Skip to main content

Hyresgäster demonstrerar för sänkta hyror

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 10:36 CEST

Onsdagen 26 oktober kl 18.00 börjar Hyresgästföreningens manifestation utanför Stockholms stadshus. Där samlas alla vi som kämpar för att sänka hyran, värna hyresrätten och allmännyttans framtid. Ett öppet brev kommer att överlämnas till politiker i kommunstyrelsen. Terje Gunnarson, ordförande för Hyresgästföreningen Region Stockholm, kommer att tala under manifestationen.

Hyresgästföreningen kräver sänkta hyror eftersom:

Hyrorna stigit men inte hyresgästernas inkomster.
Räntan och inflationen är låga, trots det har hyrorna ökat.
Hyrorna stiger men boendekostnaderna i egnahem och bostadsrätt sjunker
De kommunala bostadsföretagen har en stark ekonomi. Förra året gjorde Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem en sammanlagd vinst på 530 miljoner kronor.
Vinsterna ska öka ytterligare 400 miljoner genom effektivare förvaltning. Det är pengar som också hyresgästerna bör få del av.
För mer information:
Terje Gunnarson, 070-301 61 50
Jonas Hagetoft, 08-507 061 76Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=103640

Hyresgästföreningens mål är allas rätt till en bra bostad. Vi vill att det byggs fler bostäder som är sunda och bra. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti. Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.