Skip to main content

Hyresförhandlingarna med Armada är nu avslutade

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 09:01 CET

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Österåkers kommunalägda bostadsbolag Armada är nu avslutade. – Mot bakgrund av Armadas yrkande och kostnadsbild är vi nöjda med årets förhandlingsresultat, säger Anders Joachimsson, förhandlingsledare vid Hyresgästföreningen Region Stockholm. Armada begärde en hyreshöjning på 4,8 procent.

Utöver det generella förhandlingsresultatet blev parterna dessutom överens om att hyrorna för garage och p-platser höjs med 2,9 procent och att hyran för lägenheter med kallhyra höjs med 1,5 procent.

För genomsnittslägenheten i Armadas bestånd innebär överenskommelsen en hyreshöjning med cirka 145 kronor per månad från och med 1 januari 2004.


Bruksvärdeprincipen
I Sverige utgör hyrorna i de allmännyttiga bostadsföretagens hus tak för hur höga hyrorna får vara i de privatägda hyreshusen. Hyresgästföreningens uppgift i förhandlingarna med de privata hyresvärdarna är därför att bevaka att hyrorna inte blir högre där än i allmännyttan och att underhåll och service blir likvärdiga.
De allmännyttiga företagen är självständiga kommunala bolag. De ska bedriva sin verksamhet till självkostnad. Utgångspunkten för hyresförhandlingar i de allmännyttiga företagen är därför bolagens budget eller kalkyl och Hyresgästföreningens analys av företagets ekonomi.

För ytterligare information kontakta:
Anders Joachimsson, förhandlingsledare
Telefon: 08–507 061 75, Mobil: 070–301 60 30
E-post: anders.joachimsson@hyresgastforeningen.se


Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=55295

Hyresgästföreningen arbetar för sunda och bra bostäder, rimliga hyror och inflytande och trygghet för hyresgästerna. Varje år vänder sig tiotusentals medlemmar till föreningen för råd eller stöd i kontakten med hyresvärden. Föreningen förhandlar om hyrorna för flertalet av landets hyresgäster. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. 16 000 medlemmar är dessutom aktiva som förtroendevalda eller husombud. Vi finns i 3 000 bostadsområden runt om i landet. Alla som vill engagera sig i boendefrågor är välkomna att göra det tillsammans med oss.