklingen de senaste tre åren, men sett till en tioårsperiod har det varit en stabil hyresutveckling som överstigit inflationen. Det finns en brist på offentlig hyresstatistik. Med mer tillgänglig hyresstatistik skulle debatten bli mer nyanserad och initierad. Hyresgästföreningen har med SCB-statistik, tagit fram en digital kartjänst ”Hyreskartan”, där det går att se hyresnivåer över landet.

Med dagens skattesystem är hyresrätter kraftigt dyrare i jämförelse med bostadsrätter. Om systemet varit jämlikt hade en nybyggd trerumslägenhet kostat mellan 7 000–9 000 kronor i hyra per månad istället för dagens 10 000–12 000 kronor per månad.

– Nybyggda hyresrätter är cirka 3 000 kronor dyrare per månad än bostadsrätter med dagens skattesystem och samtidigt fortsätter hyrorna att stiga. Marknaden klarar inte att leverera det som alla är eniga om att det behövs – hyresrätter med rimliga hyror, säger Erik Elmgren.

Investeringsstödet är ett stöd för byggande av hyresrätter i områden där det är bostadsbrist. Syftet är att hyrorna ska bli lägre dessa områdena.

– Det har tagits steg i rätt riktning med investeringsstödet men det är inte tillräckligt. Kommunerna tar höga priser för att få exploatera mark. Om dessa kan minskas kan fler projekt bli verklighet och fler hyresrätter byggas. Staten behöver utveckla incitament för kommunerna att planera för fler bostäder och minska exploateringskostnaderna, säger Erik Elmgren.

SCB: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostads-och-hyresuppgifter/hyror-i-bostadslagenheter/pong/statistiknyhet/hyror-i-bostadslagenheter/

Hyresgästföreningens Hyreskarta: https://kartor.hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.