Skip to main content

Gotlandshem vill höja med 4 procent

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 15:11 CEST

Hyresgästföreningen Gotland har mottagit AB GotlandsHems yrkande på höjda hyror för nästkommande år. Bolaget vill ha 10,7 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka fyra procent - detta för att kunna finansiera sina kostnader för 2004 men även på sikt. Får de genom sina krav innebär detta en höjning på cirka 175-210 kronor i månaden för en trerumslägenhet.

Motiven till denna höjning är bland annat höjda kommunala taxor för el, vatten med mera, men även det växande behovet av underhåll för såväl fastigheterna som det inre lägenhetsunderhållet. Idag ligger underhållsintervallet på cirka 18 år. GotlandsHems vd, ekonomichef och teknisk chef kommer den 14 oktober att redovisa och klargöra motiven för Hyresgästföreningens stora förhandliningsdelegation som därefter noggrant går genom skäligheten i AB GotlandsHems yrkande. Den 28 oktober sker hyresförhandling med företaget om nästa års hyror

Hans Gärdeklev, ombudsman Hyresgästföreningen Gotland, telefon 0498-27 96 51, E-post hans.gardeklev@hyresgastforeningen.se