Skip to main content

Hyresgästföreningen besvikna på Fastighetsägarna

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 15:20 CET

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder uttrycker besvikelse över att Fastighetsägarföreningen Stockholm lämnat samtalen om en ny hyressättningsmodell i Stockholm.

- Sedan jag blev vald till ordförande för Hyresgästföreningen har jag försökt öppna dörrar, bjudit in till samtal om att utveckla förhandlingssystemet och betonat att parterna har ett ansvar för att utveckla hyresrätten. Både för de som bor idag och för de som ska bo i framtiden, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

- Tyvärr visar agerandet från Fastighetsägarnas i Stockholm och Göteborg att de går en annan väg. Jag är övertygad om att parterna tillsammans både kan och ska ta ansvar för hyressättningen, men då kan inte den ena parten komma med politiserade utspel. Den här frågan är större än så och handlar om tre miljoner hyresgäster och deras hem. Det handlar också om framtidens hyresgäster och hur de ska ha råd att bo, säger Marie Linder.

Hyresförhandlingarna i övrigt löper på bra och fram till 26 januari hade hyresöverenskommelser slutits för 587 000 lägenheter över hela landet. Samarbetet och förhandlingarna med alla seriösa hyresvärdar fortsätter.

- Jag har tidigare öppnat för samtal på nationell nivå om en tvistlösningsmekanism med de privata fastighetsägarna för att slippa den typen av stora strandningar av hyresförhandling som har skett under vintern. Det står jag fast vid, säger Marie Linder.

Mer information: Marie Linder, 070 546 26 94.

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.