Skip to main content

Hyresgäster har svårt att klara ökade ekonomiska utgifter

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 11:12 CEST


Idag presenteras en ny rapport från Hyresgästföreningen om hyror och hyresgästers ekonomi. Rapporten visar på tuffa ekonomiska villkor för hyresgästerna. De har svårt att skapa en ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter eller arbetslöshet. Rapporten jämför situationen för fyra typhushåll vanliga i hyresrätt; 1) familj med två vuxna och två barn, 2) ensamstående med ett barn, 3) lågavlönad ensamstående och 4) ensamstående pensionär med garantipension. Typhushållens situation har jämförts i 30 av landets kommuner.

Bäst ekonomiska förutsättningar har barnfamiljen med två vuxna och två barn. När två förvärvsarbetande delar på utgifterna blir vardagsekonomin stabilare. De får del av regeringens jobbskatteavdrag och har en möjlighet att skaffa sig en viss ekonomisk buffert.

Betydligt tuffare är den ekonomiska situationen för ensamstående med barn och för den ensamstående med låg lön. Dessa har svårt att spara till en ekonomisk buffert och får det svårare vid till exempel arbetslöshet eller sjukdom. Den mest utsatta ekonomiska situationen har garantipensionären. I genomsnitt har en garantipensionär 500 kronor över efter att skatt, hyra och nödvändiga kostnader är dragna. De får inte heller del av jobbskatteavdraget.

Av de 30 kommuner som jämförts är Skövde den bästa kommunen att bo i, både om man lever i en tvåbarnsfamilj eller som ensamstående med barn. Skövde har låga barnomsorgsavgifter och relativt låga hyror. Sämst för barnfamiljerna är det i Kalmar. Det beror främst på högre skatt och högre hyror.

För en lågavlönad ensamstående är Borås den bästa staden att bo i och Kalmar sämst. I Borås har hushållet 4176 kronor att röra sig med, medan samma siffra i Kalmar är 3375 kronor. Skillnaden beror främst på skillnader i hyresnivåerna.

För garantipensionären med den sämsta ekonomin är Halmstad bäst att bo i och Falun sämst. Det är femte året i rad som Halmstad kommer på första plats för pensionärerna.

Rapporten går att ladda ner från Hyresgästföreningens hemsida: http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgfdata/2009/04/article/article20090420_081538160/hyror_och_hyresgasters_ekonomi__2008.pdf

För mer information kontakta:
Karin Hagman, pressansvarig Hyresgästföreningen 073-600 29 20,

 

Anna Östberg, utredare Hyresgästföreningen 073-082 02 01