Skip to main content

Göran Persson och trepartsöverenskommelse på Hyresgästföreningens förbundsstämma

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2004 16:38 CEST

Hyresgästföreningen Riksförbundet håller i år sin stämma i Hällefors den 12-13 juni.
- I Hällefors tänker man nytt om boendet. Hällefors är också ett spännande exempel på hur en gammal industriort tar steget in i kunskapssamhället, säger Barbro Engman, förbundsordförande. Hällefors har under de senaste tio åren utvecklats till ett centrum för måltid och design med Måltidens hus och Formens hus. I samband med stämman kommer statsminister Göran Persson att inviga Hyresgästernas Hus, som visar hyresboendets och Hyresgästföreningens utveckling. Göran Persson kommer också att tala i samband med invigningen av stämman. Under våren har han gjort flera inlägg i den bostadspolitiska debatten.

Frågor som kommer upp på stämman rör så vitt skilda frågor som producentansvar för avfall, statligt stöd till installation av hissar, de kommunala bostadsföretagens självkostnad, bostadsbristen samt bostadsbidragens utformning och storlek. En motion kräver att den så kallade trepartsöverenskommelsen med hyresvärdarnas organisationer rivs upp (mot.20). Stämman ska också ta ställning till ett nytt idéprogram. Samtliga motioner finns under länken.

https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2004/01/article/article20040123_115000280/article20040123_115000280

Anmälan och ev bokning av rum görs till hotell till presschef Peder Palmstierna senast den 1 juni per e-post (peder.palmstierna@hyresgastforeningen.se).

Lördagen den 12 juni
09.00 Stämmans öppnande
11.00 Tal av statsminister Göran Persson
12.45 Invigning av Hyresgästernas Hus
15.00 Förhandlingar (Verksamhetsberättelse och verksamhetsinriktning)
19.45 Fest i Folkets Park

Söndagen den 13 juni
09.00 Förhandlingar (Motionsbehandling och val samt antagande av ett program för bostadsbyggnad)
13.00 Förhandlingar (Fortsatt motionsbehandling och antagande av idéprogram)
14.30 Avslutning

Peder Palmstierna
Hyresgästföreningen Riksförbundet
08 791 02 22 / 070 672 92 65
www.hyresgastforeningen.se