Skip to main content

Högre hyra i Habo

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2003 16:40 CET

Habobostäder höjer hyran vid årsskiftet.
För en trea med uppvärmning får man betala drygt 90 kronor mer i månaden.

Hyresförhandlingarna med Habobostäder är avslutade och resulterade i att hyran höjs från den 1 januari 2004.
Hyran för lägenheter där uppvärmning ingår höjs med 14:77 kronor per kvadratmeter och år.

För lägenheter där hyresgästerna själva bekostar uppvärmningen blir höjningen 9:20 per kvadratmeter och år.

För hyresgäster i Baskarp höjs hyran förutom med 9:20 kronor per kvadratmeter och år ytterligare med 109 kronor per kvadratmeter och år. Dessa lägenheter har tidigare haft egen eluppvärmning men tas nu över av Habobostäder och kommer från årsskiftet att ha hushållsel och värmekostnad inbakad i totalhyran. Därav ökningen.

Anledningen till den höjda hyran är till stor del de höjda elpriserna på grunda av elskattehöjning och avgifter. Dessutom ökar kostnaderna för uppvärmning, även taxor för vatten och avfallshantering ökar. Företaget har också fått ökade räntekostnader, fastighetsskatt samt drift- och försäkringskostnader vilket kompenseras genom hyreshöjningen.

Habobostäder yrkade på en hyreshöjning på 3,65 procent, närmare 25 kronor per kvadratmeter och år. Efter förhandlingen stannade hyreshöjningen på 14:77 respektive 9:20 kronor per kvadratmeter.För mer information kontakta Rolf Wennerhag på 036-30 49 14, 070- 304 00 96Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=55503

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss.