Skip to main content

Hyresgästerna i Mark får betala en smygskattehöjning om borgensavgift införs

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 14:26 CEST

– Vi uppfattar borgensavgift som en extra skatt och en förtäckt utdelning för att rädda Mark kommuns dåliga ekonomi. Den enda effekt som det får är höjda hyror för hyresgästerna, säger Alf Mölleryd, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Kommunen har ingen kostnad och tar en obefintlig risk för att borga lån för det helägda bolaget Marks Bostads AB, anser Hyresgästföreningen, som generellt är mot att borgensavgift införs inom Marks kommun

Den tänkta avgiften på 0,3 procent motsvarar en kostnad för MBAB på 1,7 miljoner kronor per år. Kommunen har satsat cirka 17 miljoner kronor i aktiekapital. Detta innebär en utdelning som motsvarar 10 procent på satsade pengar mot det som anses vara taket på cirka 5,3 procent, vad ett allmännyttiga bolag får ta ut för att klassas som allmännyttigt.

– Vi anser att den tänkta borgensavgiften är allt för hög, 0,15 procent är en mera skälig och rättvis nivå om man överhuvudtaget ska införa avgiften.

Mölleryd betonar att borgensavgifter inte ingår i självkostnadsbegreppet och posten ska inte ingå i hyreskalkylen, utan får tas på resultatet.

Detta innebär att det inte automatiskt blir en post för höjda hyror, utan MBAB får mindre vinst och det skapas mindre utrymme för framtida investeringar.

– Hyresgästerna har under hela 90–talet varit med och betalat för en stor andel av tomma lägenheter och sociala merkostnader som drabbat MBAB. Inriktningen borde vara att låta kapitalet stanna kvar i bolaget till nödvändiga stora underhållsåtgärder och nyproduktion som är viktiga för kommunens expansion.

Nu hoppas Hyresgästföreningen på att kommunfullmäktige i Mark inte tar förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott om att införa borgensavgift.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Alf Mölleryd, tel 070-69 00 625

Länk till ursprungligt pressmeddelande som kan innehålla bifogade dokument och länkar:
https://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hgf/subscription/press/public/gotoArticle?objectId=78469

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster.
Vi arbetar för sunda och bra bostäder. Vi kräver rimliga hyror, inflytande och trygghet. Vi är en partipolitiskt obunden organisation för att alltid kunna ta hyresgästernas parti.
Över en halv miljon hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen. Det innebär att varannan hyresgäst är medlem. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. 25.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda. Vi finns i 3.000 bostadsområden runt om i landet.