Skip to main content

-Ge radonbidrag också till hyreshus

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 08:44 CEST

Staten ger bidrag för att åtgärda problem med radon i egnahem. Något motsvarande bidrag finns inte till hyreshus.
- Det är märkligt att en grupp boende får bidrag för att åtgärda radonet, medan andra lämnas helt åt sidan. Jag har mycket svårt att förstå det, säger Barbro Engman, förbundsordförande i Hyresgästföreningen.

Enligt Radonutredningen kan så stor andel som var tionde lägenhet ha radon i halter som överskrider gränsvärdet på 200 Bequerell per kvadratmeter.

- Regeringen menar att fastighetsägarna ska ta ansvaret för mätning och åtgärder, men många hyresvärdar drar sig för att genomföra radonmätningar, eftersom de är ovilliga att ka kostnaderna. Därför resonerar regeringen fel. Det är orättvist att särbehandla människor utifrån deras boende, säger Barbro Engman.

Boverket inleder i mitten av oktober en stor informationskampanj som är riktad framför till villaboendet.

Läs mer på www.hyresgastforeningen.se och http://www.radonguiden.se/.

Peder Palmstierna
08 791 02 22 / 070 672 92 65
www.hyresgastforeningen.se