Skip to main content

Från ord till handling: Nu måste regeringen ge konkreta förslag

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 13:10 CEST

-Det är naturligtvis glädjande att regeringen ännu en gång betonar vikten av att hyresrätten stärks, säger Hyresgästföreningens förbundsordförande Barbro Engman i en kommentar till statsrådet Mats Odells utspel om alliansens bostadspolitik.  

Mats Odell tog vid ett flertal tillfällen under sin presskonferens idag upp den överenskommelse som gjorts mellan Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna och kallade den historisk och en garant för fortsatt stabilitet och trygghet för både hyresgäster och fastighetsägare.

Han lovade även att fortsätta utveckla och stärka hyresrätten framöver. Som ett led i det ska regeringen se över de förslag som Hyresgästföreningen, tillsammans med SABO och Fastighetsägarna, har arbetet fram för att utjämna den ekonomiska obalansen mellan olika boendeformer.

-Det är bra att regeringen har tagit till sig våra förslag för att få till stånd en neutral beskattning mellan olika boendeformer. Men nu måste regeringen också gå från ord till handling, fortsätter Barbro Engman. Vad ska de göra? Hur ska de göra det? Och, inte minst viktigt, när sätter de igång?

Mats Odell lovade även att ta krafttag för att komma åt de höga byggkostnaderna. Om inte de samtal som nu pågår med aktörerna på byggområdet ger resultat kommer regeringen att pröva med lagstiftningsåtgärder.

-Hyresgästföreningen har länge kritiserat de höga byggkostnaderna och trots att det har utretts gång på gång så sker det inte någon förändring. Därför är det särskilt glädjande att Mats Odell nu utlovar lagstiftning. Kanske är det vad som behövs för att få till stånd en verklig förändring av byggkostnaderna, avslutar Barbro Engman.

För ytterligare information, kontakta:

Barbro Engman, förbundsordförande Hyresgästföreningen 070-524 28 66

Anna Wennerstrand, pressansvarig Hyresgästföreningen 076-798 08 74

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll väljer att bli företrädda av oss. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Cirka 13.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.