Skip to main content

Götene Bostäder AB vill höja hyrorna med 3,9 procent

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 10:41 CET

Götene Bostäder AB vill höja hyrorna med 3,9 procent från den 1 januari 2007.
- Ett väldigt högt och oacceptabelt krav. Vi kommer naturligtvis att granska företagets ekonomi och se till att höjningen inte blir större än nödvändigt. Många hyresgäster har redan idag en pressad ekonomi, säger Per Johansson, förhandlare på Hyresgästföreningen, bekymrat.

Götene Bostäder AB anger som skäl till höjningen det rådande ränteläget och ökade driftkostnader. Förhandlingen startar den 27 november.
För ytterligare upplysningar kontakta:
Per Johanssson, 070-53 19 462, 0521-25 11 25Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=130147

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.